Đăng Nhập / Đăng Ký

Kết quả tìm kiếm cho `sach khach hang kho van thua suc doi pho`

Combo Sách: Khách Hàng Khó Vẫn Thừa Sức Đối Phó
Combo Sách: Khách Hàng Khó Vẫn Thừa Sức Đối Phó
Đã bán 2
280.000 ₫
Khách Hàng Khó Vẫn Thừa Sức Đối Phó
Khách Hàng Khó Vẫn Thừa Sức Đối Phó
Đã bán 58
67.998 ₫
-24%
Sếp Khó Vẫn Thừa Sức Đối Phó
Sếp Khó Vẫn Thừa Sức Đối Phó
Đã bán 27
66.000 ₫
-27%
Sách : Sếp Khó Vẫn Thừa Sức Đối Phó
Sách : Sếp Khó Vẫn Thừa Sức Đối Phó
67.500 ₫
Cuốn Sách Kỹ Năng Làm Việc Cực Hay Để Thành Công: Khách Hàng Khó Vẫn Thừa Sức Đối Phó - Bí Quyết Ứng Xử Trong Bán Hàng
Cuốn Sách Kỹ Năng Làm Việc Cực Hay Để Thành Công: Khách Hàng Khó Vẫn Thừa Sức Đối Phó - Bí Quyết Ứng Xử Trong Bán Hàng
Đã bán 9
71.500 ₫
Sách: Khách Hàng Khó Vẫn Thừa Sức Đối Phó - TSKD
Sách: Khách Hàng Khó Vẫn Thừa Sức Đối Phó - TSKD
72.000 ₫
Bộ Sách Khách Hàng Khó Vẫn Thừa Sức Đối Phó (Bộ 3 Cuốn)
Bộ Sách Khách Hàng Khó Vẫn Thừa Sức Đối Phó (Bộ 3 Cuốn)
Đã bán 1
229.600 ₫
Sách - Khách Hàng Khó Vẫn Thừa Sức Đối Phó
Sách - Khách Hàng Khó Vẫn Thừa Sức Đối Phó
67.500 ₫
Sách: Khách Hàng Khó Thừa Sức Đối Phó
Sách: Khách Hàng Khó Thừa Sức Đối Phó
67.500 ₫
Sách: Combo Bí Quyết Thấu Hiểu Tâm Lí Khách Hàng ( Bán hàng quý ở cái tâm + hướng nội+ những bài học đắt giá trong bán hàng+ khách hàng khó vẫn thừa sức đối phó)
Sách: Combo Bí Quyết Thấu Hiểu Tâm Lí Khách Hàng ( Bán hàng quý ở cái tâm + hướng nội+ những bài học đắt giá trong bán hàng+ khách hàng khó vẫn thừa sức đối phó)
260.000 ₫
ComBo 2 Cuốn: Những Cấm Kỵ Khi Giao Tiếp Với Khách Hàng + Khách Hàng Khó Vẫn Thừa Sức Đối Phó
ComBo 2 Cuốn: Những Cấm Kỵ Khi Giao Tiếp Với Khách Hàng + Khách Hàng Khó Vẫn Thừa Sức Đối Phó
Đã bán 8
155.503 ₫
Sách: Combo Khách Hàng Khó Thừa Sức Đối Phó + Bí quyết đàm phán + Chào hàng chuyên nghiệp để bán hàng thành công
Sách: Combo Khách Hàng Khó Thừa Sức Đối Phó + Bí quyết đàm phán + Chào hàng chuyên nghiệp để bán hàng thành công
206.999 ₫
Sách: Combo 2 cuốn: Những Cấm Kỵ Khi Giao Tiếp Với Khách Hàng + Khách Hàng Khó Vẫn Thừa Sức Đối Phó
Sách: Combo 2 cuốn: Những Cấm Kỵ Khi Giao Tiếp Với Khách Hàng + Khách Hàng Khó Vẫn Thừa Sức Đối Phó
132.499 ₫
Sách : Sếp Khó Vẫn Thừa Sức Đối Phó
Sách : Sếp Khó Vẫn Thừa Sức Đối Phó
71.999 ₫
Sách : Sếp Khó Vẫn Thừa Sức Đối Phó - TSKN
Sách : Sếp Khó Vẫn Thừa Sức Đối Phó - TSKN
66.500 ₫
Combo Khách Hàng Khó Vẫn Thừa Sức Đối Phó+Dịch Vụ Chăm Sóc Khách Hàng Hoàn Hảo.
Combo Khách Hàng Khó Vẫn Thừa Sức Đối Phó+Dịch Vụ Chăm Sóc Khách Hàng Hoàn Hảo.
Đã bán 1
224.500 ₫
Combo Khách Hàng Khó Vẫn Thừa Sức Đối Phó+Thách thức bán hàng.Minhhabooks
Combo Khách Hàng Khó Vẫn Thừa Sức Đối Phó+Thách thức bán hàng.Minhhabooks
217.500 ₫
Sách tư duy kỹ năng sống: Sếp Khó Vẫn Thừa Sức Đối Phó
Sách tư duy kỹ năng sống: Sếp Khó Vẫn Thừa Sức Đối Phó
Đã bán 4
79.000 ₫
Khách Hàng Khó Vẫn Thừa Sức Đối Phó
Khách Hàng Khó Vẫn Thừa Sức Đối Phó
72.000 ₫
Bookset Sách:Người Bán Hàng Thành Công (CHÀO HÀNG CHUYÊN NGHIỆP + GIAO TIẾP CHUYÊN NGHIỆP ĐỂ BÁN HÀNG THÀNH CÔNG + KHÁCH HÀNG KHÓ THỪA SỨC ĐỐI PHÓ)
Bookset Sách:Người Bán Hàng Thành Công (CHÀO HÀNG CHUYÊN NGHIỆP + GIAO TIẾP CHUYÊN NGHIỆP ĐỂ BÁN HÀNG THÀNH CÔNG + KHÁCH HÀNG KHÓ THỪA SỨC ĐỐI PHÓ)
Đã bán 13
165.000 ₫
Combo Nghệ Thuật Bán Hàng Bằng Câu Chuyện+Khách Hàng Khó Vẫn Thừa Sức Đối Phó
Combo Nghệ Thuật Bán Hàng Bằng Câu Chuyện+Khách Hàng Khó Vẫn Thừa Sức Đối Phó
214.000 ₫
Combo Chào Hàng Chuyên Nghiệp Để Bán Hàng Thành Công + Ai Hiểu Khách Hàng Người Ấy Bán Được Hàng +  Khách Hàng Khó Vẫn Thừa Sức Đối Phó
Combo Chào Hàng Chuyên Nghiệp Để Bán Hàng Thành Công + Ai Hiểu Khách Hàng Người Ấy Bán Được Hàng + Khách Hàng Khó Vẫn Thừa Sức Đối Phó
211.000 ₫
Combo 101 Mẹo Đối Phó Với Nhân Viên + 101 Mẹo Đối Phó Với Sếp + 101 Mẹo Đối Phó Với Đồng Nghiệp (Bộ 3 Cuốn)
Combo 101 Mẹo Đối Phó Với Nhân Viên + 101 Mẹo Đối Phó Với Sếp + 101 Mẹo Đối Phó Với Đồng Nghiệp (Bộ 3 Cuốn)
Đã bán 1
357.000 ₫
Combo Khách Hàng Khó Vẫn Thừa Sức Đối Phó+Trạng Thái Mua Hàng.Minhhabooks
Combo Khách Hàng Khó Vẫn Thừa Sức Đối Phó+Trạng Thái Mua Hàng.Minhhabooks
190.500 ₫
The Small Big – Tuyệt Chiêu Thuyết Phục, Hạ Gục Khách Hàng
The Small Big – Tuyệt Chiêu Thuyết Phục, Hạ Gục Khách Hàng
Đã bán 171
90.350 ₫
-35%
Nhà Hàng Không Bao Giờ Nói Không - Tạo Dựng Dịch Vụ Chạm Tới Trái Tim Khách Hàng
Nhà Hàng Không Bao Giờ Nói Không - Tạo Dựng Dịch Vụ Chạm Tới Trái Tim Khách Hàng
Đã bán 3
48.749 ₫
Combo GIẢI MÃ HÀNH VI ĐỌC VỊ CẢM XÚC + Đọc Vị Khách Hàng Bằng Tâm Lý Học Hành Vi
Combo GIẢI MÃ HÀNH VI ĐỌC VỊ CẢM XÚC + Đọc Vị Khách Hàng Bằng Tâm Lý Học Hành Vi
Đã bán 1
206.000 ₫
Quà tặng kèm
Combo 3 Cuốn: Những Cấm Kỵ Khi Giao Tiếp Với Khách Hàng + 9 Bài Học Về tài Ăn Nói Trong Bán Hàng + Ai Hiểu Khách Hàng Người Đó Bán Được Hàng
Combo 3 Cuốn: Những Cấm Kỵ Khi Giao Tiếp Với Khách Hàng + 9 Bài Học Về tài Ăn Nói Trong Bán Hàng + Ai Hiểu Khách Hàng Người Đó Bán Được Hàng
Đã bán 2
284.000 ₫
ComBo 5 Cuốn: Bán Hàng Quý Ở Cái Tâm + Giá Trong Chiến Lược Kinh Doanh + Không Đánh Mà Thắng + Ai Hiểu Khách Hàng Người Ấy Bán Được Hàng + Khách Hàng Khó Vẫn Thừa Sức Đối Phó
ComBo 5 Cuốn: Bán Hàng Quý Ở Cái Tâm + Giá Trong Chiến Lược Kinh Doanh + Không Đánh Mà Thắng + Ai Hiểu Khách Hàng Người Ấy Bán Được Hàng + Khách Hàng Khó Vẫn Thừa Sức Đối Phó
345.000 ₫
Combo 101 Mẹo Đối Phó Với Đồng Nghiệp + 101 Mẹo Đối Phó Với Sếp (Bộ 2 Cuốn)
Combo 101 Mẹo Đối Phó Với Đồng Nghiệp + 101 Mẹo Đối Phó Với Sếp (Bộ 2 Cuốn)
Đã bán 3
166.600 ₫
-30%
Các Chiến Lược Thực Tế Để Cải Thiện Cách Tiếp Cận Khách Hàng Tiềm Năng, Khiến Họ Gắn Bó Hơn Với Bạn: Tư Duy Lại Nghệ Thuật Bán Hàng
Các Chiến Lược Thực Tế Để Cải Thiện Cách Tiếp Cận Khách Hàng Tiềm Năng, Khiến Họ Gắn Bó Hơn Với Bạn: Tư Duy Lại Nghệ Thuật Bán Hàng
108.500 ₫
Đọc Vị Khách Hàng Bằng Tâm Lý Học Hành Vi
Đọc Vị Khách Hàng Bằng Tâm Lý Học Hành Vi
Đã bán 331
77.400 ₫
-40%
Sách - Content Marketing Trong Kỷ Nguyên Trải Nghiệm Khách Hàng
Sách - Content Marketing Trong Kỷ Nguyên Trải Nghiệm Khách Hàng
Đã bán 1
149.000 ₫
Combo Những Bài Học Đắt Giá Trong Bán Hàng + Bán Hàng Quý Ở Cái Tâm + Hướng Nội - Sức Mạnh Tiềm Ẩn Trong Bán Hàng + Khách Hàng Khó Vẫn Thừa Sức Đối Phó Tặng Kèm Postcard Những Câu Nói Của Người Nổi tiếng
Combo Những Bài Học Đắt Giá Trong Bán Hàng + Bán Hàng Quý Ở Cái Tâm + Hướng Nội - Sức Mạnh Tiềm Ẩn Trong Bán Hàng + Khách Hàng Khó Vẫn Thừa Sức Đối Phó Tặng Kèm Postcard Những Câu Nói Của Người Nổi tiếng
Đã bán 2
275.000 ₫
19 Tuyệt Chiêu Để Chốt Sale Khiến Khách Hàng Không Thể Từ Chối: Đừng Bán Hàng Bán Sự Khác Biệt
19 Tuyệt Chiêu Để Chốt Sale Khiến Khách Hàng Không Thể Từ Chối: Đừng Bán Hàng Bán Sự Khác Biệt
Đã bán 11
139.000 ₫
The Small Big – Tuyệt Chiêu Thuyết Phục, Hạ Gục Khách Hàng (Quà tặng TickBook đặc biệt)
The Small Big – Tuyệt Chiêu Thuyết Phục, Hạ Gục Khách Hàng (Quà tặng TickBook đặc biệt)
97.300 ₫
-30%
151 Ý Tưởng - Quảng Cáo Hút Khách Hàng
151 Ý Tưởng - Quảng Cáo Hút Khách Hàng
Đã bán 2
40.000 ₫
Gam7 Book No.10 - New Generation Y&Z - Thấu Hiểu Và Chinh Phục Thế Hệ Khách Hàng Mới
Gam7 Book No.10 - New Generation Y&Z - Thấu Hiểu Và Chinh Phục Thế Hệ Khách Hàng Mới
Đã bán 1000+
110.550 ₫
-33%
Đối Phó Với Các Cá Nhân Độc Hại Ở Nơi Làm Việc
Đối Phó Với Các Cá Nhân Độc Hại Ở Nơi Làm Việc
Đã bán 2
87.200 ₫
151 Ý Tưởng Chinh Phục Khách Hàng Thành Công tặng bút bi
151 Ý Tưởng Chinh Phục Khách Hàng Thành Công tặng bút bi
Đã bán 1
39.000 ₫
Sách - Liệu Pháp Nhận Thức Hành Vi: Sức Mạnh Của Sự Thay Đổi Thói Quen
Sách - Liệu Pháp Nhận Thức Hành Vi: Sức Mạnh Của Sự Thay Đổi Thói Quen
99.000 ₫
Sách - Những Cấm Kị Khi Giao Tiếp Với Khách Hàng
Sách - Những Cấm Kị Khi Giao Tiếp Với Khách Hàng
Đã bán 5
66.750 ₫
Combo Sách - Mình nói gì khi nói về hạnh phúc + Thế giới càng phức tạp tôi càng muốn sống giản đơn + Ta bắt đầu cuộc đời mới, khi nhận ra mình chỉ sống một lần + Chẳng nhớ quá khứ, chẳng sợ tương lai
Combo Sách - Mình nói gì khi nói về hạnh phúc + Thế giới càng phức tạp tôi càng muốn sống giản đơn + Ta bắt đầu cuộc đời mới, khi nhận ra mình chỉ sống một lần + Chẳng nhớ quá khứ, chẳng sợ tương lai
Đã bán 8
307.500 ₫
151 Ý Tưởng - Chinh Phục Khách Hàng Thành Công
151 Ý Tưởng - Chinh Phục Khách Hàng Thành Công
Đã bán 4
40.000 ₫
21 Thủ Thuật Chinh Phục Khách Hàng: Những Thủ Thuật Đơn Giản Giúp Những Người Bán Hàng Làm Việc Hiệu Quả Hơn Về Mọi Mặt ( Tặng Boookmark Tuyệt Đẹp )
21 Thủ Thuật Chinh Phục Khách Hàng: Những Thủ Thuật Đơn Giản Giúp Những Người Bán Hàng Làm Việc Hiệu Quả Hơn Về Mọi Mặt ( Tặng Boookmark Tuyệt Đẹp )
77.000 ₫
-35%
Tìm Lại Sức Mạnh Tinh Thần (Sách + CD)
Tìm Lại Sức Mạnh Tinh Thần (Sách + CD)
Đã bán 153
44.700 ₫
-22%
Sách: Sức Mạnh Của Nhân Cách Đặc Quyền
Sách: Sức Mạnh Của Nhân Cách Đặc Quyền
Đã bán 4
101.250 ₫
Combo 3 cuốn sách hay nhất về kĩ năng sống của tác giả Vãn Tình: Bạn Đắt Giá Bao Nhiêu? + Khí Chất Bao Nhiêu, Hạnh Phúc Bấy Nhiêu + Không Tự Khinh Bỉ Không Tự Phí Hoài ( Tặng kèm Bookmark Happy Life)
Combo 3 cuốn sách hay nhất về kĩ năng sống của tác giả Vãn Tình: Bạn Đắt Giá Bao Nhiêu? + Khí Chất Bao Nhiêu, Hạnh Phúc Bấy Nhiêu + Không Tự Khinh Bỉ Không Tự Phí Hoài ( Tặng kèm Bookmark Happy Life)
Đã bán 129
309.501 ₫

SẢN PHẨM BẠN ĐÃ XEM

Không có sản phẩm nào