Đăng Nhập / Đăng Ký

Kết quả tìm kiếm cho `sach nhung diem moi ve che dinh bao chua trong bo luat to tung hinh su nam 2015`

Bình Luận Khoa Học Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự Năm 2015
GIAO SÁNG MAI

Bình Luận Khoa Học Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự Năm 2015

Đã bán 136
250.000 ₫
Thủ Tục Truy Cứu Trách Nhiệm Hình Sự Đối Với Pháp Nhân Thương Mại Và Những Vấn Đề Đặt Ra Khi Thi Hành Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự ( Hiện Hành)

Thủ Tục Truy Cứu Trách Nhiệm Hình Sự Đối Với Pháp Nhân Thương Mại Và Những Vấn Đề Đặt Ra Khi Thi Hành Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự ( Hiện Hành)

99.500 ₫
Luật Tố Tụng Hành Chính (Hiện Hành) - (Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2019)

Luật Tố Tụng Hành Chính (Hiện Hành) - (Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2019)

Đã bán 335
48.000 ₫
Giải đáp một số vấn đề về nghiệp vụ Năm 2018- 2019 – của Hội Đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về hình sự - tố tụng hình sự - dân sự - tố tụng dân sự - tố tụng hành chính - đất đai và các quy định của pháp luật có liên quan đến tòa án

Giải đáp một số vấn đề về nghiệp vụ Năm 2018- 2019 – của Hội Đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về hình sự - tố tụng hình sự - dân sự - tố tụng dân sự - tố tụng hành chính - đất đai và các quy định của pháp luật có liên quan đến tòa án

Đã bán 23
260.000 ₫
Sách - Bộ luật Tố tụng Hình sự (NXB Chính trị quốc gia Sự thật)

Sách - Bộ luật Tố tụng Hình sự (NXB Chính trị quốc gia Sự thật)

104.500 ₫
Những Điểm Mới Về Chế Định Bào Chữa Trong Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự 2015

Những Điểm Mới Về Chế Định Bào Chữa Trong Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự 2015

62.100 ₫
So Sánh – Đối Chiếu Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự Năm 2015 (Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2021) Và Các Biểu Mẫu Trong Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự

So Sánh – Đối Chiếu Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự Năm 2015 (Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2021) Và Các Biểu Mẫu Trong Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự

285.000 ₫
-21%
Điều Lệ Công Đoàn Việt Nam Khóa XII (Sửa Đổi, Bổ Sung) - Những Quy Định Mới Về Quản Lý Thu, Chi Tài Chính Và Chế Độ Chính Sách Đối Với Người Lao Động

Điều Lệ Công Đoàn Việt Nam Khóa XII (Sửa Đổi, Bổ Sung) - Những Quy Định Mới Về Quản Lý Thu, Chi Tài Chính Và Chế Độ Chính Sách Đối Với Người Lao Động

260.000 ₫
-2%
Sách Phương Pháp Định Tội Danh Với 538 Tội Phạm Quy Định Trong Bộ Luật Hình Sự 2015, Được Sửa Đổi, Bổ Sung 2017 (Tái Bản Có Bổ Sung)

Sách Phương Pháp Định Tội Danh Với 538 Tội Phạm Quy Định Trong Bộ Luật Hình Sự 2015, Được Sửa Đổi, Bổ Sung 2017 (Tái Bản Có Bổ Sung)

Đã bán 58
520.000 ₫
Cẩm Nang Chỉ Dẫn Chế Độ Công Tác Phí, Chi Hội Nghị, Chi Nội Bộ Và Các Khoản Thi, Chi Phát Sinh Khác Áp Dụng Trong Các Cơ Quan, Đơn Vị Hành Chính Sự Nghiệp
GIAO SÁNG MAI

Cẩm Nang Chỉ Dẫn Chế Độ Công Tác Phí, Chi Hội Nghị, Chi Nội Bộ Và Các Khoản Thi, Chi Phát Sinh Khác Áp Dụng Trong Các Cơ Quan, Đơn Vị Hành Chính Sự Nghiệp

199.000 ₫
Bộ Luật Hình Sự Năm 2015 (Sửa Đổi Bổ Sung Năm 2017) - Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự Năm 2015
GIAO SÁNG MAI

Bộ Luật Hình Sự Năm 2015 (Sửa Đổi Bổ Sung Năm 2017) - Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự Năm 2015

Đã bán 3
336.000 ₫
-16%
Bộ Luật Hình Sự: Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự - Luật Tổ Chức Cơ  Quan Điều Tra Hình Sự - Luật Tạm Giữ, Tạm Giam

Bộ Luật Hình Sự: Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự - Luật Tổ Chức Cơ Quan Điều Tra Hình Sự - Luật Tạm Giữ, Tạm Giam

Đã bán 4
375.000 ₫
Bình Luận Khoa Học Bộ Luật Hình Sự Năm 2015 Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2017

Bình Luận Khoa Học Bộ Luật Hình Sự Năm 2015 Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2017

241.000 ₫
-18%
Điểm Mới Về Quyền Nhân Thân Của Cá Nhân Trong Bộ Luật Dân Sự (Hiện Hành) (Năm 2015) Và Những Tình Huống Thực Tế

Điểm Mới Về Quyền Nhân Thân Của Cá Nhân Trong Bộ Luật Dân Sự (Hiện Hành) (Năm 2015) Và Những Tình Huống Thực Tế

Đã bán 2
55.000 ₫
Phương Pháp Nghiên Cứu Đánh Giá Chứng Cứ Trong Tố Tụng Hình Sự - Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự Và Văn Bản Hướng Dân Thi Hành Mới Nhất

Phương Pháp Nghiên Cứu Đánh Giá Chứng Cứ Trong Tố Tụng Hình Sự - Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự Và Văn Bản Hướng Dân Thi Hành Mới Nhất

285.000 ₫
-33%
Combo 2 Cuốn: Bình Luận Khoa Học Bộ Luật Hình Sự 2015 Được Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2017 (Phần Chung) + (Phần Các Tội Phạm) - Quyển 1

Combo 2 Cuốn: Bình Luận Khoa Học Bộ Luật Hình Sự 2015 Được Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2017 (Phần Chung) + (Phần Các Tội Phạm) - Quyển 1

Đã bán 2
415.000 ₫
Sách - Luật Tổ Chức Chính Phủ Sửa Đổi Bổ Sung Năm 2019

Sách - Luật Tổ Chức Chính Phủ Sửa Đổi Bổ Sung Năm 2019

Đã bán 1
19.500 ₫
Bộ Luật Hình Sự Hiện Hành (Bộ Luật Năm 2015, Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2017)

Bộ Luật Hình Sự Hiện Hành (Bộ Luật Năm 2015, Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2017)

Đã bán 834
78.000 ₫
BỘ LUẬT HÌNH SỰ VÀ VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH

BỘ LUẬT HÌNH SỰ VÀ VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH

251.000 ₫
-36%
Sách - Combo 2 cuốn Bộ luật hình sự và Bộ luật tố tụng hình sự (Hiện hành) - ndbooks

Sách - Combo 2 cuốn Bộ luật hình sự và Bộ luật tố tụng hình sự (Hiện hành) - ndbooks

Đã bán 6
155.000 ₫
LUẬT THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ & 350 CÂU HỎI ĐÁP VỀ HÌNH SỰ, TỐ TỤNG HÌNH SỰ (Luật số 41/2019/QH14 ngày 14-6-2019 của Quốc Hội)

LUẬT THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ & 350 CÂU HỎI ĐÁP VỀ HÌNH SỰ, TỐ TỤNG HÌNH SỰ (Luật số 41/2019/QH14 ngày 14-6-2019 của Quốc Hội)

265.000 ₫
-24%
So Sánh Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự 2004 - 2015 Và Các Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành Mới Nhất
GIAO SÁNG MAI

So Sánh Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự 2004 - 2015 Và Các Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành Mới Nhất

230.000 ₫
Bình Luận Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự, Luật Trọng Tài Thương Mại Và Thực Tiễn Xét Xử

Bình Luận Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự, Luật Trọng Tài Thương Mại Và Thực Tiễn Xét Xử

Đã bán 2
235.500 ₫
Bình luận khoa học Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2021)

Bình luận khoa học Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2021)

292.500 ₫
-35%
Sách - Bộ Luật tố tụng Dân sự (Hiện hành) (NXB Chính trị quốc gia Sự thật)

Sách - Bộ Luật tố tụng Dân sự (Hiện hành) (NXB Chính trị quốc gia Sự thật)

181.000 ₫
PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU HỒ SƠ VỤ ÁN DÂN SỰ VÀ ÁP DỤNG BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ NĂM 2015 (Biên soạn theo Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 và văn bản mới năm 2016

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU HỒ SƠ VỤ ÁN DÂN SỰ VÀ ÁP DỤNG BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ NĂM 2015 (Biên soạn theo Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 và văn bản mới năm 2016

Đã bán 3
265.000 ₫
-7%
Những Điểm Mới Của Bộ Luật Hình Sự Năm 2015 (Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2017) Và Các Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành

Những Điểm Mới Của Bộ Luật Hình Sự Năm 2015 (Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2017) Và Các Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành

Đã bán 1
280.000 ₫
BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ NĂM 2015 (Sửa đổi, bổ sung năm 2021)VÀ CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH

BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ NĂM 2015 (Sửa đổi, bổ sung năm 2021)VÀ CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH

Đã bán 1
248.000 ₫
-37%
Bộ Luật Hình Sự
GIAO SÁNG MAI

Bộ Luật Hình Sự

Đã bán 220
250.000 ₫
Luật Xây Dựng - Luật Đầu Tư - Luật Đầu Tư Theo Phương Thức Đối Tác Công Tư Và Các Quy Định Pháp Luật Mới Nhất Trong Lĩnh Vực Xây Dựng

Luật Xây Dựng - Luật Đầu Tư - Luật Đầu Tư Theo Phương Thức Đối Tác Công Tư Và Các Quy Định Pháp Luật Mới Nhất Trong Lĩnh Vực Xây Dựng

197.000 ₫
-10%
Cẩm Nang Về Tham Nhũng, Đạo Đức Và Sự Liêm Chính Trong Hành Chính Công (Sách tham khảo)

Cẩm Nang Về Tham Nhũng, Đạo Đức Và Sự Liêm Chính Trong Hành Chính Công (Sách tham khảo)

Đã bán 1
630.000 ₫
Hướng Dẫn Thi Hành Luật Quản Lý Thuế_Những Quy Định Mới Về Sử Dụng Hóa Đơn, Chứng Từ Và Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Thuế, Hóa Đơn, Hải Quan
GIAO SÁNG MAI

Hướng Dẫn Thi Hành Luật Quản Lý Thuế_Những Quy Định Mới Về Sử Dụng Hóa Đơn, Chứng Từ Và Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Thuế, Hóa Đơn, Hải Quan

Đã bán 2
230.000 ₫
Sách - Cẩm nang về tham nhũng đạo đức và sự liêm chính trong hành chính công

Sách - Cẩm nang về tham nhũng đạo đức và sự liêm chính trong hành chính công

629.000 ₫
Combo 2 Cuốn: Bình Luận Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự 2015 + Bình Luận Khoa Học - Phần Các Tội Phạm - Bộ Luật Hình Sự Năm 2015 Được Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2017
GIAO SÁNG MAI

Combo 2 Cuốn: Bình Luận Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự 2015 + Bình Luận Khoa Học - Phần Các Tội Phạm - Bộ Luật Hình Sự Năm 2015 Được Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2017

923.000 ₫
Sách Combo Bình Luận Khoa Học Bộ Luật Hình Sự Năm 2015 Sửa Đổi Bổ Sung Năm 2017 Và Bộ Luật Hình Sự Hiện Hành

Sách Combo Bình Luận Khoa Học Bộ Luật Hình Sự Năm 2015 Sửa Đổi Bổ Sung Năm 2017 Và Bộ Luật Hình Sự Hiện Hành

830.000 ₫
-25%
Luật pháp quốc tế và Việt Nam về bảo vệ chủ quyền biển, đảo Tổ quốc

Luật pháp quốc tế và Việt Nam về bảo vệ chủ quyền biển, đảo Tổ quốc

Đã bán 7
231.000 ₫
-10%
LUẬT HỢP TÁC XÃ QUY ĐỊNH MỚI VỀ ĐĂNG KÝ, BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HỢP TÁC XÃ VÀ CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN HỢP TÁC XÃ

LUẬT HỢP TÁC XÃ QUY ĐỊNH MỚI VỀ ĐĂNG KÝ, BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HỢP TÁC XÃ VÀ CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN HỢP TÁC XÃ

Đã bán 5
230.000 ₫
-3%
Cẩm Nang Nghiệp Vụ Dành Cho Thẩm Phán, Kiếm Sát Viên, Luật Sư (Trong Lĩnh Vực Dân Sự Và Tố Tụng Dân Sự)

Cẩm Nang Nghiệp Vụ Dành Cho Thẩm Phán, Kiếm Sát Viên, Luật Sư (Trong Lĩnh Vực Dân Sự Và Tố Tụng Dân Sự)

Đã bán 10
239.000 ₫
-18%
9 Biện Pháp Bảo Đảm Nghĩa Vụ Hợp Đồng (Quy Định, Thực Tế Và Thiết Kế Giao Dịch Theo Bộ Luật Dân Sự Hiện Hành Năm 2015)
GIAO SÁNG MAI

9 Biện Pháp Bảo Đảm Nghĩa Vụ Hợp Đồng (Quy Định, Thực Tế Và Thiết Kế Giao Dịch Theo Bộ Luật Dân Sự Hiện Hành Năm 2015)

Đã bán 48
177.000 ₫
Bộ Luật Tố Tụng Hình Sử Đã Được Sửa Đổi, Bổ Sung Năm  2022, Luật Đặc Xá, Luật Thi Hành Tạm Giữ, Tạm Giam Và Các Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành

Bộ Luật Tố Tụng Hình Sử Đã Được Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2022, Luật Đặc Xá, Luật Thi Hành Tạm Giữ, Tạm Giam Và Các Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành

285.000 ₫
-37%
Sách Bộ Luật Dân Sự Năm 2015 Và Các Nghị Định Hướng Dẫn Thi Hành - NXB Chính Trị Quốc Gia Sự Thật

Sách Bộ Luật Dân Sự Năm 2015 Và Các Nghị Định Hướng Dẫn Thi Hành - NXB Chính Trị Quốc Gia Sự Thật

Đã bán 16
157.000 ₫
Phương Pháp Nghiên Cứu Hồ Sơ Vụ Án Dân Sự Và Áp Dụng Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự 2015 Với Các Văn Bản Hướng Dẫn Mới Nhất

Phương Pháp Nghiên Cứu Hồ Sơ Vụ Án Dân Sự Và Áp Dụng Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự 2015 Với Các Văn Bản Hướng Dẫn Mới Nhất

Đã bán 3
220.000 ₫
-21%
Văn Bản Pháp Luật Hướng Dẫn Thi Hành Và Áp Dụng Bộ Luật Hình Sự Hiện Hành

Văn Bản Pháp Luật Hướng Dẫn Thi Hành Và Áp Dụng Bộ Luật Hình Sự Hiện Hành

45.000 ₫
Bộ luật Lao động - Chế độ, chính sách mới về thang, bảng lương đối với công chức, viên chức, người lao động

Bộ luật Lao động - Chế độ, chính sách mới về thang, bảng lương đối với công chức, viên chức, người lao động

Đã bán 3
295.000 ₫
-31%
So Sánh Bộ Luật Dân Sự 2005 - 2015 Và Các Văn Bản Pháp Luật Dân Sự, Hôn Nhân Và Gia Đình Mới Nhất

So Sánh Bộ Luật Dân Sự 2005 - 2015 Và Các Văn Bản Pháp Luật Dân Sự, Hôn Nhân Và Gia Đình Mới Nhất

193.000 ₫
-45%
Luật Tổ Chức Cơ Quan Điều Tra Hình Sự (Hiện Hành)

Luật Tổ Chức Cơ Quan Điều Tra Hình Sự (Hiện Hành)

Đã bán 3
38.000 ₫
BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỬ ĐÃ ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NĂM 2022, LUẬT ĐẶC XÁ, LUẬT THI HÀNH TẠM GIỮ, TẠM GIAM VÀ CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH

BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỬ ĐÃ ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NĂM 2022, LUẬT ĐẶC XÁ, LUẬT THI HÀNH TẠM GIỮ, TẠM GIAM VÀ CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH

268.000 ₫
-40%
Combo: Bình Luận Khoa Học Bộ Luật Hình Sự Hiện Hành (Sửa Đổi Bổ Sung 2017) và Bộ Luật Hình Sự Hiện Hành (Bộ Luật Năm 2015, Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2017)
GIAO SÁNG MAI

Combo: Bình Luận Khoa Học Bộ Luật Hình Sự Hiện Hành (Sửa Đổi Bổ Sung 2017) và Bộ Luật Hình Sự Hiện Hành (Bộ Luật Năm 2015, Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2017)

Đã bán 4
477.000 ₫
-23%

SẢN PHẨM BẠN ĐÃ XEM

Không có sản phẩm nào