Đăng Nhập / Đăng Ký

Thiết Bị Lưu Trữ Qua Mạng NAS:

58 kết quả

Ổ Cứng Mạng Synology NAS DS220+ (Đen) - Hàng Chính Hãng
Ổ Cứng Mạng Synology NAS DS220+ (Đen) - Hàng Chính Hãng
Đã bán 11
8.662.000 ₫
-9%
Bộ lưu trữ mạng NAS TerraMaster F2-210 Quad-core CPU, RAM 1GB, 2 khay ổ cứng RAID 0,1,JBOD,Single - Hàng chính hãng
Bộ lưu trữ mạng NAS TerraMaster F2-210 Quad-core CPU, RAM 1GB, 2 khay ổ cứng RAID 0,1,JBOD,Single - Hàng chính hãng
3.780.000 ₫
-8%
Thiết bị lưu trữ qua mạng NAS Synology DS220j - Hàng chính hãng
Thiết bị lưu trữ qua mạng NAS Synology DS220j - Hàng chính hãng
Đã bán 4
5.200.000 ₫
-7%
Ổ cứng di động dùng lưu trữ dữ liệu 500gb - Hàng Nhập Khẩu
Ổ cứng di động dùng lưu trữ dữ liệu 500gb - Hàng Nhập Khẩu
Đã bán 4
399.000 ₫
-56%
Ổ Cứng Mạng Synology NAS DS920+ (Đen) - Hàng Chính Hãng
Ổ Cứng Mạng Synology NAS DS920+ (Đen) - Hàng Chính Hãng
Đã bán 2
15.033.000 ₫
-9%
 Thiết bị lưu trữ QNAP TS-231P- Hàng chính hãng
Thiết bị lưu trữ QNAP TS-231P- Hàng chính hãng
3.500.000 ₫
Ổ Cứng Mạng WD My Cloud Home 2TB WDBVXC0020HWT - Hàng Chính Hãng
Ổ Cứng Mạng WD My Cloud Home 2TB WDBVXC0020HWT - Hàng Chính Hãng
Đã bán 3
4.399.000 ₫
-2%
Trả góp
Bộ lưu trữ mạng NAS TerraMaster F4-210 Quad-core CPU, 2GB RAM, 4 khay ổ cứng RAID 0,1,5,6,10,JBOD,Single - Hàng chính hãng
Bộ lưu trữ mạng NAS TerraMaster F4-210 Quad-core CPU, 2GB RAM, 4 khay ổ cứng RAID 0,1,5,6,10,JBOD,Single - Hàng chính hãng
6.380.000 ₫
-12%
Bộ lưu trữ mạng NAS TerraMaster F2-221, Intel Dual-core 2.0GHz, 6GB RAM, LAN 2x 1GbE, 2 khay ổ cứng RAID 0,1,JBOD,Single - Hàng chính hãng
Bộ lưu trữ mạng NAS TerraMaster F2-221, Intel Dual-core 2.0GHz, 6GB RAM, LAN 2x 1GbE, 2 khay ổ cứng RAID 0,1,JBOD,Single - Hàng chính hãng
6.990.000 ₫
-13%
Ổ Cứng Mạng Synology NAS DS720+ - Hàng Chính Hãng
Ổ Cứng Mạng Synology NAS DS720+ - Hàng Chính Hãng
12.015.000 ₫
-9%
Bộ lưu trữ mạng NAS TerraMaster F2-221, Intel Dual-core 2.0GHz, 4GB RAM, LAN 2x 1GbE, 2 khay ổ cứng RAID 0,1,JBOD,Single - Hàng chính hãng
Bộ lưu trữ mạng NAS TerraMaster F2-221, Intel Dual-core 2.0GHz, 4GB RAM, LAN 2x 1GbE, 2 khay ổ cứng RAID 0,1,JBOD,Single - Hàng chính hãng
6.690.000 ₫
-13%
Thiết bị lưu trữ qua mạng NAS Synology DS420+ - Hàng chính hãng
Thiết bị lưu trữ qua mạng NAS Synology DS420+ - Hàng chính hãng
13.300.000 ₫
-6%
Ổ Cứng Mạng WD My Cloud Home 6TB WDBVXC0060HWT - Hàng Chính Hãng
Ổ Cứng Mạng WD My Cloud Home 6TB WDBVXC0060HWT - Hàng Chính Hãng
Đã bán 17
7.990.000 ₫
-4%
Trả góp
Thiết bị lưu trữ Promise Pegasus3 R4 16TB  thunderbolt 3 Raid (4 x 4tb) – Hàng chính hãng
Thiết bị lưu trữ Promise Pegasus3 R4 16TB thunderbolt 3 Raid (4 x 4tb) – Hàng chính hãng
32.656.464 ₫
-16%
Bộ lưu trữ mạng NAS TerraMaster F2-221, Intel Dual-core 2.0GHz, 2GB RAM, LAN 2x 1GbE, 2 khay ổ cứng RAID 0,1,JBOD,Single - Hàng chính hãng
Bộ lưu trữ mạng NAS TerraMaster F2-221, Intel Dual-core 2.0GHz, 2GB RAM, LAN 2x 1GbE, 2 khay ổ cứng RAID 0,1,JBOD,Single - Hàng chính hãng
6.080.000 ₫
-13%
Bộ lưu trữ mạng NAS TerraMaster F2-210 Quad-core CPU, RAM 1GB, 2 khay ổ cứng RAID 0,1,JBOD,Single - Hàng chính hãng - Hàng Chính Hãng
Bộ lưu trữ mạng NAS TerraMaster F2-210 Quad-core CPU, RAM 1GB, 2 khay ổ cứng RAID 0,1,JBOD,Single - Hàng chính hãng - Hàng Chính Hãng
3.890.000 ₫
-7%
Thiết bị lưu trữ NAS 2-Bay Asustor AS1002T - Hàng Chính Hãng
Thiết bị lưu trữ NAS 2-Bay Asustor AS1002T - Hàng Chính Hãng
Đã bán 1
4.500.000 ₫
-14%
Thiết bị lưu trữ NAS 5-Bay Synology DS1520+ - Hàng Chính Hãng
Thiết bị lưu trữ NAS 5-Bay Synology DS1520+ - Hàng Chính Hãng
19.168.000 ₫
-6%
Bộ lưu trữ mạng NAS TerraMaster F5-221, Intel Dual-core CPU 2GHz, RAM 4GB, LAN 2x 1GbE, 5 khay ổ cứng RAID 0,1,5,6,10,JBOD,Single - Hàng chính hãng
Bộ lưu trữ mạng NAS TerraMaster F5-221, Intel Dual-core CPU 2GHz, RAM 4GB, LAN 2x 1GbE, 5 khay ổ cứng RAID 0,1,5,6,10,JBOD,Single - Hàng chính hãng
Đã bán 2
8.890.000 ₫
-33%
Thiết bị lưu trữ qua mạng - NAS Synology DS418 (Đen) - Hàng chính hãng
Thiết bị lưu trữ qua mạng - NAS Synology DS418 (Đen) - Hàng chính hãng
11.500.000 ₫
Ổ cứng mạng TerraMaster-NAS TerraMaster F5-221, Intel Dual-core CPU 2GHz, RAM 2GB, 5 HDD bay-Hàng Chính Hãng
Ổ cứng mạng TerraMaster-NAS TerraMaster F5-221, Intel Dual-core CPU 2GHz, RAM 2GB, 5 HDD bay-Hàng Chính Hãng
8.790.000 ₫
-4%
Thiết bị lưu trữ Promise Pegasus3 R4 12TB thunderbolt 3 Raid (4 x 3TB) – Hàng chính hãng
Thiết bị lưu trữ Promise Pegasus3 R4 12TB thunderbolt 3 Raid (4 x 3TB) – Hàng chính hãng
30.499.364 ₫
-10%
Bộ lưu trữ mạng NAS TerraMaster F5-221, Intel Dual-core CPU 2GHz, RAM 2GB, LAN 2x 1GbE, 5 khay ổ cứng RAID 0,1,5,6,10,JBOD,Single - Hàng chính hãng
Bộ lưu trữ mạng NAS TerraMaster F5-221, Intel Dual-core CPU 2GHz, RAM 2GB, LAN 2x 1GbE, 5 khay ổ cứng RAID 0,1,5,6,10,JBOD,Single - Hàng chính hãng
Đã bán 7
8.290.000 ₫
-34%
Ổ Cứng Di Động 1TB Adata HV620 3.0 - Hàng Chính Hãng
Ổ Cứng Di Động 1TB Adata HV620 3.0 - Hàng Chính Hãng
Đã bán 1
1.270.000 ₫
-18%
Bộ lưu trữ mạng NAS TerraMaster F5-221, Intel Dual-core CPU 2GHz, RAM 6GB, LAN 2x 1GbE, 5 khay ổ cứng RAID 0,1,5,6,10,JBOD,Single - Hàng chính hãng
Bộ lưu trữ mạng NAS TerraMaster F5-221, Intel Dual-core CPU 2GHz, RAM 6GB, LAN 2x 1GbE, 5 khay ổ cứng RAID 0,1,5,6,10,JBOD,Single - Hàng chính hãng
9.290.000 ₫
-32%
Bộ lưu trữ mạng NAS TerraMaster F5-422, LAN 10Gbps, Intel Quad-Core 1.5GHz, 6GB RAM, 670MB/s, 5 khay ổ cứng RAID 0,1,5,6,10,JBOD,Single - Hàng chính hãng
Bộ lưu trữ mạng NAS TerraMaster F5-422, LAN 10Gbps, Intel Quad-Core 1.5GHz, 6GB RAM, 670MB/s, 5 khay ổ cứng RAID 0,1,5,6,10,JBOD,Single - Hàng chính hãng
15.580.000 ₫
-6%
Bộ lưu trữ mạng NAS TerraMaster F5-422, LAN 10Gbps, Intel Quad-Core 1.5GHz, 4GB RAM, 670MB/s, 5 khay ổ cứng RAID 0,1,5,6,10,JBOD,Single - Hàng chính hãng
Bộ lưu trữ mạng NAS TerraMaster F5-422, LAN 10Gbps, Intel Quad-Core 1.5GHz, 4GB RAM, 670MB/s, 5 khay ổ cứng RAID 0,1,5,6,10,JBOD,Single - Hàng chính hãng
14.900.000 ₫
-7%
Bộ lưu trữ mạng NAS TerraMaster F5-421, Intel Quad-core 1.5GHz, 8GB RAM, 410MB/s, LAN 4x 1GbE, 5 khay ổ cứng RAID 0,1,5,6,10,JBOD,Single - Hàng chính hãng
Bộ lưu trữ mạng NAS TerraMaster F5-421, Intel Quad-core 1.5GHz, 8GB RAM, 410MB/s, LAN 4x 1GbE, 5 khay ổ cứng RAID 0,1,5,6,10,JBOD,Single - Hàng chính hãng
11.690.000 ₫
-40%
Bộ lưu trữ mạng NAS TerraMaster F5-422, LAN 10Gbps, Intel Quad-Core 1.5GHz, 8GB RAM, 670MB/s, 5 khay ổ cứng RAID 0,1,5,6,10,JBOD,Single - Hàng chính hãng
Bộ lưu trữ mạng NAS TerraMaster F5-422, LAN 10Gbps, Intel Quad-Core 1.5GHz, 8GB RAM, 670MB/s, 5 khay ổ cứng RAID 0,1,5,6,10,JBOD,Single - Hàng chính hãng
15.990.000 ₫
-6%
Bộ lưu trữ mạng NAS TerraMaster F5-421, Intel Quad-core 1.5GHz, 6GB RAM, 410MB/s, LAN 4x 1GbE, 5 khay ổ cứng RAID 0,1,5,6,10,JBOD,Single - Hàng chính hãng
Bộ lưu trữ mạng NAS TerraMaster F5-421, Intel Quad-core 1.5GHz, 6GB RAM, 410MB/s, LAN 4x 1GbE, 5 khay ổ cứng RAID 0,1,5,6,10,JBOD,Single - Hàng chính hãng
11.290.000 ₫
-41%
Thiết bị lưu trữ NAS 4-Bay Asustor AS6204RS - Hàng Chính Hãng
Thiết bị lưu trữ NAS 4-Bay Asustor AS6204RS - Hàng Chính Hãng
Đã bán 1
19.300.000 ₫
-16%
Bộ lưu trữ mạng NAS TerraMaster F5-421, Intel Quad-core 1.5GHz, 4GB RAM, 410MB/s, LAN 4x 1GbE, 5 khay ổ cứng RAID 0,1,5,6,10,JBOD,Single - Hàng chính hãng
Bộ lưu trữ mạng NAS TerraMaster F5-421, Intel Quad-core 1.5GHz, 4GB RAM, 410MB/s, LAN 4x 1GbE, 5 khay ổ cứng RAID 0,1,5,6,10,JBOD,Single - Hàng chính hãng
10.990.000 ₫
-40%
Thiết Bị Lưu Trữ Qnap TS-h973AX-Hàng chính hãng - 8GB
Thiết Bị Lưu Trữ Qnap TS-h973AX-Hàng chính hãng - 8GB
29.173.000 ₫
Thiết Bị Lưu Trữ Qnap TVS-473e-Hàng chính hãng
Thiết Bị Lưu Trữ Qnap TVS-473e-Hàng chính hãng
29.279.000 ₫
Thiết Bị Lưu Trữ Qnap TS-h973AX-Hàng chính hãng - 32GB
Thiết Bị Lưu Trữ Qnap TS-h973AX-Hàng chính hãng - 32GB
33.908.000 ₫
Thiết Bị Lưu Trữ Qnap TVS-873e-Hàng chính hãng - 4GB
Thiết Bị Lưu Trữ Qnap TVS-873e-Hàng chính hãng - 4GB
40.079.000 ₫
Thiết Bị Lưu Trữ Qnap TVS-675-8G-Hàng chính hãng
Thiết Bị Lưu Trữ Qnap TVS-675-8G-Hàng chính hãng
32.365.000 ₫
Thiết Bị Lưu Trữ Qnap TVS-472XT-PT-4G-Hàng chính hãng
Thiết Bị Lưu Trữ Qnap TVS-472XT-PT-4G-Hàng chính hãng
39.412.000 ₫
Thiết Bị Lưu Trữ Qnap TVS-673e-Hàng chính hãng - 8GB
Thiết Bị Lưu Trữ Qnap TVS-673e-Hàng chính hãng - 8GB
37.590.000 ₫
Thiết bị lưu trữ NAS 4-Bay Asustor AS6204RD - Hàng Chính Hãng
Thiết bị lưu trữ NAS 4-Bay Asustor AS6204RD - Hàng Chính Hãng
25.500.000 ₫
-16%
Thiết bị lưu trữ NAS 12 - Bay Asustor AS7012RDX - Hàng Chính Hãng
Thiết bị lưu trữ NAS 12 - Bay Asustor AS7012RDX - Hàng Chính Hãng
87.949.000 ₫
-20%
Thiết Bị Lưu Trữ Qnap TVS-472XT-i3-4G-Hàng chính hãng
Thiết Bị Lưu Trữ Qnap TVS-472XT-i3-4G-Hàng chính hãng
42.218.000 ₫
Thiết Bị Lưu Trữ Qnap TS-873AU-4G-Hàng chính hãng
Thiết Bị Lưu Trữ Qnap TS-873AU-4G-Hàng chính hãng
49.546.000 ₫
TerraMaster F2-210 Quad-core CPU, 1GB RAM, 2 khay ổ cứng - Hàng nhập khẩu
TerraMaster F2-210 Quad-core CPU, 1GB RAM, 2 khay ổ cứng - Hàng nhập khẩu
3.890.000 ₫
-3%
Thiết Bị Lưu Trữ Qnap TVS-972XU-i3-4G-Hàng chính hãng
Thiết Bị Lưu Trữ Qnap TVS-972XU-i3-4G-Hàng chính hãng
69.709.000 ₫
Thiết Bị Lưu Trữ Qnap TS-873A-8G-Hàng chính hãng
Thiết Bị Lưu Trữ Qnap TS-873A-8G-Hàng chính hãng
32.365.000 ₫
Thiết Bị Lưu Trữ Qnap TVS-873e-Hàng chính hãng - 4GB
Thiết Bị Lưu Trữ Qnap TVS-873e-Hàng chính hãng - 4GB
40.079.000 ₫
Bộ lưu trữ mạng NAS TerraMaster F4-421, Intel Quad-core CPU 1.5GHz, 8GB RAM, LAN 4x 1GbE, 4 khay ổ cứng RAID 0,1,5,6,10,JBOD,Single - Hàng chính hãng
Bộ lưu trữ mạng NAS TerraMaster F4-421, Intel Quad-core CPU 1.5GHz, 8GB RAM, LAN 4x 1GbE, 4 khay ổ cứng RAID 0,1,5,6,10,JBOD,Single - Hàng chính hãng
12.380.000 ₫
-8%