icon-search
header_header_account_imgTài khoản

So sánh giá Đánh Giá Kết Quả Đào Tạo (Kirkpatrick's Four Levels of Training Evaluation) - James D. Kirkpatrick và Wendy Kayser Kirkpatrick - PACE Books

Đánh Giá Kết Quả Đào Tạo (Kirkpatrick's Four Levels of Training Evaluation) - James D. Kirkpatrick và Wendy Kayser Kirkpatrick - PACE Books
199.000 ₫
255.000 ₫
-22%