tiki

Kết quả tìm kiếm cho `pháp luật đại cương và nhà nước pháp quyền`

official_store

Pháp Luật Đại Cương Và Nhà Nước Pháp Quyền

4.8
Đã bán 63
177.500
-41%
Tặng tới 20 ASA (4k ₫)
≈ 2.4% hoàn tiền
Freeship+
icon-astraGiao siêu tốc 2H

Pháp Luật Đại Cương Và Nhà Nước Pháp Quyền

5
Đã bán 2
300.000
Tặng tới 33 ASA (7k ₫)
≈ 2.4% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm
official_store

Pháp Luật Đại Cương Và Nhà Nước Pháp Quyền

270.000
-10%
Tặng tới 7 ASA (1k ₫)
≈ 0.6% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
official_store

Pháp Luật Đại Cương Và Nhà Nước Pháp Quyền

279.000
Tặng tới 7 ASA (2k ₫)
≈ 0.6% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
trusted_store

Tài Liệu Hướng Dẫn Môn Học Lý Luận Về Nhà Nước Và Pháp Luật

3.7
Đã bán 6
106.000
Tặng tới 12 ASA (3k ₫)
≈ 2.4% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm
trusted_store

Pháp Luật Đại Cương

4
Đã bán 3
49.000
-8%
Tặng tới 5 ASA (1k ₫)
≈ 2.4% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm
trusted_store

Giáo Trình Lịch sử Nhà Nước Và Pháp Luật Thế Giới ( Dùng Cho Các Trường Đại Học, Cao Đẳng Luật , Học Viện Hành Chính)

Đã bán 1
50.000
Tặng tới 1 ASA (276 ₫)
≈ 0.6% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
trusted_store

Vật Quyền Trong Pháp Luật Dân Sự Việt Nam Hiện Đại

Đã bán 1
52.000
Tặng tới 6 ASA (1k ₫)
≈ 2.4% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm
trusted_store

Hướng dẫn thi hành Luật Đất đai – Luật Nhà ở – Tăng cường chấn chỉnh công tác quản lý Nhà nước về giá đất, tiền thuê đất, cấp đổi sổ, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

260.000
-39%
Tặng tới 29 ASA (6k ₫)
≈ 2.4% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm
trusted_store

Pháp luật đại cương dùng trong các trường ĐH, CĐ và trung cấp, xuất bản lần 19, sửa đổi, bổ sung

5
Đã bán 20
140.000
-5%
Tặng tới 15 ASA (3k ₫)
≈ 2.4% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm

Pháp Luật Đại Cương Và Nhà Nước Pháp Quyền - Luật Sư Triệu Quốc Mạnh

300.000
Tặng tới 8 ASA (2k ₫)
≈ 0.6% hoàn tiền
Giao tiết kiệm

CẨM NANG GIẢI ĐÁP VƯỚNG MẮC VỀ LUẬT NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

256.000
Tặng tới 28 ASA (6k ₫)
≈ 2.4% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm
official_store

Hồ Sơ Thanh Toán, Quyết Toán Ngân Sách Qua Kho Bạc Nhà Nước Và Định Mức Chi Tiêu Các Khoản Chi Thường Xuyên Theo Chế Độ Mới Nhất Năm 2019

211.700
-40%
Tặng tới 23 ASA (5k ₫)
≈ 2.4% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm
trusted_store

Luật Đất Đai, Luật Nhà Ở Và Hỏi - Đáp Pháp Luật Về Đất Đai, Nhà Ở

4
Đã bán 70
260.000
Tặng tới 29 ASA (6k ₫)
≈ 2.4% hoàn tiền
Freeship+
icon-astraGiao ngày mai
trusted_store

Sổ Tay Pháp Luật Bất Động Sản và Các Thủ Tục Pháp Lý Có Liên Quan Đến Nhà, Đất

4.6
Đã bán 374
230.000
Tặng tới 25 ASA (6k ₫)
≈ 2.4% hoàn tiền
Freeship+
icon-astraGiao ngày mai
official_store

Pháp Luật Về Quyền Tiếp Cận Thông Tin Ở Việt Nam

124.020
Tặng tới 3 ASA (686 ₫)
≈ 0.6% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
official_store

Hiến Pháp Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

4.7
Đã bán 177
35.000
Giao tiết kiệm
official_store

Giáo Trình Luật Hành Chính Việt Nam (Phần 2) Phương Thức Quản Lý Nhà Nước

4.7
Đã bán 24
114.660
Tặng tới 3 ASA (634 ₫)
≈ 0.6% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
icon-astra

Luật Xử Lý Vi Phạm Hành Chính Và Các Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành Về Lĩnh Vực Hành Chính

4.3
Đã bán 10
230.000
Tặng tới 39 ASA (9k ₫)
≈ 3.8% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm
trusted_store

Nhà Nước Pháp Quyền Và Tôn Giáo Ở Việt Nam - Tôn Giáo Và Nhà Nước

233.000
Tặng tới 26 ASA (6k ₫)
≈ 2.4% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm

Hiến Pháp Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Và Các Luật Về Tổ Chức Bộ Máy Nhà Nước

5
Đã bán 11
70.000
Tặng tới 8 ASA (2k ₫)
≈ 2.4% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm
trusted_store

Cẩm Nang Pháp Luật Dành Cho Doanh Nghiệp

4.7
Đã bán 348
248.000
Tặng tới 27 ASA (6k ₫)
≈ 2.4% hoàn tiền
Freeship+
icon-astraGiao ngày mai
trusted_store

Sách - Cẩm nang pháp luật về cư trú

38.000
Tặng tới 4 ASA (924 ₫)
≈ 2.4% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm
icon-astra

Phân công, phối hợp và kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện quyền lập pháp theo Hiến pháp 2013

98.000
Tặng tới 17 ASA (4k ₫)
≈ 3.8% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm
trusted_store

Sách - Luật Ngân Sách Nhà Nước

5
Đã bán 14
19.000
Tặng tới 2 ASA (462 ₫)
≈ 2.4% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm
official_store

Cẩm Nang Pháp Luật Về Môi Giới Và Đầu Tư Kinh Doanh Bất Động Sản

4.5
Đã bán 74
238.900
-40%
Tặng tới 26 ASA (6k ₫)
≈ 2.4% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm

Pháp luật về tổ chức chính quyền địa phương - Đề cương môn học, câu hỏi ôn tập và những tình huống

Đã bán 1
45.000
Tặng tới 1 ASA (249 ₫)
≈ 0.6% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
official_store

Boxes NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN VÀ TÔN GIÁO Ở VIỆT NAM (3 Quyển/Boxes): Tôn Giáo Và Xã Hội; Tôn Giáo Và Luật Pháp; Tôn Giáo Và Nhà Nước

5
Đã bán 10
600.000
Tặng tới 15 ASA (3k ₫)
≈ 0.6% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
trusted_store

Pháp luật về hợp đồng

5
Đã bán 6
800.000
Tặng tới 88 ASA (19k ₫)
≈ 2.4% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm
trusted_store

Luật Bảo Vệ Bí Mật Nhà Nước

5
Đã bán 3
13.800
Tặng tới 2 ASA (336 ₫)
≈ 2.4% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm
official_store

Luật Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam (Hiện Hành)

5
Đã bán 10
18.000
Giao tiết kiệm
trusted_store

Sách Hiến Pháp Năm 2013 - Những Điểm Mới Mang Tính Đột Phá

5
Đã bán 5
53.000
Tặng tới 6 ASA (1k ₫)
≈ 2.4% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm
trusted_store

Tư Duy Pháp Lý Của Luật Sư

5
Đã bán 40
208.200
Tặng tới 5 ASA (1k ₫)
≈ 0.6% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
trusted_store

Từ điển Pháp Luật Việt Nam

5
Đã bán 3
450.000
-35%
Tặng tới 50 ASA (11k ₫)
≈ 2.4% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm

Sách - Luật ngân sách nhà nước và văn bản hướng dẫn thi hành

3.8
Đã bán 41
65.000
Tặng tới 7 ASA (2k ₫)
≈ 2.4% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm
official_store

Luật Trách Nhiệm Bồi Thường Của Nhà Nước (Hiện Hànhh)

Đã bán 2
23.000
Giao tiết kiệm
official_store

Pháp Luật Về Hợp Đồng Trong Thương Mại Đầu Tư – Những Vấn Đề Pháp Lý Cơ Bản

5
Đã bán 5
347.880
Tặng tới 9 ASA (2k ₫)
≈ 0.6% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
trusted_store

Sách Phương Pháp Định Tội Danh Với 538 Tội Phạm Quy Định Trong Bộ Luật Hình Sự 2015, Được Sửa Đổi, Bổ Sung 2017 (Tái Bản Có Bổ Sung)

4.6
Đã bán 80
430.000
-28%
Tặng tới 47 ASA (10k ₫)
≈ 2.4% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm
official_store

Pháp Luật Đại Cương - KT

48.700
-8%
Tặng tới 1 ASA (269 ₫)
≈ 0.6% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
trusted_store

Nhà Nước Pháp Quyền Và Tôn Giáo Ở Việt Nam - Tôn Giáo Và Xã Hội

177.000
Tặng tới 19 ASA (4k ₫)
≈ 2.4% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm

Sản phẩm đã xem

Không có sản phẩm nào