Đăng Nhập / Đăng Ký
tiki

Kết quả tìm kiếm cho `luật kinh doanh bảo hiểm`

Sách - Luật Kinh Doanh Bảo Hiểm (NXB Lao động)

5
Đã bán 98
33.000
Tặng tới 4 ASA (1k ₫)
≈ 3.5% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm
icon-astra

Luật Kinh Doanh Bảo Hiểm (có hiệu lực từ 01/01/2023)

Đã bán 35
45.000
Tặng tới 8 ASA (2k ₫)
≈ 5.5% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm

Luật Kinh Doanh Bảo Hiểm (Bản in năm 2022)

Đã bán 2
52.000
Tặng tới 1 ASA (418 ₫)
≈ 0.8% hoàn tiền
Giao tiết kiệm

Luật Kinh Doanh Bảo Hiểm (Hiện Hành) (Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2010, 2019) - Tái Bản

5
Đã bán 64
28.000
Tặng tới 3 ASA (991 ₫)
≈ 3.5% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm

Luật kinh doanh bảo hiểm (NXB Chính trị quốc gia Sự thật)

Đã bán 35
43.000
Tặng tới 5 ASA (2k ₫)
≈ 3.5% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm

sách luật kinh doanh bảo hiểm - tái bản năm 2019

4.8
Đã bán 70
33.000
Tặng tới 4 ASA (1k ₫)
≈ 3.5% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm

Combo 2 Cuốn Sách Bảo Hiểm: Nghệ Thuật Tư Vấn Bảo Hiểm Nhân Thọ + Luật Kinh Doanh Bảo Hiểm và Nghị Định Hướng Dẫn Thi Hành

4.6
Đã bán 116
400.000
Tặng tới 44 ASA (14k ₫)
≈ 3.5% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm

Combo 2 Cuốn Sách - Luật Kinh Doanh Bảo Hiểm & Nghị Định Hướng Dẫn Thi Hành (Mua 1 Tặng 1)

Đã bán 4
190.000
Tặng tới 21 ASA (7k ₫)
≈ 3.5% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm
icon-astra

Luật Kinh Doanh Bảo Hiểm

Đã bán 5
46.800
-10%
Tặng tới 8 ASA (3k ₫)
≈ 5.5% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm

Luật Kinh Doanh Bảo Hiểm Năm 2022

Đã bán 3
40.000
Tặng tới 1 ASA (322 ₫)
≈ 0.8% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
icon-astra

Pháp luật về môi giới, đầu tư kinh doanh bất động sản- nhà ở và đất đai

4.5
Đã bán 1013
175.000
Tặng tới 30 ASA (10k ₫)
≈ 5.5% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm

Luật Kinh Doanh Bất Động Sản (Hiện Hành) (Sửa đổi, bổ sung năm 2020) - Tái bản năm 2022

4.8
Đã bán 58
33.000
Giao tiết kiệm
icon-astra

Bộ Luật Lao Động Các Chính Sách Mới Về Tiền Lương, Bảo Hiểm Xã Hội, Bảo Hiểm Y Tế, Bảo Hiểm Thất Nghiệp Năm 2020

4.8
Đã bán 266
265.000
Tặng tới 45 ASA (14k ₫)
≈ 5.5% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm

Bình Luận Khoa Học Luật Kinh Doanh Bất Động Sản (Hiện Hành) (Sửa đổi, bổ sung năm 2020)

5
Đã bán 49
90.000
Tặng tới 2 ASA (724 ₫)
≈ 0.8% hoàn tiền
Giao tiết kiệm

Luật Bảo Hiểm Xã Hội (Hiện Hành) (Sửa Đổi Bỗ Sung 2015, 2018, 2019)

4.8
Đã bán 23
40.000
Tặng tới 4 ASA (1k ₫)
≈ 3.5% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm
icon-astra

Quy Định Chi Tiết Thi Hành Luật Kinh Doanh Bất Động Sản

Đã bán 17
233.000
Tặng tới 40 ASA (13k ₫)
≈ 5.5% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm
icon-astra

Luật Bảo Hiểm Xã Hội Và Các Chế Độ, Chính Sách Mới Về Bảo Hiểm Xã Hội Được Áp Dụng Từ Năm 2021

5
Đã bán 50
166.000
Tặng tới 28 ASA (9k ₫)
≈ 5.5% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm

Luật Kinh Doanh Bảo Hiểm

52.000
Tặng tới 6 ASA (2k ₫)
≈ 3.5% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm
icon-astra

Luật Bảo Hiểm Xã Hội (hiện hành) (sửa đổi năm 2015, 2018, 2019)

5
Đã bán 12
38.700
-10%
Tặng tới 7 ASA (2k ₫)
≈ 5.5% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm

Luật Bảo Hiểm Y Tế (Hiện Hành) (Sửa Đổi, Bỗ Sung Năm 2013, 2014, 2015, 2018)

4.5
Đã bán 31
15.100
-28%
Giao tiết kiệm

Sách Luật Kinh Doanh Bất Động Sản Hiện Hành (Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2020)

32.000
-3%
Tặng tới 4 ASA (1k ₫)
≈ 3.5% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm
icon-astra

Luật Kinh Doanh Bất Động Sản (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2020)

Đã bán 1
35.100
-10%
Tặng tới 6 ASA (2k ₫)
≈ 5.5% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm

Luật Doanh Nghiệp (Hiện Hành) (Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2022)

5
Đã bán 219
99.000
Tặng tới 2 ASA (796 ₫)
≈ 0.8% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
icon-astra

Luật kinh doanh bảo hiểm 2022

36.000
Tặng tới 6 ASA (2k ₫)
≈ 5.5% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm

Pháp Luật Về Hợp Đồng - Các Vấn Đề Pháp Lý Cơ Bản - LS Trương Nhật Quang

5
Đã bán 528
800.000
Tặng tới 88 ASA (28k ₫)
≈ 3.5% hoàn tiền
Freeship+
Quà tặng
Giao tiết kiệm

Luật Doanh Nghiệp

5
Đã bán 227
98.000
Tặng tới 11 ASA (3k ₫)
≈ 3.5% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm

Luật Bảo Hiểm Tiền Gửi

Đã bán 2
18.000
Tặng tới 2 ASA (637 ₫)
≈ 3.5% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm

Bình Luận Luật Kinh Doanh Bất Động Sản năm 2014 Và Các Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành

Đã bán 20
245.000
-30%
Tặng tới 27 ASA (9k ₫)
≈ 3.5% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm

CHÍNH SÁCH MỚI VỀ BẢO HIỂM LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI - LUẬT BẢO HIỂM Y TẾ BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP

5
Đã bán 1
260.000
-34%
Tặng tới 29 ASA (9k ₫)
≈ 3.5% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm
icon-astra

Combo 2 Cuốn Sách Bộ Luật Lao Động - Labor Code (song ngữ Việt - Anh) + Luật Bảo Hiểm Xã Hội – Luật Bảo Hiểm Y Tế Và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành (Song Ngữ Việt – Anh)

4.6
Đã bán 37
320.000
-48%
Tặng tới 54 ASA (17k ₫)
≈ 5.5% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm

Pháp Luật Đại Cương Và Nhà Nước Pháp Quyền

4.5
Đã bán 33
242.000
-19%
Tặng tới 27 ASA (9k ₫)
≈ 3.5% hoàn tiền
Freeship+
icon-astraGiao siêu tốc 2H

Luật Doanh Nghiệp (Hiện Hành)

4.6
Đã bán 110
98.000
Tặng tới 11 ASA (3k ₫)
≈ 3.5% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm

Sách - Luật kinh doanh bất động sản (NXB Lao độn)

Đã bán 3
21.000
Tặng tới 2 ASA (743 ₫)
≈ 3.5% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm

Pháp Luật Về Môi Giới, Đầu Tư Kinh Doanh Bất Động Sản, Nhà ở Và Đất Đai

4.6
Đã bán 24
225.000
-36%
Tặng tới 25 ASA (8k ₫)
≈ 3.5% hoàn tiền
Freeship+
icon-astraGiao ngày mai

Luật Doanh Nghiệp Năm 2020

5
Đã bán 202
43.000
Tặng tới 5 ASA (2k ₫)
≈ 3.5% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm

Bình Luận Khoa Học Luật Kinh Doanh Bất Động Sản (Hiện Hành) (Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2020) - Bìa mềm

Đã bán 3
89.000
Tặng tới 2 ASA (716 ₫)
≈ 0.8% hoàn tiền
Giao tiết kiệm

Điểm Mới Của Luật Đầu Tư Năm 2020 Dành Cho Doanh Nghiệp

3.9
Đã bán 54
93.900
-21%
Tặng tới 10 ASA (3k ₫)
≈ 3.5% hoàn tiền
Freeship+
icon-astraGiao siêu tốc 2H

Luật Bảo Hiểm Xã Hội (Hiện Hành) (Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2015, 2018, 2019)

Đã bán 2
33.000
-23%
Tặng tới 4 ASA (1k ₫)
≈ 3.5% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm

Cẩm Nang Pháp Luật Dành Cho Doanh Nghiệp

4.7
Đã bán 323
248.000
Tặng tới 27 ASA (9k ₫)
≈ 3.5% hoàn tiền
Freeship+
icon-astraGiao siêu tốc 2H

Luật Bảo Vệ Môi Trường

5
Đã bán 72
40.000
Tặng tới 1 ASA (322 ₫)
≈ 0.8% hoàn tiền
Giao tiết kiệm

Sản phẩm đã xem

Không có sản phẩm nào