Đăng Nhập / Đăng Ký
[Chỉ giao Q2, Q9, Thủ Đức] - Bắp Bò Úc JMF - 1kg
[Chỉ giao Q2, Q9, Thủ Đức] - Bắp Bò Úc JMF - 1kg
Đã bán 920
230.000 ₫
-15%
Bắp Bò Úc
Bắp Bò Úc
Đã bán 470
280.000 ₫
[Chỉ Giao HCM] - Ba chỉ bò Mỹ Hotpot 500gr
[Chỉ Giao HCM] - Ba chỉ bò Mỹ Hotpot 500gr
Đã bán 1000+
125.000 ₫
-14%
Bắp Bò Úc
Bắp Bò Úc
Đã bán 325
280.000 ₫
[Chỉ Giao HCM] - Bắp bò Mỹ Hotpot 500gr
[Chỉ Giao HCM] - Bắp bò Mỹ Hotpot 500gr
Đã bán 334
139.000 ₫
-25%
Thịt Xay Bò Mỹ
Thịt Xay Bò Mỹ
Đã bán 450
269.000 ₫
-12%
[Chỉ giao Q2, Q9, Thủ Đức] - Lõi vai bò Mỹ - 1kg
[Chỉ giao Q2, Q9, Thủ Đức] - Lõi vai bò Mỹ - 1kg
Đã bán 123
350.000 ₫
-23%
[Chỉ Giao HCM] - Lõi vai bò Mỹ BBQ -500gr
[Chỉ Giao HCM] - Lõi vai bò Mỹ BBQ -500gr
Đã bán 275
179.000 ₫
-27%
[Chỉ Giao HCM] - Ba chỉ bò Mỹ BBQ 500gr
[Chỉ Giao HCM] - Ba chỉ bò Mỹ BBQ 500gr
Đã bán 369
125.000 ₫
-17%
[Chỉ giao Q2, Q9, Thủ Đức] - Đầu thăn ngoại bò Úc - 1kg
[Chỉ giao Q2, Q9, Thủ Đức] - Đầu thăn ngoại bò Úc - 1kg
Đã bán 109
380.000 ₫
-16%
Chỉ giao Hồ Chí Minh
Lõi Vai Bò Mỹ Nướng
Lõi Vai Bò Mỹ Nướng
Đã bán 202
339.000 ₫
-2%
Nạm Bò Úc
Nạm Bò Úc
Đã bán 273
280.000 ₫
[Chỉ Giao HCM] - Bò Úc xay 300gr
[Chỉ Giao HCM] - Bò Úc xay 300gr
Đã bán 336
72.000 ₫
-20%
[Chỉ Giao HCM] - Thịt cổ bò Úc Hotpot 500gr
[Chỉ Giao HCM] - Thịt cổ bò Úc Hotpot 500gr
Đã bán 115
149.000 ₫
-12%
[Chỉ giao Q2, Q9, Thủ Đức] - Hokubee Úc - Thăn ngoại bò Hokubee -1 kg
[Chỉ giao Q2, Q9, Thủ Đức] - Hokubee Úc - Thăn ngoại bò Hokubee -1 kg
Đã bán 72
690.000 ₫
-23%
[Chỉ Giao HCM] - Bò lúc lắc (Thăn mông bò Úc) 500gr
[Chỉ Giao HCM] - Bò lúc lắc (Thăn mông bò Úc) 500gr
Đã bán 125
139.000 ₫
-13%
Ba Rọi Bò Mỹ Cuộn
Ba Rọi Bò Mỹ Cuộn
Đã bán 117
270.000 ₫
-4%
[Chỉ giao Q2, Q9, Thủ Đức] - Bắp bò hoa Canada cắt 3 cm - 1 kg
[Chỉ giao Q2, Q9, Thủ Đức] - Bắp bò hoa Canada cắt 3 cm - 1 kg
Đã bán 71
350.000 ₫
-17%
Chỉ giao Hồ Chí Minh
[Chỉ Giao HCM] Bắp bò Úc loại I - bịch 1kg
[Chỉ Giao HCM] Bắp bò Úc loại I - bịch 1kg
Đã bán 74
230.000 ₫
-4%
Sườn Bò Mỹ Excel Choice
Sườn Bò Mỹ Excel Choice
Đã bán 190
395.000 ₫
-1%
Tenderloin Úc Angus - Thăn Nội Bò Úc Angus
Tenderloin Úc Angus - Thăn Nội Bò Úc Angus
Đã bán 203
288.000 ₫
-10%
Nạm Bò Úc
Nạm Bò Úc
Đã bán 143
280.000 ₫
Bắp Hoa Bò Mỹ
Bắp Hoa Bò Mỹ
Đã bán 268
398.000 ₫
-2%
[Chỉ giao Q2, Q9, Thủ Đức] - Hokubee Úc - Thăn ngoại bò Hokubee Oval - 1kg
[Chỉ giao Q2, Q9, Thủ Đức] - Hokubee Úc - Thăn ngoại bò Hokubee Oval - 1kg
Đã bán 28
670.000 ₫
-23%
Chỉ giao Hồ Chí Minh
Ba Rọi Bò Mỹ Cuộn
Ba Rọi Bò Mỹ Cuộn
Đã bán 143
280.000 ₫
[Chỉ giao HCM] - Lõi Vai Bò Mỹ - 1KG
[Chỉ giao HCM] - Lõi Vai Bò Mỹ - 1KG
Đã bán 42
310.000 ₫
-11%
[Chỉ giao HCM] Thịt Thăn Nội Bò Úc - 1KG
[Chỉ giao HCM] Thịt Thăn Nội Bò Úc - 1KG
Đã bán 35
450.000 ₫
-17%
Lõi Vai Bò Mỹ Thái Mỏng
Lõi Vai Bò Mỹ Thái Mỏng
Đã bán 52
339.000 ₫
-2%
Đuôi Bò Úc cắt sẵn
Đuôi Bò Úc cắt sẵn
Đã bán 62
286.000 ₫
-6%
Lõi Vai Bò Mỹ Thái Mỏng
Lõi Vai Bò Mỹ Thái Mỏng
Đã bán 55
345.000 ₫
Ribeye Bò Mỹ Steak - Đầu Thăn ngoại Bò Mỹ
Ribeye Bò Mỹ Steak - Đầu Thăn ngoại Bò Mỹ
Đã bán 61
650.000 ₫
-8%
[Chỉ Giao HCM] - Thịt Ba Chỉ Bò Mỹ cắt mỏng (short Plate USA) - 500gr
[Chỉ Giao HCM] - Thịt Ba Chỉ Bò Mỹ cắt mỏng (short Plate USA) - 500gr
Đã bán 584
120.000 ₫
[Chỉ giao Q2, Q9, Thủ Đức] - Sườn bò Mỹ có xương - 1 kg
[Chỉ giao Q2, Q9, Thủ Đức] - Sườn bò Mỹ có xương - 1 kg
Đã bán 19
500.000 ₫
-30%
[Chỉ giao HCM] - BẮP BÒ ÚC - [Giao siêu tốc]
[Chỉ giao HCM] - BẮP BÒ ÚC - [Giao siêu tốc]
Đã bán 44
250.000 ₫
-11%
[Chỉ Giao HCM] BA RỌI (BA CHỈ) BÒ MỸ
[Chỉ Giao HCM] BA RỌI (BA CHỈ) BÒ MỸ
Đã bán 20
220.000 ₫
-15%
[Chỉ Giao HCM] - Bắp bò Úc và Ba rọi bò Mỹ MVP khay 500g
[Chỉ Giao HCM] - Bắp bò Úc và Ba rọi bò Mỹ MVP khay 500g
Đã bán 184
239.000 ₫
-0%
Dẻ Sườn Bò Mỹ TGBS
Dẻ Sườn Bò Mỹ TGBS
Đã bán 91
439.000 ₫
-2%
Ba Rọi Bò Mỹ Cuộn
Ba Rọi Bò Mỹ Cuộn
Đã bán 22
280.000 ₫
[Chỉ Giao HCM] - Bắp Hoa Bò Mỹ cắt mỏng (Heel  Muscle) - 500gr
[Chỉ Giao HCM] - Bắp Hoa Bò Mỹ cắt mỏng (Heel Muscle) - 500gr
Đã bán 1000+
200.000 ₫
[Chỉ Giao HCM] - Thịt cổ bò và ba rọi bò Mỹ MVP khay 500g
[Chỉ Giao HCM] - Thịt cổ bò và ba rọi bò Mỹ MVP khay 500g
Đã bán 55
225.000 ₫
[Chỉ Giao HCM] - Gù Bò Úc cắt mỏng (Chuck Aus) - 500Gr
[Chỉ Giao HCM] - Gù Bò Úc cắt mỏng (Chuck Aus) - 500Gr
Đã bán 479
160.000 ₫
[Chỉ Giao HCM] - Thịt cổ bò Mỹ MVP khay 350g
[Chỉ Giao HCM] - Thịt cổ bò Mỹ MVP khay 350g
Đã bán 68
189.000 ₫
[Chỉ giao Q2, Q9, Thủ Đức] - Thăn ngoại bò Wagyu Nhật - 1kg
[Chỉ giao Q2, Q9, Thủ Đức] - Thăn ngoại bò Wagyu Nhật - 1kg
Đã bán 3
3.900.000 ₫
-22%
Chỉ giao Hồ Chí Minh
[Chỉ Giao HCM] - Set Lẩu Bò Mỹ  ( Sống ) - 600gr
[Chỉ Giao HCM] - Set Lẩu Bò Mỹ ( Sống ) - 600gr
Đã bán 348
210.000 ₫
-10%
[Chỉ Giao HCM] Đầu thăn ngoại bò Úc -350g
[Chỉ Giao HCM] Đầu thăn ngoại bò Úc -350g
Đã bán 12
165.000 ₫
-15%
Chỉ giao Hồ Chí Minh
Gân Bò Úc
Gân Bò Úc
Đã bán 23
270.000 ₫
-2%
[Chỉ Giao HCM] LÕI VAI BÒ MỸ - bịch 1kg
[Chỉ Giao HCM] LÕI VAI BÒ MỸ - bịch 1kg
Đã bán 19
320.000 ₫
-11%
Gù Bò Úc
Gù Bò Úc
Đã bán 22
305.000 ₫
-14%