tiki
official_store

TCVN 5574-2018 Thiết Kế Kết Cấu Bê Tông Và Bê Tông Cốt Thép - TCQG

5
Đã bán 41
118.000
-21%
Tặng tới 13 ASA (3k ₫)
≈ 2.6% hoàn tiền
Freeship+
icon-astraGiao trong ngày
official_store

Giáo Trình Dự Toán Xây Dựng Cơ Bản 

4.6
Đã bán 118
64.000
-7%
Tặng tới 7 ASA (2k ₫)
≈ 2.6% hoàn tiền
Freeship+
icon-astraGiao siêu tốc 2H
official_store

TCVN 9362:2012 Tiêu Chuẩn Thiết Kế Nền Nhà Và Công Trình

5
Đã bán 53
46.667
-33%
Tặng tới 5 ASA (1k ₫)
≈ 2.6% hoàn tiền
Freeship+
icon-astraGiao siêu tốc 2H
official_store

Giáo Trình Lập Trình PLC

5
Đã bán 16
69.520
Tặng tới 2 ASA (404 ₫)
≈ 0.6% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
official_store

TCVN 5593:2012 Công Tác Thi Công Tòa Nhà - Sai Số Hình Học Cho Phép

5
Đã bán 11
29.481
-33%
Tặng tới 3 ASA (754 ₫)
≈ 2.6% hoàn tiền
Freeship+
icon-astraGiao trong ngày
official_store

Tiêu Chuẩn Việt Nam Về Bệnh Viện

5
Đã bán 22
83.100
-19%
Tặng tới 9 ASA (2k ₫)
≈ 2.6% hoàn tiền
Freeship+
icon-astraGiao siêu tốc 2H
official_store

Quy Chuẩn Kỹ Thuật Quốc Gia Về Nhà Chung Cư - QCVN 04: 2019/BXD National Technical Regulation On Apartment Buildings

5
Đã bán 9
29.000
-19%
Tặng tới 3 ASA (742 ₫)
≈ 2.6% hoàn tiền
Freeship+
icon-astraGiao trong ngày
official_store

TCVN 10304:2014 Móng Cọc - Tiêu Chuẩn Thiết Kế

4.8
Đã bán 68
46.667
-33%
Tặng tới 5 ASA (1k ₫)
≈ 2.6% hoàn tiền
Freeship+
icon-astraGiao trong ngày
official_store

Tiêu Chuẩn Việt Nam Về Dung Sai Trong Xây Dựng Công Trình

5
Đã bán 19
73.000
-13%
Tặng tới 8 ASA (2k ₫)
≈ 2.6% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm
official_store

Tiêu Chuẩn Đóng Và Ép Cọc - Cọc Khoan Nhồi Thi Công Và Nghiệm Thu

4.7
Đã bán 24
44.000
-15%
Tặng tới 5 ASA (1k ₫)
≈ 2.6% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm
official_store

TCVN 2737 - 1995 Tải Trọng Và Tác Động – Tiêu Chuẩn Thiết Kế

4.3
Đã bán 65
37.000
-16%
Tặng tới 4 ASA (946 ₫)
≈ 2.6% hoàn tiền
Freeship+
icon-astraGiao siêu tốc 2H
official_store

Thiết Kế Kết Cấu Gạch, Đá - Phần 3: Phương Pháp Tính Đơn Giản Đối Với Kết Cấu Gạch, Đá (Tiêu Chuẩn Châu Âu EN 1996-3:2006 + AC:2009) 

24.600
-18%
Giao tiết kiệm
official_store

Tác Động Lên Kết Cấu - Phần 1-7: Tác Động Chung - Tác Động Đặc Biệt (Tiêu Chuẩn Châu Âu EN 1991-1-7:2006 + AC:2010) 

5
Đã bán 17
41.100
-13%
Tặng tới 5 ASA (1k ₫)
≈ 2.6% hoàn tiền
Freeship+
icon-astraGiao trong ngày
official_store

Thiết Kế Địa Kỹ Thuật - Phần 2: Khảo Sát Và Thí Nghiệm Đất Nền 

5
Đã bán 25
95.000
-13%
Tặng tới 10 ASA (2k ₫)
≈ 2.6% hoàn tiền
Freeship+
icon-astraGiao siêu tốc 2H
official_store

Thiết Kế Kết Cấu Bê Tông - Phần 1-1: Quy Định Chung Và Quy Định Cho Nhà

5
Đã bán 30
93.333
-33%
Tặng tới 10 ASA (2k ₫)
≈ 2.6% hoàn tiền
Freeship+
icon-astraGiao trong ngày
trusted_store
icon-astra

Giáo Trình Cấp Thoát Nước Trong Nhà ( Tặng Kèm Sổ Tay)

5
Đã bán 11
79.380
-2%
Tặng tới 13 ASA (3k ₫)
≈ 4.0% hoàn tiền
Freeship+
icon-astraGiao siêu tốc 2H
official_store

Các Tiêu Chuẩn Về Chuyên Ngành Kết Cấu

5
Đã bán 14
68.000
-13%
Tặng tới 7 ASA (2k ₫)
≈ 2.6% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm
official_store

Giáo Trình Cơ Học Kết Cấu, Tập 2: Hệ Siêu Tĩnh (Nxb Xây Dựng)

154.000
Tặng tới 4 ASA (895 ₫)
≈ 0.6% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
official_store

Kinh Tế Số - nxb Xây Dựng

5
Đã bán 12
78.320
Tặng tới 2 ASA (455 ₫)
≈ 0.6% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
official_store

QCVN 06 : 2010/BXD Quy Chuẩn Kỹ Thuật Quốc Gia Về An Toàn Cháy Cho Nhà Và Công Trình

5
Đã bán 19
41.595
-33%
Tặng tới 5 ASA (1k ₫)
≈ 2.6% hoàn tiền
Freeship+
icon-astraGiao siêu tốc 2H
official_store

Tiêu chuẩn Việt nam về Sơn, vecni và vật liệu chống thâm (TCVN 2096 - 1-6 : 2015; TCVN 10671 : 2015; TCVN 9407 : 2014; TCVN 9408 : 2014)

5
Đã bán 3
57.900
Tặng tới 6 ASA (1k ₫)
≈ 2.6% hoàn tiền
Freeship+
icon-astraGiao siêu tốc 2H
official_store

Định Mức Dự Toán Thí Nghiệm Chuyên Ngành Xây Dựng

110.880
Tặng tới 3 ASA (644 ₫)
≈ 0.6% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
official_store

Công Trình Kiến Trúc Công Cộng

5
Đã bán 63
131.000
-12%
Tặng tới 14 ASA (3k ₫)
≈ 2.6% hoàn tiền
Freeship+
icon-astraGiao trong ngày
official_store

Định Mức Sử Dụng Vật Liệu Xây Dựng

5
Đã bán 11
119.680
Tặng tới 3 ASA (696 ₫)
≈ 0.6% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
official_store

Tác Động Lên Kết Cấu - Phần 4: Silô Và Bể Chứa

Đã bán 10
72.900
Tặng tới 8 ASA (2k ₫)
≈ 2.6% hoàn tiền
Freeship+
icon-astraGiao trong ngày
official_store

QCVN 09:2013/BXD Quy Chuẩn Kỹ Thuật Quốc Gia Về Các Công Trình Xây Dựng Sử Dụng Năng Lượng Hiệu Quả

Đã bán 1
33.440
Giao tiết kiệm
official_store

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng. QCVN 02:2022/BXD

419.000
-6%
Tặng tới 46 ASA (11k ₫)
≈ 2.6% hoàn tiền
Freeship+
icon-astraGiao siêu tốc 2H
trusted_store

Vẽ Kỹ Thuật Xây Dựng

68.600
-2%
Tặng tới 2 ASA (399 ₫)
≈ 0.6% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
official_store

Dự Toán Xây Dựng

4.7
Đã bán 37
105.000
-19%
Tặng tới 12 ASA (3k ₫)
≈ 2.6% hoàn tiền
Freeship+
icon-astraGiao siêu tốc 2H
official_store

TCVN 4514:2012 Xí Nghiệp Công Nghiệp - Tổng Mặt Bằng Tiêu Chuẩn Thiết Kế

5
Đã bán 12
25.406
-33%
Tặng tới 3 ASA (650 ₫)
≈ 2.6% hoàn tiền
Freeship+
icon-astraGiao siêu tốc 2H
official_store

Vật Liệu Và Công Nghệ Chống Thấm Công Trình Xây Dựng 

Đã bán 5
59.840
Tặng tới 1 ASA (348 ₫)
≈ 0.6% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
official_store

Kinh Kế Xây Dựng (Sách chuyên khảo)

235.840
Tặng tới 6 ASA (1k ₫)
≈ 0.6% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
official_store

Quản Lý Rủi Ro Trong Xây Dựng

4.2
Đã bán 150
103.000
Tặng tới 11 ASA (3k ₫)
≈ 2.6% hoàn tiền
Freeship+
icon-astraGiao trong ngày
official_store

QCVN 06: 2021/BXD Quy Chuẩn Kỹ Thuật Quốc Gia Về An Toàn Cháy Cho Nhà Và Công Trình

4.6
Đã bán 72
104.000
-12%
Tặng tới 11 ASA (3k ₫)
≈ 2.6% hoàn tiền
Freeship+
icon-astraGiao trong ngày
official_store

Giáo Trình Kỹ Thuật Điều Khiển Tự Động

Đã bán 2
59.840
Tặng tới 1 ASA (348 ₫)
≈ 0.6% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
official_store

Tiêu Chuẩn Việt Nam Về Sơn, Vecni Và Vật Liệu Chống Thấm (TCVN 2096 - 1-6 : 2015; TCVN 10671 : 2015; TCVN 9407 : 2014; TCVN 9408 : 2014) (Tái Bản 2020)

38.667
-33%
Tặng tới 4 ASA (989 ₫)
≈ 2.6% hoàn tiền
Freeship+
icon-astraGiao siêu tốc 2H
official_store

Sổ tay xây dựng công trình - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn trong thi công xây dựng

256.750
-35%
Tặng tới 6 ASA (1k ₫)
≈ 0.6% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
official_store

Xây Dựng Cộng Đồng Học Tập

80.000
-16%
Tặng tới 2 ASA (465 ₫)
≈ 0.6% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
official_store

QCVN 06: 2020/BXD Quy Chuẩn Kỹ Thuật Quốc Gia Về An Toàn Cháy Cho Nhà Và Công Trình

4.5
Đã bán 9
102.000
-12%
Tặng tới 11 ASA (3k ₫)
≈ 2.6% hoàn tiền
Freeship+
icon-astraGiao trong ngày
official_store

Bảo Trì Công Trình Xây Dựng

4.5
Đã bán 2
87.120
Tặng tới 2 ASA (506 ₫)
≈ 0.6% hoàn tiền
Giao tiết kiệm

Sản phẩm đã xem

Không có sản phẩm nào