Đăng Nhập / Đăng Ký
tiki

Combo Tư Bản Luận: Tư Tưởng Phê Phán Khoa Kinh Tế Chính Trị - Các Mác (Trọn bộ 4 cuốn Bìa cứng - Bản in năm 2022)

5
Đã bán 12
1.344.400
-1%
Tặng tới 148 ASA (50k ₫)
≈ 3.7% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm

Khảo Luận Thứ Hai Về Chính Quyền

5
Đã bán 21
110.050
-29%
Tặng tới 12 ASA (4k ₫)
≈ 3.7% hoàn tiền
Freeship+
icon-astraGiao siêu tốc 2H

Hơn cả lòng trung thành

5
Đã bán 71
105.000
-40%
Tặng tới 12 ASA (4k ₫)
≈ 3.7% hoàn tiền
Freeship+
icon-astraGiao siêu tốc 2H

Xử Lý Thông Tin Sai Lệch, Xuyên Tạc Trên Lĩnh Vực Tư Tưởng, Lý Luận Và Văn Học, Nghệ Thuật

5
Đã bán 6
154.980
Tặng tới 4 ASA (1k ₫)
≈ 0.9% hoàn tiền
Giao tiết kiệm

Bình luận Bộ Luật Hình Sự năm 2015 - Phần Các Tội Phạm (Chương 14)

5
Đã bán 128
210.000
Tặng tới 23 ASA (8k ₫)
≈ 3.7% hoàn tiền
Freeship+
icon-astraGiao ngày mai

Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội (CNXH) và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam (bìa mềm)

1
Đã bán 14
190.000
Tặng tới 5 ASA (2k ₫)
≈ 0.9% hoàn tiền
Giao tiết kiệm

Con Đường Công Nghiệp Hóa Trong Thế Kỷ XXI - Những Thách Thức Mới Và Những Mô Hình Nổi Trội (Sách tham khảo)

4.8
Đã bán 22
216.000
Tặng tới 24 ASA (8k ₫)
≈ 3.7% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm

SÁCH TÌNH HUỐNG LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ (Bình Luận Bản Án)

5
Đã bán 14
123.000
Tặng tới 3 ASA (1k ₫)
≈ 0.9% hoàn tiền
Giao tiết kiệm

Sách Tài Liệu Bồi Dưỡng Lý Luận Chính Trị Dành Cho Đảng Viên Mới (Xuất Bản Lần Thứ 20 Có Sửa Đổi Bổ Sung) - NXB Chính Trị Quốc Gia Sự Thật

5
Đã bán 10
60.000
Tặng tới 7 ASA (2k ₫)
≈ 3.7% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm

SÁCH TÌNH HUỐNG LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH (Bình Luận Bản Án)

5
Đã bán 24
87.000
Tặng tới 2 ASA (740 ₫)
≈ 0.9% hoàn tiền
Giao tiết kiệm

Bộ 2 cuốn sách gối đầu giường của Nhật Bản về thời kì Duy Tân Minh Trị: Bàn Về Văn Minh - Ba Gã Say Luận Đàm Thế Sự

Đã bán 3
179.000
-15%
Tặng tới 20 ASA (7k ₫)
≈ 3.7% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm

CẠNH TRANH ĐỊA - CHIẾN LƯỢC NGA - MỸ: Tiếp Cận Từ Chủ Nghĩa Hiện Thực Và Trường Hợp Khủng Hoảng UCRAINA (Sách chuyên khảo)

4.8
Đã bán 43
142.000
Tặng tới 4 ASA (1k ₫)
≈ 0.9% hoàn tiền
Giao tiết kiệm

Sách Biến Động Của Tình Hình Thế Giới - Cơ Hội, Thách Thức Và Triển Vọng - NXB Chính Trị Quốc Gia Sự Thật

5
Đã bán 8
62.400
-1%
Tặng tới 7 ASA (2k ₫)
≈ 3.7% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm

Sách - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

4.8
Đã bán 150
182.000
Tặng tới 5 ASA (2k ₫)
≈ 0.9% hoàn tiền
Giao tiết kiệm

Cơ Sở Lý Luận Và Thực Tiễn Về Hạn Chế Quyền Con Người Ở Việt Nam Hiện Nay (Sách chuyên khảo)

Đã bán 3
105.000
Tặng tới 3 ASA (893 ₫)
≈ 0.9% hoàn tiền
Giao tiết kiệm

Kiểm Soát Quyền Lực Nhà Nước (Sách tham khảo) - Tái bản năm 2022 có sửa chữa, bổ sung

5
Đã bán 26
195.000
Tặng tới 5 ASA (2k ₫)
≈ 0.9% hoàn tiền
Giao tiết kiệm

Sức Mạnh Mềm Văn Hóa Trung Quốc Thời Tập Cận Bình Và Văn Hóa Ứng Xử Của Việt Nam (Sách chuyên khảo)

5
Đã bán 20
110.000
Tặng tới 3 ASA (935 ₫)
≈ 0.9% hoàn tiền
Giao tiết kiệm

Sách - Luật Hôn nhân và Gia đình (Hiện hành) - (NXB Chính trị quốc gia Sự thât)

4.8
Đã bán 53
28.700
-1%
Tặng tới 3 ASA (1k ₫)
≈ 3.7% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm

Năng Suất Lao Động Trong Xây Dựng - Sách Chuyên Khảo

5
Đã bán 9
170.100
Tặng tới 4 ASA (1k ₫)
≈ 0.9% hoàn tiền
Giao tiết kiệm

Nâng Cao Đạo Đức Cách Mạng, Quét Sạch Chủ Nghĩa Cá Nhân (Khổ Nhỏ)

5
Đã bán 36
16.000
-20%
Giao tiết kiệm

Hồ Sơ Mật Lầu 5 Góc Và Hồi Ức Về Chiến Tranh Việt Nam (Sách Tham Khảo)

4.8
Đã bán 391
239.000
-8%
Tặng tới 26 ASA (9k ₫)
≈ 3.7% hoàn tiền
Freeship+
icon-astraGiao siêu tốc 2H

Sách - Luật Các Tổ Chức Tín Dụng Năm 2018

5
Đã bán 34
24.300
-1%
Tặng tới 3 ASA (909 ₫)
≈ 3.7% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm

Sách - Kiểm soát quyền lực trong hệ thống chính trị ở Việt Nam hiện nay

5
Đã bán 28
88.000
Tặng tới 2 ASA (748 ₫)
≈ 0.9% hoàn tiền
Giao tiết kiệm

Sách Tổng Hành Dinh Trong Mùa Xuân Toàn Thắng (Hồi Ức) - Đại Tướng Võ Nguyên Giáp ( Phạm Chí Nhân Thể Hiện)

4.5
Đã bán 23
111.900
-1%
Tặng tới 12 ASA (4k ₫)
≈ 3.7% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm

Combo LUẬT CÁC BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VIỆT NAM - BẢN ÁN VÀ BÌNH LUẬN ÁN - 2 TẬP (Sách chuyên khảo)

5
Đã bán 15
310.000
Tặng tới 8 ASA (3k ₫)
≈ 0.9% hoàn tiền
Giao tiết kiệm

Sách Tư Tưởng Hồ Chí Minh Về Nhận Diện Và Đấu Tranh Với Những Biểu Hiện Suy Thoái Về Tư Tưởng Chính Trị

4.5
Đã bán 13
35.600
-1%
Tặng tới 4 ASA (1k ₫)
≈ 3.7% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm

Thể Chế Pháp Lý Về Vai Trò Của Nhà Nước Trong Nền Kinh Tế Thị Trường Ở Nước Ta Hiện Nay - Một Số Vấn Đề Lý Luận Và Thực Tiễn (Sách Chuyên Khảo)

5
Đã bán 21
64.600
Tặng tới 2 ASA (549 ₫)
≈ 0.9% hoàn tiền
Giao tiết kiệm

Sách Bộ luật Tố tụng Hình Sự Hiện Hành - Tái Bản Năm 2021 (NXB Chính Trị Quốc Gia Sự Thật)

5
Đã bán 204
125.700
-1%
Tặng tới 14 ASA (5k ₫)
≈ 3.7% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm

Sách - Hỏi đáp môn Tư tưởng Hồ Chí Minh (Dành cho bậc đại học hệ chuyên và không chuyên lý luận chính trị)

5
Đã bán 8
93.000
Tặng tới 2 ASA (791 ₫)
≈ 0.9% hoàn tiền
Giao tiết kiệm

GIÁO TRÌNH TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH (DÀNH CHO BẬC ĐẠI HỌC HỆ KHÔNG CHUYÊN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ)

Đã bán 2
60.000
Tặng tới 7 ASA (2k ₫)
≈ 3.7% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm

SÁCH TÌNH HUỐNG LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ VIỆT NAM (Bình Luận Bản Án) (Tái bản lần thứ nhất, có sửa đổi, bổ sung)

5
Đã bán 21
115.000
Tặng tới 3 ASA (978 ₫)
≈ 0.9% hoàn tiền
Giao tiết kiệm

Thị Trường, Nhà Nước Và Người Dân: Kinh Tế Học Về Chính Sách Công

5
Đã bán 44
229.000
Tặng tới 6 ASA (2k ₫)
≈ 0.9% hoàn tiền
Giao tiết kiệm

Bảo Đảm Pháp Lý Thực Hiện Quyền Của Lao Động Di Cư Nội Địa Ở Việt Nam (Sách chuyên khảo)

Đã bán 3
97.750
Tặng tới 2 ASA (831 ₫)
≈ 0.9% hoàn tiền
Giao tiết kiệm

Quyền sở hữu trí tuệ, bảo vệ và chuyển giao (Sách chuyên khảo)

4.8
Đã bán 17
105.000
-30%
Tặng tới 12 ASA (4k ₫)
≈ 3.7% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm

Xây Dựng Quân Đội Về Chính Trị - Lý Luận Và Thực Tiễn

5
Đã bán 5
99.000
-1%
Tặng tới 11 ASA (4k ₫)
≈ 3.7% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm

Combo 2 Cuốn: Bình Luận Khoa Học Bộ Luật Dân Sự 2015 + Bình Luận Khoa Học Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự 2015

4.8
Đã bán 11
546.500
-1%
Tặng tới 60 ASA (20k ₫)
≈ 3.7% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm

Sách Luật nhà ở (Hiện hành)

5
Đã bán 25
60.400
-1%
Tặng tới 7 ASA (2k ₫)
≈ 3.7% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm

Sách - Kiếm lời từ một trật tự thế giới mới (tặng kèm bookmark thiết kế)

5
Đã bán 4
116.000
Tặng tới 3 ASA (986 ₫)
≈ 0.9% hoàn tiền
Giao tiết kiệm

Cuôn sách gối đầu giường của rất nhiều chính trị gia và lãnh đạo thế giới: Quân Vương

5
Đã bán 27
69.999
Tặng tới 2 ASA (595 ₫)
≈ 0.9% hoàn tiền
Giao tiết kiệm

Xã Hội Hóa Giáo Dục Ở Việt Nam Hiện Nay - Một Số Vấn Đề Lý Luận Và Thực Tiễn

Đã bán 7
38.600
-1%
Tặng tới 4 ASA (1k ₫)
≈ 3.7% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm

Sản phẩm đã xem

Không có sản phẩm nào