Đăng Nhập / Đăng Ký

Kết quả tìm kiếm cho `tieng hoa dung trong du lich (dam thoai hoa - viet)`

Bài Tập 301 Câu Đàm Thoại Tiếng Hoa - Phần Căn Bản
Bài Tập 301 Câu Đàm Thoại Tiếng Hoa - Phần Căn Bản
Đã bán 14
60.000 ₫
301 câu đàm thoại tiếng hoa khổ lớn  (tặng kèm 1 bookmark)
301 câu đàm thoại tiếng hoa khổ lớn (tặng kèm 1 bookmark)
Đã bán 1000+
80.000 ₫
301 Câu Đàm Thoại Tiếng Hoa (Bản mới, Khổ lớn)
301 Câu Đàm Thoại Tiếng Hoa (Bản mới, Khổ lớn)
Đã bán 1000+
80.000 ₫
301 Câu Đàm Thoại Tiếng Hoa (Không CD)
301 Câu Đàm Thoại Tiếng Hoa (Không CD)
Đã bán 514
68.000 ₫
301 Câu Đàm Thoại Tiếng Hoa (Tái Bản)
301 Câu Đàm Thoại Tiếng Hoa (Tái Bản)
Đã bán 106
58.500 ₫
-31%
301 Câu Đàm Thoại Tiếng Hoa-khổ nhỏ
301 Câu Đàm Thoại Tiếng Hoa-khổ nhỏ
Đã bán 97
50.000 ₫
301 Câu Đàm Thoại Tiếng Hoa (Tái Bản)
301 Câu Đàm Thoại Tiếng Hoa (Tái Bản)
Đã bán 366
58.000 ₫
-32%
301 Câu Đàm Thoại Tiếng Trung Quốc (Tập 2) (Kèm CD)
301 Câu Đàm Thoại Tiếng Trung Quốc (Tập 2) (Kèm CD)
Đã bán 536
157.900 ₫
-20%
301 Câu Đàm Thoại Tiếng Hoa (Tái Bản)
301 Câu Đàm Thoại Tiếng Hoa (Tái Bản)
Đã bán 4
80.750 ₫
301 Câu Đàm Thoại Tiếng Trung Quốc - Tập 1 (Kèm CD Hoặc File MP3) - Tái Bản
301 Câu Đàm Thoại Tiếng Trung Quốc - Tập 1 (Kèm CD Hoặc File MP3) - Tái Bản
Đã bán 1000+
157.900 ₫
-20%
Combo  4 Cuốn Tự Học Tiếng Trung : Giáo Trình Hán Ngữ 1,2 + Tập Viết Chữ Hán + 301 Câu Đàm Thoại Tiếng Hoa - (Tặng Kèm Bookmark Thiết Kế)
Combo 4 Cuốn Tự Học Tiếng Trung : Giáo Trình Hán Ngữ 1,2 + Tập Viết Chữ Hán + 301 Câu Đàm Thoại Tiếng Hoa - (Tặng Kèm Bookmark Thiết Kế)
Đã bán 513
239.000 ₫
-32%
Học tiếng Hoa dùng từ không sợ sai
Học tiếng Hoa dùng từ không sợ sai
Đã bán 24
99.000 ₫
3000 Câu Đàm Thoại Hoa - Việt Thông Dụng
3000 Câu Đàm Thoại Hoa - Việt Thông Dụng
Đã bán 22
82.000 ₫
-39%
301 Câu Đàm Thoại Tiếng Hoa - Bản Chữ Phồn Thể
301 Câu Đàm Thoại Tiếng Hoa - Bản Chữ Phồn Thể
Đã bán 9
70.000 ₫
Combo 301 câu đàm thoại tiếng hoa và tập viết chữ hán
Combo 301 câu đàm thoại tiếng hoa và tập viết chữ hán
Đã bán 189
119.000 ₫
-21%
900 Câu Đàm Thoại Tiếng Trung Du Lịch - Bá Đạo Tam Ngữ Anh - Trung - Việt ( Tiếng Trung giản thể, tiếng Trung phồn thể, tiếng bồi, bính âm, tiếng Anh, tiếng Việt ,Kèm DVD Audio nghe)
900 Câu Đàm Thoại Tiếng Trung Du Lịch - Bá Đạo Tam Ngữ Anh - Trung - Việt ( Tiếng Trung giản thể, tiếng Trung phồn thể, tiếng bồi, bính âm, tiếng Anh, tiếng Việt ,Kèm DVD Audio nghe)
Đã bán 25
99.000 ₫
Sổ Tay Người Học Tiếng Hoa
Sổ Tay Người Học Tiếng Hoa
Đã bán 28
98.000 ₫
301 Câu Đàm Thoại Tiếng Hoa - Bản Chữ Phồn Thể
301 Câu Đàm Thoại Tiếng Hoa - Bản Chữ Phồn Thể
Đã bán 77
69.000 ₫
Tự Học Nhanh Tiếng Phổ Thông Trung Hoa (Kèm CD Hoặc Tải App)
Tự Học Nhanh Tiếng Phổ Thông Trung Hoa (Kèm CD Hoặc Tải App)
Đã bán 1000+
64.600 ₫
-28%
Combo sách 10 Ngày Tự Tin Giao Tiếp 500 Câu Đàm Thoại Tiếng Hoa + Đàm Thoại Tiếng Hoa Cấp Tốc Trong Cuộc Sống Hiện Đại + Văn Phạm Tiếng Hoa
Combo sách 10 Ngày Tự Tin Giao Tiếp 500 Câu Đàm Thoại Tiếng Hoa + Đàm Thoại Tiếng Hoa Cấp Tốc Trong Cuộc Sống Hiện Đại + Văn Phạm Tiếng Hoa
Đã bán 3
207.000 ₫
Bài Tập Luyện Dịch Việt Hoa
Bài Tập Luyện Dịch Việt Hoa
Đã bán 20
50.000 ₫
Combo 2 sách Bài tập củng cố ngữ pháp HSK cấu trúc giao tiếp & luyện viết HSK 4-5 - Bài tập luyện dịch tiếng Trung ứng dụng (Sơ - Trung cấp, giao tiếp HSK) + DVD quà tặng
Combo 2 sách Bài tập củng cố ngữ pháp HSK cấu trúc giao tiếp & luyện viết HSK 4-5 - Bài tập luyện dịch tiếng Trung ứng dụng (Sơ - Trung cấp, giao tiếp HSK) + DVD quà tặng
Đã bán 19
379.000 ₫
Sách - Học Nói Tiếng Quảng Đông - Sách Tiếng Hoa
Sách - Học Nói Tiếng Quảng Đông - Sách Tiếng Hoa
Đã bán 89
52.500 ₫
-30%
Giáo Trình Tiếng Hoa Trung Cấp (tập 1)
Giáo Trình Tiếng Hoa Trung Cấp (tập 1)
Đã bán 10
57.000 ₫
-5%
301 Câu Đàm Thoại Tiếng Hoa (Kèm CD)
301 Câu Đàm Thoại Tiếng Hoa (Kèm CD)
Đã bán 49
76.800 ₫
301 Câu Đàm Thoại Tiếng Hoa (Bản Mới)
301 Câu Đàm Thoại Tiếng Hoa (Bản Mới)
Đã bán 110
68.000 ₫
Combo 4 cuốn sách học tiếng trung , Giáo trình hán ngữ tập 1+2( bản mới ) + 301 câu đàm thoại tiếng hoa có bài tập luyện viết và luyện dịch việt hoa + Từ điển Hán việt ( bìa cứng khổ nhỏ )
Combo 4 cuốn sách học tiếng trung , Giáo trình hán ngữ tập 1+2( bản mới ) + 301 câu đàm thoại tiếng hoa có bài tập luyện viết và luyện dịch việt hoa + Từ điển Hán việt ( bìa cứng khổ nhỏ )
Đã bán 6
337.600 ₫
Lãng Du Trong Văn Hóa Việt Nam - 2 - Lịch Sử - Truyền Thống (Tái Bản 2019)
Lãng Du Trong Văn Hóa Việt Nam - 2 - Lịch Sử - Truyền Thống (Tái Bản 2019)
Đã bán 11
110.000 ₫
-12%
301 Câu Đàm Thoại Tiếng Hoa ( tái bản 2021)
301 Câu Đàm Thoại Tiếng Hoa ( tái bản 2021)
Đã bán 1
59.500 ₫
Thực Hành Ngôn Ngữ Đàm Thoại Tiếng Anh (Kèm 2 CD)
Thực Hành Ngôn Ngữ Đàm Thoại Tiếng Anh (Kèm 2 CD)
Đã bán 56
74.800 ₫
-17%
Tập Viết Chữ Hán (Biên Soạn Theo Giáo Trình 301 Câu Đàm Thoại Tiếng Hoa) (Tái Bản)
Tập Viết Chữ Hán (Biên Soạn Theo Giáo Trình 301 Câu Đàm Thoại Tiếng Hoa) (Tái Bản)
Đã bán 198
41.500 ₫
-31%
Chữ Hán Tiếng Hán Việt Và Sự Vận Dụng Tiếng Hán Việt Trong Tiếng Việt
Chữ Hán Tiếng Hán Việt Và Sự Vận Dụng Tiếng Hán Việt Trong Tiếng Việt
Đã bán 13
117.000 ₫
-3%
Combo 2 sách: Bài tập củng cố cấu ngữ pháp HSK cấu trúc giao tiếp & luyện viết HSK4-5 và Tuyển tập cấu trúc cố định tiếng Trung ứng dụng + DVD quà tặng
Combo 2 sách: Bài tập củng cố cấu ngữ pháp HSK cấu trúc giao tiếp & luyện viết HSK4-5 và Tuyển tập cấu trúc cố định tiếng Trung ứng dụng + DVD quà tặng
Đã bán 222
379.000 ₫
 Tự Học Nhanh Tiếng Phổ Thông Trung Hoa (Tải App) ( tặng Kèm Bút Chì Dễ Thương )
Tự Học Nhanh Tiếng Phổ Thông Trung Hoa (Tải App) ( tặng Kèm Bút Chì Dễ Thương )
64.800 ₫
1300 Câu Đàm Thoại Tiếng Hoa Phổ Thông (Tập 2)
1300 Câu Đàm Thoại Tiếng Hoa Phổ Thông (Tập 2)
Đã bán 36
64.000 ₫
Hội  Thoại Giao Tiếp Tiếng Trung Ngành Du Lịch Khách Sạn
Hội Thoại Giao Tiếp Tiếng Trung Ngành Du Lịch Khách Sạn
Đã bán 22
199.000 ₫
Combo 2 sách Luyện giải đề thi HSK cấp 4 có mp3 nghe +Từ điển chủ điểm Hán Việt chuyên nghành song ngữ Hoa Việt 25000 từ hơn 200 chủ đề lớn nhỏ (từ vựng đa chuyên ngành giày da, may mặc, xây dựng, bất động sản,chứng khoán) +DVD tài liệu
Combo 2 sách Luyện giải đề thi HSK cấp 4 có mp3 nghe +Từ điển chủ điểm Hán Việt chuyên nghành song ngữ Hoa Việt 25000 từ hơn 200 chủ đề lớn nhỏ (từ vựng đa chuyên ngành giày da, may mặc, xây dựng, bất động sản,chứng khoán) +DVD tài liệu
275.000 ₫
Quà tặng kèm
Combo 2 sách: 900 Câu Đàm Thoại Tiếng Trung Du Lịch - Bá Đạo Tam Ngữ Anh - Trung - Việt + 5099 Từ Vựng HSK1 – HSK6 Từ Điển Tam Ngữ Anh – Trung – Việt (Tiếng Trung giản thể, tiếng Trung phồn thể, tiếng bồi, bính âm, tiếng Anh, tiếng Việt ,Kèm DVD Audio)
Combo 2 sách: 900 Câu Đàm Thoại Tiếng Trung Du Lịch - Bá Đạo Tam Ngữ Anh - Trung - Việt + 5099 Từ Vựng HSK1 – HSK6 Từ Điển Tam Ngữ Anh – Trung – Việt (Tiếng Trung giản thể, tiếng Trung phồn thể, tiếng bồi, bính âm, tiếng Anh, tiếng Việt ,Kèm DVD Audio)
Đã bán 32
179.000 ₫
245 Bài Tập Sơ Cấp Đàm Thoại Đúng Ngữ Pháp
245 Bài Tập Sơ Cấp Đàm Thoại Đúng Ngữ Pháp
Đã bán 1
35.000 ₫
-30%
301 Câu Đàm Thoại Tiếng Trung Quốc - Tập 1 ( Đĩa DVD)
301 Câu Đàm Thoại Tiếng Trung Quốc - Tập 1 ( Đĩa DVD)
Đã bán 339
45.400 ₫
-22%
Combo 2 sách Từ điển 2 trong 1 Việt Hán Hán Việt hiện đại 1512 trang bìa cứng khổ lớn ( Hoa Việt 872 trang - Việt Hoa 640 trang)+Phát triển từ vựng tiếng Trung Ứng dụng (in màu) (Có Audio nghe) +DVD tài liệu
Combo 2 sách Từ điển 2 trong 1 Việt Hán Hán Việt hiện đại 1512 trang bìa cứng khổ lớn ( Hoa Việt 872 trang - Việt Hoa 640 trang)+Phát triển từ vựng tiếng Trung Ứng dụng (in màu) (Có Audio nghe) +DVD tài liệu
Đã bán 1
387.030 ₫
-3%
Bài Tập Luyện Dịch Việt Hoa (Tái Bản 2020)
Bài Tập Luyện Dịch Việt Hoa (Tái Bản 2020)
Đã bán 35
40.000 ₫
Sách Tam Tự Kinh, Thiên Tự văn, Sổ Tay , Đây là bộ sách xuất sắc nhất trong các kinh điển giáo dục trẻ em truyền thống của Trung Hoa
Sách Tam Tự Kinh, Thiên Tự văn, Sổ Tay , Đây là bộ sách xuất sắc nhất trong các kinh điển giáo dục trẻ em truyền thống của Trung Hoa
Đã bán 28
163.500 ₫
10 Ngày Tự Tin Giao Tiếp 500 Câu Đàm Thoại Tiếng Hoa
10 Ngày Tự Tin Giao Tiếp 500 Câu Đàm Thoại Tiếng Hoa
Đã bán 26
87.000 ₫
301 Câu Đàm Thoại Tiếng Hoa - khổ trung
301 Câu Đàm Thoại Tiếng Hoa - khổ trung
Đã bán 1
80.000 ₫
Combo 2 sách : Siêu Dễ Nhớ Chiết Tự - 2102 Từ Tiếng Trung Thông Dụng Nhất - Bá Đạo Hack Não Tam Ngữ (Kèm cách nhớ, ví dụ, tiếng Anh, tiêng Trung giản thể, tiếng Trung phồn thể, tiếng bồi, bính âm Pinyin, tiếng Việt & hình ảnh hướng dẫn viết từng nét) + 1001 Bức thư viết cho tương lai (có Audio do người Trung Quốc đọc)
Combo 2 sách : Siêu Dễ Nhớ Chiết Tự - 2102 Từ Tiếng Trung Thông Dụng Nhất - Bá Đạo Hack Não Tam Ngữ (Kèm cách nhớ, ví dụ, tiếng Anh, tiêng Trung giản thể, tiếng Trung phồn thể, tiếng bồi, bính âm Pinyin, tiếng Việt & hình ảnh hướng dẫn viết từng nét) + 1001 Bức thư viết cho tương lai (có Audio do người Trung Quốc đọc)
Đã bán 20
199.000 ₫
Combo 2 sách: Trung Quốc 247: Góc nhìn bỡ ngỡ (Song ngữ Trung - Việt có Pinyin) + Sổ tay 7 bước đàm phán thương mại + DVD quà tặng
Combo 2 sách: Trung Quốc 247: Góc nhìn bỡ ngỡ (Song ngữ Trung - Việt có Pinyin) + Sổ tay 7 bước đàm phán thương mại + DVD quà tặng
Đã bán 1
219.000 ₫
Thực Hành Ngôn Ngữ Đàm Thoại Tiếng Anh
Thực Hành Ngôn Ngữ Đàm Thoại Tiếng Anh
Đã bán 89
47.900 ₫
-20%

SẢN PHẨM BẠN ĐÃ XEM

Không có sản phẩm nào