Đăng Nhập / Đăng Ký
tiki

Kết quả tìm kiếm cho `luật hành chính`

Luật Tố Tụng Hành Chính (Hiện Hành) - (Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2019)

5
Đã bán 414
49.500
Tặng tới 1 ASA (321 ₫)
≈ 0.6% hoàn tiền
Rẻ hơn hoàn tiền
Giao tiết kiệm

Giáo Trình Luật Hành Chính Việt Nam (Phần 1) - Những Vấn Đề Chung Của Luật Hành Chính

5
Đã bán 4
90.200
Tặng tới 2 ASA (642 ₫)
≈ 0.7% hoàn tiền
Rẻ hơn hoàn tiền
Giao tiết kiệm

Luật Xử Lý Vi Phạm Hành Chính Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2020

5
Đã bán 227
47.520
-1%
Tặng tới 5 ASA (1k ₫)
≈ 3.4% hoàn tiền
Rẻ hơn hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm

Luật xử lý vi phạm hành chính 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành

4.8
Đã bán 46
260.000
-34%
Tặng tới 28 ASA (8k ₫)
≈ 3.5% hoàn tiền
Rẻ hơn hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm

Luật Xử Lý Vi Phạm Hành Chính (Hiện Hành) (Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2020)

5
Đã bán 40
58.410
-1%
Tặng tới 6 ASA (1k ₫)
≈ 3.3% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm
icon-astra

Bình luận Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 được sửa đổi, bổ sung năm 2020 và áp dụng pháp luật trong xử lý vi phạm hành chính

4.6
Đã bán 39
211.000
Tặng tới 35 ASA (11k ₫)
≈ 5.3% hoàn tiền
Rẻ hơn hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm

Luật Xử Lý Vi Phạm Hành Chính (Hiện Hành) (Sửa đổi, Bổ sung năm 2020)

Đã bán 10
56.430
-1%
Tặng tới 6 ASA (1k ₫)
≈ 3.4% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm

Sách - Luật sở hữu trí tuệ (Hiện hành) (NXB Chính trị quốc gia Sự thật)

5
Đã bán 11
65.340
-1%
Tặng tới 7 ASA (2k ₫)
≈ 3.4% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm
icon-astra

HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH & CÁC QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH MỚI NHẤT

5
Đã bán 49
203.000
Tặng tới 34 ASA (10k ₫)
≈ 5.4% hoàn tiền
Rẻ hơn hoàn tiền
Freeship+
icon-astraGiao siêu tốc 2H

Luật Thi Hành Án Hình Sự

5
Đã bán 17
39.600
-1%
Tặng tới 4 ASA (1k ₫)
≈ 3.2% hoàn tiền
Rẻ hơn hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm

Sách Bộ luật Tố tụng Hình Sự Hiện Hành - Tái Bản Năm 2021 (NXB Chính Trị Quốc Gia Sự Thật)

5
Đã bán 183
125.730
-1%
Tặng tới 13 ASA (4k ₫)
≈ 3.3% hoàn tiền
Rẻ hơn hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm

Luật Thanh Tra (Hiện Hành) Và Nghị Định Số 159/2016/ND- CP, Ngày 29-11-2016 Của Chính Phủ Hướng Dẫn Thi Hành

Đã bán 15
24.750
-1%
Tặng tới 2 ASA (642 ₫)
≈ 2.6% hoàn tiền
Rẻ hơn hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm

Luật Hộ Tịch (Hiện Hành)

5
Đã bán 61
17.100
-5%
Giao tiết kiệm

Luật Xử Lý Vi Phạm Hành Chính Sửa Đổi 2020

5
Đã bán 11
244.900
-38%
Tặng tới 26 ASA (8k ₫)
≈ 3.4% hoàn tiền
Rẻ hơn hoàn tiền
Freeship+
icon-astraGiao trong ngày

Bình Luận Khoa Học Luật Tố Tụng Hành Chính 2015

4.3
Đã bán 14
250.000
Tặng tới 27 ASA (8k ₫)
≈ 3.5% hoàn tiền
Rẻ hơn hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm

Luật Đầu Tư (Hiện Hành)

5
Đã bán 71
59.400
-1%
Tặng tới 6 ASA (1k ₫)
≈ 3.2% hoàn tiền
Rẻ hơn hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm

Giáo Trình Luật Hành Chính Việt Nam (Dùng trong các trương đại học chuyên ngành Luật, Quản lý hành chính)

5
Đã bán 6
38.700
Giao tiết kiệm

Luật Luật Sư (Hiện Hành) (Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2012, 2015) Và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành

5
Đã bán 13
38.610
-1%
Tặng tới 4 ASA (1k ₫)
≈ 3.3% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm

Kỹ năng hành nghệ luật sư tư vấn

4.3
Đã bán 185
400.000
Tặng tới 44 ASA (14k ₫)
≈ 3.5% hoàn tiền
Rẻ hơn hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm

Luật Đầu Tư (Hiện Hành) (Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2022)

5
Đã bán 68
59.500
Tặng tới 1 ASA (321 ₫)
≈ 0.5% hoàn tiền
Rẻ hơn hoàn tiền
Giao tiết kiệm

Luật Tố Tụng Hành Chính (Hiện Hành, Sửa Đổi, Bỗ Sung 2019)

5
Đã bán 21
54.450
-38%
Tặng tới 5 ASA (1k ₫)
≈ 2.9% hoàn tiền
Rẻ hơn hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm

Chỉ dẫn tra cứu áp dụng Luật tố tụng hành chính năm 2015

4.7
Đã bán 11
245.000
Tặng tới 26 ASA (8k ₫)
≈ 3.4% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm

Sách - Luật Tổ Chức Chính Quyền Địa Phương (Hiện Hành) (Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2017, 2019)

5
Đã bán 34
32.670
-1%
Tặng tới 3 ASA (963 ₫)
≈ 2.9% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm

Bộ Luật Dân Sự (Hiện Hành)

59.200
-20%
Tặng tới 1 ASA (321 ₫)
≈ 0.5% hoàn tiền
Rẻ hơn hoàn tiền
Giao tiết kiệm

Luật Ban Hành Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật (Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2020)

4.6
Đã bán 13
29.000
Tặng tới 3 ASA (963 ₫)
≈ 3.3% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm

Luật Xử Lý Vi Phạm Hành Chính (Hiện Hành) (Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2020)

5
Đã bán 14
36.800
-20%
Giao tiết kiệm

Luật Đất Đai (Sửa Đổi, Bổ SUng Năm 2018)

4.5
Đã bán 116
33.000
Giao tiết kiệm

Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự (Hiện Hành) (Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2021)

5
Đã bán 60
128.000
Tặng tới 3 ASA (963 ₫)
≈ 0.8% hoàn tiền
Giao tiết kiệm

Luật Hôn Nhân Và Gia Đình (Hiện Hành)

18.000
-10%
Rẻ hơn hoàn tiền
Giao tiết kiệm

Bộ Luật Lao Động Hiện Hành (Mới Nhất) Thông Qua Tại Kỳ Họp Thứ 8 Quốc Hội Khóa XIV

4.8
Đã bán 260
57.000
-52%
Tặng tới 6 ASA (1k ₫)
≈ 3.4% hoàn tiền
Rẻ hơn hoàn tiền
Freeship+
icon-astraGiao siêu tốc 2H

Sách - Luật thi hành tạm giữ, tạm giam (Hiện hành) (NXB Chính trị quốc gia Sự thật)

5
Đã bán 27
20.295
-1%
Tặng tới 2 ASA (642 ₫)
≈ 3.2% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm

Sách Luật Thanh Tra (Hiện Hành) Và Nghị Định Số 159/2016/ND- CP, Ngày 29-11-2016 Của Chính Phủ Hướng Dẫn Thi Hành - Xuất Bản Năm 2018 (NXB Chính Trị Quốc Gia Sự Thật)

5
Đã bán 13
20.790
-1%
Tặng tới 2 ASA (642 ₫)
≈ 3.1% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm

Luật Khiếu Nại (Hiện Hành)

5
Đã bán 38
27.720
-1%
Tặng tới 3 ASA (963 ₫)
≈ 3.5% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm

Bộ Luật Hình Sự (Hiện Hành) (Bộ Luật Năm 2015, Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2017) - Tái bản năm 2022

5
Đã bán 59
121.000
Tặng tới 3 ASA (963 ₫)
≈ 0.8% hoàn tiền
Rẻ hơn hoàn tiền
Giao tiết kiệm

Luật Nhà Ở (Hiện Hành) - Tái Bản 2020

4.6
Đã bán 84
78.000
Tặng tới 8 ASA (2k ₫)
≈ 3.3% hoàn tiền
Rẻ hơn hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm

Sách Luật Tổ Chức Tòa Án Nhân Dân (Hiện Hành) - Xuất Bản Năm 2018 (NXB Chính Trị Quốc Gia Sự Thật)

5
Đã bán 27
20.790
-1%
Tặng tới 2 ASA (642 ₫)
≈ 3.1% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm
icon-astra

LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH

3.5
Đã bán 13
232.000
Tặng tới 39 ASA (12k ₫)
≈ 5.4% hoàn tiền
Rẻ hơn hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm

GIẢI THÍCH VÀ BÌNH LUẬN LUẬT TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH NĂM 2015

Đã bán 1
100.000
Tặng tới 2 ASA (642 ₫)
≈ 0.6% hoàn tiền
Giao tiết kiệm

Bộ Luật Lao Động ( Hiện hành )

5
Đã bán 3
33.000
-11%
Tặng tới 3 ASA (963 ₫)
≈ 2.9% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm

Luật Trách Nhiệm Bồi Thường Của Nhà Nước (Hiện Hành)

5
Đã bán 13
30.690
-1%
Tặng tới 3 ASA (963 ₫)
≈ 3.1% hoàn tiền
Rẻ hơn hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm

Sản phẩm đã xem

Không có sản phẩm nào