Cho mình xin thông tin độ dày của thảm với!?

Các câu trả lời

0

Thích

Ha. Nguyen Thi Thu

Chào bạn, độ dày thảm 5 mm bạn nhé.

Thích