Đăng Nhập / Đăng Ký
tiki

Kết quả tìm kiếm cho `pháp luật đại cương`

Pháp Luật Đại Cương - Dùng Trong Các Trường Đại Học, Cao Đẳng Và Trung Cấp (Xuất Bản Lần Thứ Mười Tám, Có Sửa Đổi, Bổ Sung)

4.7
Đã bán 5
130.500
Tặng tới 14 ASA (5k ₫)
≈ 4.1% hoàn tiền
Rẻ hơn hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm

Pháp Luật Đại Cương - Dùng trong các trường đại học, cao đẳng và trung cấp (Xuất bản lần thứ 19, có sửa đổi, bổ sung)

Đã bán 13
132.000
Tặng tới 3 ASA (1k ₫)
≈ 0.9% hoàn tiền
Giao tiết kiệm

Hướng dẫn học môn Pháp luật đại cương

4.8
Đã bán 43
45.000
Tặng tới 1 ASA (377 ₫)
≈ 0.8% hoàn tiền
Giao tiết kiệm

Giáo Trình Đại Cương Về Nhà Nước Và Pháp Luật

5
Đã bán 15
138.000
Tặng tới 15 ASA (5k ₫)
≈ 4.1% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm

Pháp Luật Đại Cương

53.000
Tặng tới 1 ASA (377 ₫)
≈ 0.7% hoàn tiền
Giao tiết kiệm

Giáo Trình Lý Luận Chung Về Nhà Nước Và Pháp Luật (Dành Cho Đào Tạo Đại Học, Sau Đại Học Và Trên Đại Học Ngành Luật) (Tái bản có chỉnh sửa, bổ sung)

4.2
Đã bán 31
131.000
Tặng tới 14 ASA (5k ₫)
≈ 4.0% hoàn tiền
Rẻ hơn hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm

Pháp Luật Đại Cương - Dùng Trong Các Trường Đại Học, Cao Đẳng Và Trung Cấp

Đã bán 38
145.000
Tặng tới 15 ASA (5k ₫)
≈ 3.9% hoàn tiền
Rẻ hơn hoàn tiền
Freeship+
icon-astraGiao trong ngày

Pháp luật đại cương dùng trong các trường ĐH, CĐ và trung cấp, xuất bản lần 19, sửa đổi, bổ sung

Đã bán 8
148.000
Tặng tới 16 ASA (6k ₫)
≈ 4.1% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm

Giáo trình LÝ LUẬN CHUNG VỀ NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT (Dùng Cho Đào Tạo Đại Học, Sau Đại Học Và Trên Đại Học Ngành Luật) (Xuất bản lần thứ ba có chỉnh sửa, bổ sung) - Bản in năm 2022

Đã bán 3
285.000
Tặng tới 7 ASA (2k ₫)
≈ 0.9% hoàn tiền
Giao tiết kiệm

Logic học đại cương

4.5
Đã bán 138
50.000
Tặng tới 1 ASA (377 ₫)
≈ 0.8% hoàn tiền
Rẻ hơn hoàn tiền
Giao tiết kiệm

Giáo Trình Pháp Luật Kinh Tế (Dành Cho Sinh Viên Các Trường Đại Học, Cao Đẳng Khối Kinh Tế)

5
Đã bán 31
50.000
-11%
Tặng tới 5 ASA (1k ₫)
≈ 3.8% hoàn tiền
Rẻ hơn hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm

Hệ Thống Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật Tài Liệu Phục Vụ Môn Học Luật Hiến Pháp Việt Nam

4.8
Đã bán 1682
95.000
Tặng tới 2 ASA (754 ₫)
≈ 0.8% hoàn tiền
Rẻ hơn hoàn tiền
Giao tiết kiệm

Giáo Trình PHÁP LUẬT TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI

Đã bán 1
71.000
Tặng tới 1 ASA (377 ₫)
≈ 0.5% hoàn tiền
Giao tiết kiệm

Giáo Trình Luật Hiến Pháp Việt Nam (Dùng Trong Các Trường Đại Học Chuyên Ngành Luật, An Ninh)

4.5
Đã bán 25
37.800
Giao tiết kiệm

Combo Sách: Vật Lí Đại Cương Tập 3, Phần Một - Quang Học - Vật Lí Lượng Tử Và Hạt Nhân + Bài Tập Vật Lí Đại Cương Tập 3 (Dùng Cho Các Trường Đại Học Khối Kỹ Thuật Công Nghiệp)

4.8
Đã bán 16
74.700
Tặng tới 1 ASA (377 ₫)
≈ 0.5% hoàn tiền
Rẻ hơn hoàn tiền
Giao tiết kiệm

Giáo Trình Pháp Luật Ngân Hàng (Dùng trong các trươngf đại học chuyên ngành luật, an ninh, công an)

5
Đã bán 5
32.400
Giao tiết kiệm

Bài Tập Hóa Học Đại Cương Tập 2: Cơ Sở Quy Luật Các Quá Trình Hóa Học

4.8
Đã bán 56
176.000
-12%
Tặng tới 19 ASA (7k ₫)
≈ 4.1% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm
icon-astra

Luật Xây Dựng - Luật Đầu Tư - Luật Đầu Tư Theo Phương Thức Đối Tác Công Tư Và Các Quy Định Pháp Luật Mới Nhất Trong Lĩnh Vực Xây Dựng

3.8
Đã bán 19
181.000
Tặng tới 34 ASA (12k ₫)
≈ 7.1% hoàn tiền
Rẻ hơn hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm

Quy Trình Pháp Lý Đầu Tư Phát Triển Dự Án Nhà Ở Thương Mại

3.9
Đã bán 109
260.100
Tặng tới 6 ASA (2k ₫)
≈ 0.9% hoàn tiền
Rẻ hơn hoàn tiền
Giao tiết kiệm

Giáo Trình Lý Luận Về Nhà Nước Và Pháp Luật ( Dùng Cho Đào Tạo Đại Học Luật Và Trên Đại Học Luật)

80.000
Tặng tới 2 ASA (754 ₫)
≈ 0.9% hoàn tiền
Giao tiết kiệm

Lôgíc Học Đại Cương

4.1
Đã bán 68
54.000
Tặng tới 1 ASA (377 ₫)
≈ 0.7% hoàn tiền
Giao tiết kiệm

Hệ thống văn bản pháp luật về ngân hàng - luật có liên quan và văn bản hướng dẫn thi hành

4
Đã bán 8
140.000
Tặng tới 3 ASA (1k ₫)
≈ 0.8% hoàn tiền
Rẻ hơn hoàn tiền
Giao tiết kiệm

Xã Hội Học Pháp Luật (Tái bản có sửa chữa, bổ sung)

4.5
Đã bán 4
36.500
Tặng tới 4 ASA (1k ₫)
≈ 4.1% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm

Giáo Trình XÂY DỰNG VĂN VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Đã bán 7
112.000
Tặng tới 2 ASA (754 ₫)
≈ 0.7% hoàn tiền
Giao tiết kiệm

Giáo Trình Tâm Lý Học Tư Pháp (Dùng trong các trường đại học chuyên ngành Luật, An ninh, Công an)

5
Đã bán 12
21.600
Giao tiết kiệm

Lý Luận Về Nhà Nước Và Pháp Luật (Quyển 1)

5
Đã bán 6
65.000
Tặng tới 1 ASA (377 ₫)
≈ 0.6% hoàn tiền
Giao tiết kiệm

Giáo Trình Lịch Sử Đại Cương

5
Đã bán 24
99.600
Tặng tới 2 ASA (754 ₫)
≈ 0.8% hoàn tiền
Giao tiết kiệm

Giáo Trình Pháp Luật Cạnh Tranh

Đã bán 9
55.800
Tặng tới 1 ASA (377 ₫)
≈ 0.7% hoàn tiền
Giao tiết kiệm

Giáo Trình Pháp Luật Kinh Tế (Dành Cho Sinh Viên Các Trường Đại Học, Cao Đẳng Khối Kinh Tế)

Đã bán 1
56.000
Tặng tới 1 ASA (377 ₫)
≈ 0.7% hoàn tiền
Giao tiết kiệm

Giáo trình lý luận về Nà Nước và Pháp Luật

4.8
Đã bán 22
75.000
-6%
Tặng tới 8 ASA (3k ₫)
≈ 4.0% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm

Combo Sách: Vật Lí Đại Cương Tập 2 - Điện Dao Động Sóng+ Bài Tập Vật Lí Đại Cương Tập 2 - Điện Dao Động Sóng (Dùng Cho Các Trường Đại Học Khối Kỹ Thuật Công Nghiệp)

4.7
Đã bán 15
85.500
Tặng tới 2 ASA (754 ₫)
≈ 0.9% hoàn tiền
Giao tiết kiệm

Giáo Trình Luật Hiếp Pháp Việt Nam

5
Đã bán 52
150.000
Tặng tới 3 ASA (1k ₫)
≈ 0.8% hoàn tiền
Giao tiết kiệm

Combo 2 cuốn Giáo Trình Triết Học Mác – Lênin + Giáo Trình Kinh Tế Chính Trị Mác – Lênin (Dành Cho Bậc Đại Học HỆ CHUYÊN Lý Luận Chính Trị)

4.5
Đã bán 48
201.000
Tặng tới 5 ASA (1k ₫)
≈ 0.9% hoàn tiền
Rẻ hơn hoàn tiền
Giao tiết kiệm

Giáo Trình PHÁP LUẬT VỀ THƯƠNG MẠI HÀNG HÓA VÀ DỊCH VỤ (Tái bản lần 2, có sửa đổi, bổ sung)

5
Đã bán 10
92.000
Tặng tới 2 ASA (754 ₫)
≈ 0.8% hoàn tiền
Rẻ hơn hoàn tiền
Giao tiết kiệm

Giáo Trình PHÁP LUẬT VỀ TÀI SẢN, QUYỀN SỞ HỮU VÀ THỪA KẾ (Tái bản có sửa đổi, bổ sung)

4.7
Đã bán 29
122.000
Tặng tới 3 ASA (1k ₫)
≈ 0.9% hoàn tiền
Rẻ hơn hoàn tiền
Giao tiết kiệm

101 Tư Vấn Pháp LuậT Thường Thức Về Đất Đai (Tái Bản Lần 3 - 2020)

4.6
Đã bán 41
92.900
-12%
Tặng tới 2 ASA (754 ₫)
≈ 0.8% hoàn tiền
Rẻ hơn hoàn tiền
Giao tiết kiệm

Giáo Trình Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học (Dành Cho Bậc Đại Học Hệ Không Chuyên Lý Luận Chính Trị) - Bộ mới năm 2021

5
Đã bán 1749
58.000
Tặng tới 1 ASA (377 ₫)
≈ 0.7% hoàn tiền
Giao tiết kiệm

Giáo Trình Tâm Lí Học Đại Cương

5
Đã bán 256
45.000
Tặng tới 1 ASA (377 ₫)
≈ 0.8% hoàn tiền
Rẻ hơn hoàn tiền
Giao tiết kiệm

Lý Luận Về Nhà Nước Và Pháp Luật (Quyển 2)

5
Đã bán 5
77.900
Tặng tới 1 ASA (377 ₫)
≈ 0.5% hoàn tiền
Giao tiết kiệm

Giáo Trìnfh Pháp Luật Tài Chính Công

Đã bán 9
44.100
Tặng tới 1 ASA (377 ₫)
≈ 0.9% hoàn tiền
Giao tiết kiệm

Sản phẩm đã xem

Không có sản phẩm nào