Đăng Nhập / Đăng Ký
[Chỉ Giao HCM] - Đùi tỏi gà đông lạnh 500gr
[Chỉ Giao HCM] - Đùi tỏi gà đông lạnh 500gr
Đã bán 1000+
43.000 ₫
-12%
[Chỉ Giao HCM] - Gà Gò Công 1/2 con 800gr
[Chỉ Giao HCM] - Gà Gò Công 1/2 con 800gr
Đã bán 160
165.000 ₫
[Chỉ Giao HCM] Cánh gà khúc giữa Ban Lan loại I - 1kg
[Chỉ Giao HCM] Cánh gà khúc giữa Ban Lan loại I - 1kg
Đã bán 181
120.000 ₫
-20%
Gà ta Thảo Mộc Tiên Phước (1,1kg/con)
Gà ta Thảo Mộc Tiên Phước (1,1kg/con)
Đã bán 48
335.000 ₫
[Chỉ Giao HN] - Green Chicken - Đùi tỏi gà (khay 500gram)
[Chỉ Giao HN] - Green Chicken - Đùi tỏi gà (khay 500gram)
Đã bán 20
61.000 ₫
-9%
[Chỉ giao HN] - Cánh Gà Khúc Giữa Khay 1Kg Hút Chân Không
[Chỉ giao HN] - Cánh Gà Khúc Giữa Khay 1Kg Hút Chân Không
Đã bán 9
159.000 ₫
-20%
[Chỉ bán HCM] - Đùi Tỏi Gà - Drumstick chicken - 500gram
[Chỉ bán HCM] - Đùi Tỏi Gà - Drumstick chicken - 500gram
Đã bán 71
65.000 ₫
[Chỉ Giao HN] - Green Chicken - Cánh gà (khay 500gram)
[Chỉ Giao HN] - Green Chicken - Cánh gà (khay 500gram)
Đã bán 59
58.000 ₫
-9%
[Chỉ giao HCM] Đùi Tỏi Gà DTP - 1KG
[Chỉ giao HCM] Đùi Tỏi Gà DTP - 1KG
Đã bán 882
99.000 ₫
-24%
Chỉ giao Hồ Chí Minh
[Chỉ Giao HCM] - Chân gà rút xương - hộp 300g
[Chỉ Giao HCM] - Chân gà rút xương - hộp 300g
59.999 ₫
-25%
[Chỉ giao HCM] Cánh Gà DTP - 1KG
[Chỉ giao HCM] Cánh Gà DTP - 1KG
Đã bán 512
109.000 ₫
-22%
Chỉ giao Hồ Chí Minh
[Chỉ giao HCM] Đùi Gà Góc Tư DTP (700-900gr) - 1KG
[Chỉ giao HCM] Đùi Gà Góc Tư DTP (700-900gr) - 1KG
Đã bán 439
99.000 ₫
-18%
Chỉ giao Hồ Chí Minh
[Chỉ giao Q2, Q9, Thủ Đức] - Cánh gà khúc giữa - 1kg
[Chỉ giao Q2, Q9, Thủ Đức] - Cánh gà khúc giữa - 1kg
Đã bán 271
140.000 ₫
-10%
Đùi tỏi gà Mỹ - 1KG
Đùi tỏi gà Mỹ - 1KG
69.000 ₫
-8%
Chỉ giao Đà Nẵng
[Chỉ Giao HN] - Green Chicken - Ức gà (khay 500gram)
[Chỉ Giao HN] - Green Chicken - Ức gà (khay 500gram)
Đã bán 63
52.000 ₫
-9%
Đùi tỏi gà nhập khẩu cắt khúc - túi 300GR
Đùi tỏi gà nhập khẩu cắt khúc - túi 300GR
24.000 ₫
-8%
Chỉ giao Đà Nẵng
Chân gà nhập khẩu - Túi 500GR
Chân gà nhập khẩu - Túi 500GR
37.000 ₫
-8%
Chỉ giao Đà Nẵng
[Chỉ Giao HN] - Lòng mề gà (bộ)
[Chỉ Giao HN] - Lòng mề gà (bộ)
Đã bán 19
11.000 ₫
-2%
Đùi gà mềm nhập khẩu cắt khúc - túi 300GR
Đùi gà mềm nhập khẩu cắt khúc - túi 300GR
19.000 ₫
-5%
Chỉ giao Đà Nẵng
Cánh gà nhập khẩu - túi 4 cánh
Cánh gà nhập khẩu - túi 4 cánh
42.000 ₫
-7%
Chỉ giao Đà Nẵng
Chân gà cay yuyu đồ ăn vặt Trung Quốc siêu ngon
Chân gà cay yuyu đồ ăn vặt Trung Quốc siêu ngon
32.200 ₫
-17%
[Chỉ Giao HN] - Green Chicken - Má đùi (khay 500gram)
[Chỉ Giao HN] - Green Chicken - Má đùi (khay 500gram)
Đã bán 16
56.000 ₫
-9%
[Chỉ bán HCM] - Fillet Ức Gà - Breast Fillet Chicken - 500gram
[Chỉ bán HCM] - Fillet Ức Gà - Breast Fillet Chicken - 500gram
Đã bán 16
78.000 ₫
[Chỉ giao HCM] - Ức gà - NK Mỹ - 500gram
[Chỉ giao HCM] - Ức gà - NK Mỹ - 500gram
Đã bán 34
78.000 ₫
[Chỉ Giao HN] - Green Chicken - Chân gà (khay 500gram)
[Chỉ Giao HN] - Green Chicken - Chân gà (khay 500gram)
Đã bán 8
56.000 ₫
-9%
[Chỉ Giao HN] - Lòng mề gà (bộ)
[Chỉ Giao HN] - Lòng mề gà (bộ)
Đã bán 7
11.000 ₫
-2%
[Chỉ bán HCM] - Sụn Ức Gà Mỹ - 500gram
[Chỉ bán HCM] - Sụn Ức Gà Mỹ - 500gram
Đã bán 5
90.000 ₫
[Chỉ giao HN] - Chân Gà Rút Xương Khay 1Kg Hút Chân Không
[Chỉ giao HN] - Chân Gà Rút Xương Khay 1Kg Hút Chân Không
Đã bán 2
139.000 ₫
-30%
[Chỉ Giao HN] - Gà Giun Quế - 1.5kg
[Chỉ Giao HN] - Gà Giun Quế - 1.5kg
Đã bán 1
336.000 ₫
-9%
[Chỉ Giao HN] - Ngan ta - 1.5kg
[Chỉ Giao HN] - Ngan ta - 1.5kg
Đã bán 1
236.000 ₫
-9%
[Chỉ Giao HN] CÁNH GÀ KHÚC GIỮA Oze Foods - 500g
[Chỉ Giao HN] CÁNH GÀ KHÚC GIỮA Oze Foods - 500g
Đã bán 1
55.000 ₫
-11%
Tiêu Đen Hữu Cơ Nguyên Chất Đăk Lăk – Đặc Sản Ban Mê Hộp 500gr
Tiêu Đen Hữu Cơ Nguyên Chất Đăk Lăk – Đặc Sản Ban Mê Hộp 500gr
Đã bán 2
54.000 ₫
-17%
[Chỉ giao HN] CHÂN GÀ RÚT XƯƠNG - 1KG
[Chỉ giao HN] CHÂN GÀ RÚT XƯƠNG - 1KG
99.000 ₫
-18%
[Chỉ giao HN]Chân gà rút xương - 1 khay
[Chỉ giao HN]Chân gà rút xương - 1 khay
87.000 ₫
-3%
[Chỉ giao HN] Đùi gà góc phần tư Oze Foods - 500g
[Chỉ giao HN] Đùi gà góc phần tư Oze Foods - 500g
35.000 ₫
-10%
[Chỉ giao HN] CHÂN GÀ CÓ XƯƠNG Oze Foods - 500gr
[Chỉ giao HN] CHÂN GÀ CÓ XƯƠNG Oze Foods - 500gr
85.000 ₫
-15%
Gà Ủ Muối - 1 Con ( 2 Miếng) - [ 1KG]
Gà Ủ Muối - 1 Con ( 2 Miếng) - [ 1KG]
Đã bán 6
198.000 ₫
-43%
Gà Ủ Muối - 2 Con ( 4 Miếng) - [ 2KG]
Gà Ủ Muối - 2 Con ( 4 Miếng) - [ 2KG]
Đã bán 1
390.000 ₫
-40%
[Chỉ Giao HN] CÁNH GÀ Oze Foods - 500g
[Chỉ Giao HN] CÁNH GÀ Oze Foods - 500g
49.000 ₫
-11%
Gà Ủ Muối - 2 Con ( 4 Miếng) - [ 2KG]
Gà Ủ Muối - 2 Con ( 4 Miếng) - [ 2KG]
Đã bán 6
390.000 ₫
-40%
Gà Ủ Muối - 1 Con ( 2 Miếng) - [ 1KG]
Gà Ủ Muối - 1 Con ( 2 Miếng) - [ 1KG]
Đã bán 13
198.000 ₫
-43%
Gà Ủ Muối - 2 Con ( 4 Miếng) - [ 2KG]
Gà Ủ Muối - 2 Con ( 4 Miếng) - [ 2KG]
Đã bán 5
390.000 ₫
-40%
[Chỉ Giao HN] ĐÙI TỎI GÀ Oze Foods - 500g
[Chỉ Giao HN] ĐÙI TỎI GÀ Oze Foods - 500g
36.000 ₫
-8%
[Chỉ giao HCM] Đùi gà ướp nướng 3 cái
[Chỉ giao HCM] Đùi gà ướp nướng 3 cái
Đã bán 1
63.000 ₫
[Chỉ giao HN] - Gà ác làm sạch nguyên con - 1 con
[Chỉ giao HN] - Gà ác làm sạch nguyên con - 1 con
63.000 ₫
-3%