Đăng Nhập / Đăng Ký
[Chỉ giao HCM] Ba Chỉ Heo Có Da DTP - 1KG
[Chỉ giao HCM] Ba Chỉ Heo Có Da DTP - 1KG
Đã bán 1000+
115.000 ₫
-43%
Chỉ giao Hồ Chí Minh
[Chỉ giao HCM] Sườn Non Heo DTP - 1KG
[Chỉ giao HCM] Sườn Non Heo DTP - 1KG
Đã bán 1000+
139.000 ₫
-34%
Chỉ giao Hồ Chí Minh
[Chỉ giao HCM] Thịt Heo Xay DTP - 500Gr
[Chỉ giao HCM] Thịt Heo Xay DTP - 500Gr
Đã bán 1000+
75.000 ₫
-38%
Chỉ giao Hồ Chí Minh
[Chỉ giao HCM] Đùi Tỏi Gà DTP - 1KG
[Chỉ giao HCM] Đùi Tỏi Gà DTP - 1KG
Đã bán 1000+
75.000 ₫
-32%
Chỉ giao Hồ Chí Minh
[Chỉ giao HCM] - BA RỌI HEO CÓ DA RÚT SƯỜN - [Giao siêu tốc]
[Chỉ giao HCM] - BA RỌI HEO CÓ DA RÚT SƯỜN - [Giao siêu tốc]
Đã bán 1000+
75.000 ₫
-17%
[Chỉ giao HCM] Cốt Lết Heo cắt lát DTP - 1KG
[Chỉ giao HCM] Cốt Lết Heo cắt lát DTP - 1KG
Đã bán 1000+
119.000 ₫
-32%
Chỉ giao Hồ Chí Minh
Ba rọi rút sườn - 1kg
Ba rọi rút sườn - 1kg
Đã bán 1000+
128.250 ₫
-5%
[Chỉ giao HCM] - Cánh Gà Giữa - 1KG
[Chỉ giao HCM] - Cánh Gà Giữa - 1KG
Đã bán 1000+
100.000 ₫
-5%
[Chỉ giao HCM] Nạc Đùi Heo DTP - 1KG
[Chỉ giao HCM] Nạc Đùi Heo DTP - 1KG
Đã bán 1000+
139.000 ₫
-37%
Chỉ giao Hồ Chí Minh
[Chỉ giao HCM] - Cốt Lết Heo - 1KG
[Chỉ giao HCM] - Cốt Lết Heo - 1KG
Đã bán 1000+
114.000 ₫
-5%
[Chỉ giao HCM] - Ba chỉ heo có da - 1kg
[Chỉ giao HCM] - Ba chỉ heo có da - 1kg
Đã bán 1000+
150.000 ₫
Chỉ giao Hồ Chí Minh
[Chỉ giao HCM] - SƯỜN QUE HEO NHẬP KHẨU - Túi 1kg - [Giao siêu tốc]
[Chỉ giao HCM] - SƯỜN QUE HEO NHẬP KHẨU - Túi 1kg - [Giao siêu tốc]
Đã bán 1000+
55.000 ₫
[Chỉ giao HCM] - ĐÙI TỎI GÀ NHẬP KHẨU - [Giao siêu tốc] - Túi 1kg
[Chỉ giao HCM] - ĐÙI TỎI GÀ NHẬP KHẨU - [Giao siêu tốc] - Túi 1kg
Đã bán 1000+
75.000 ₫
-17%
[Chỉ giao HCM] Cánh Gà DTP - 1KG
[Chỉ giao HCM] Cánh Gà DTP - 1KG
Đã bán 1000+
99.000 ₫
-38%
Chỉ giao Hồ Chí Minh
[Chỉ giao HCM] - Bắp Bò Úc JMF - 1kg
[Chỉ giao HCM] - Bắp Bò Úc JMF - 1kg
Đã bán 1000+
215.000 ₫
-17%
[Chỉ giao HCM] - NẠC DĂM HEO - [Giao siêu tốc]
[Chỉ giao HCM] - NẠC DĂM HEO - [Giao siêu tốc]
Đã bán 1000+
80.000 ₫
[Chỉ giao HCM] Bắp Giò Heo DTP - 1KG
[Chỉ giao HCM] Bắp Giò Heo DTP - 1KG
Đã bán 1000+
90.000 ₫
-40%
Chỉ giao Hồ Chí Minh
[Chỉ giao HCM] - Ba Rọi Heo Không Xương - Belly Boneless Pork - 500gram
[Chỉ giao HCM] - Ba Rọi Heo Không Xương - Belly Boneless Pork - 500gram
Đã bán 1000+
95.000 ₫
-17%
[Chỉ giao HCM] - Nạc Dăm Heo - 1KG
[Chỉ giao HCM] - Nạc Dăm Heo - 1KG
Đã bán 1000+
133.000 ₫
-5%
Bắp Bò Úc
Bắp Bò Úc
Đã bán 1000+
280.000 ₫
-26%
[Chỉ giao HCM] Bắp Bò Úc DTP - 1KG
[Chỉ giao HCM] Bắp Bò Úc DTP - 1KG
Đã bán 1000+
229.000 ₫
-21%
[Chỉ giao HCM] - Sườn Sụn Heo - 1KG
[Chỉ giao HCM] - Sườn Sụn Heo - 1KG
Đã bán 1000+
118.000 ₫
-6%
[Chỉ Giao HCM] - Sườn heo Mỹ - 1 kg
[Chỉ Giao HCM] - Sườn heo Mỹ - 1 kg
Đã bán 1000+
200.000 ₫
[Chỉ giao HCM] Phi Lê Cổ Bò DTP - 1KG
[Chỉ giao HCM] Phi Lê Cổ Bò DTP - 1KG
Đã bán 1000+
250.000 ₫
-17%
Chỉ giao Hồ Chí Minh
[Chỉ giao HCM] - SƯỜN NON HEO NHẬP KHẨU - [Giao siêu tốc]
[Chỉ giao HCM] - SƯỜN NON HEO NHẬP KHẨU - [Giao siêu tốc]
Đã bán 1000+
140.000 ₫
-7%
Chỉ giao Hồ Chí Minh
[Chỉ Giao HCM] - Đùi tỏi gà đông lạnh 500gr
[Chỉ Giao HCM] - Đùi tỏi gà đông lạnh 500gr
Đã bán 1000+
49.000 ₫
[Chỉ giao HCM] Nạc dăm heo nguyên khối - 1KG
[Chỉ giao HCM] Nạc dăm heo nguyên khối - 1KG
Đã bán 1000+
150.000 ₫
Chỉ giao Hồ Chí Minh
[Chỉ giao HCM] Chân Giò Heo cắt khoanh DTP - 1KG
[Chỉ giao HCM] Chân Giò Heo cắt khoanh DTP - 1KG
Đã bán 1000+
75.000 ₫
-52%
Chỉ giao Hồ Chí Minh
[Chỉ giao HCM] -  Cánh gà khúc giữa - 1kg
[Chỉ giao HCM] - Cánh gà khúc giữa - 1kg
Đã bán 1000+
120.000 ₫
[Chỉ giao HCM] - Sườn non heo nhập - Short Rib Bone In Pork - 500gram
[Chỉ giao HCM] - Sườn non heo nhập - Short Rib Bone In Pork - 500gram
Đã bán 1000+
98.000 ₫
-16%
[Chỉ giao HCM] - Chân Gà Rút Xương - 1KG
[Chỉ giao HCM] - Chân Gà Rút Xương - 1KG
Đã bán 871
90.000 ₫
-5%
[Chỉ giao HCM] - Sườn Bẹ heo cao cấp
[Chỉ giao HCM] - Sườn Bẹ heo cao cấp
Đã bán 1000+
123.500 ₫
-5%
[Chỉ giao HCM] - Ba Chỉ Bò Mỹ - 1KG
[Chỉ giao HCM] - Ba Chỉ Bò Mỹ - 1KG
Đã bán 682
204.250 ₫
-5%
[HCM] - Sườn Non Heo NKP 1KG
[HCM] - Sườn Non Heo NKP 1KG
Đã bán 1000+
145.000 ₫
[Chỉ Giao HCM] - Đùi tỏi gà Mỹ 1kg
[Chỉ Giao HCM] - Đùi tỏi gà Mỹ 1kg
Đã bán 1000+
78.000 ₫
[Chỉ Giao HCM] Ba chỉ rút sườn 1kg
[Chỉ Giao HCM] Ba chỉ rút sườn 1kg
Đã bán 865
159.000 ₫
[Chỉ bán HCM] - Đùi Tỏi Gà - Drumstick chicken - 500gram
[Chỉ bán HCM] - Đùi Tỏi Gà - Drumstick chicken - 500gram
Đã bán 1000+
65.000 ₫
-17%
[Chỉ giao HCM] - CỐT LẾT HEO CẮT MIẾNG NHẬP KHẨU - [Giao siêu tốc]
[Chỉ giao HCM] - CỐT LẾT HEO CẮT MIẾNG NHẬP KHẨU - [Giao siêu tốc]
Đã bán 709
70.000 ₫
-13%
[Chỉ Giao HCM] - Hộp sườn 1kg luôn nước ướp
[Chỉ Giao HCM] - Hộp sườn 1kg luôn nước ướp
Đã bán 553
180.000 ₫
-25%
[Chỉ giao HCM] Ba Chỉ bò Mỹ cắt lát DTP - 500Gr
[Chỉ giao HCM] Ba Chỉ bò Mỹ cắt lát DTP - 500Gr
Đã bán 729
121.260 ₫
-33%
Ba Rọi Heo Rút Sườn -1Kg
Ba Rọi Heo Rút Sườn -1Kg
Đã bán 808
159.000 ₫
-45%
 [Chỉ bán HCM] - Nạc dăm heo Brazil - 500gram
[Chỉ bán HCM] - Nạc dăm heo Brazil - 500gram
Đã bán 868
95.000 ₫
-17%
[Chỉ Giao HCM] - Sườn que heo 1kg
[Chỉ Giao HCM] - Sườn que heo 1kg
Đã bán 1000+
50.000 ₫
-29%
[Chỉ giao HCM] - XƯƠNG ỐNG HEO - [Giao siêu tốc]
[Chỉ giao HCM] - XƯƠNG ỐNG HEO - [Giao siêu tốc]
Đã bán 870
45.000 ₫
-10%
[Chỉ giao HCM] - Lườn Ngỗng Xông Khói - 1KG
[Chỉ giao HCM] - Lườn Ngỗng Xông Khói - 1KG
Đã bán 789
152.000 ₫
-5%
[Chỉ giao HCM] - SƯỜN SỤN HEO NHẬP KHẨU - [Giao siêu tốc]
[Chỉ giao HCM] - SƯỜN SỤN HEO NHẬP KHẨU - [Giao siêu tốc]
Đã bán 529
70.000 ₫
-13%
[Chỉ giao HCM] - Ba Chỉ Heo Rút Sườn Nga - 1KG
[Chỉ giao HCM] - Ba Chỉ Heo Rút Sườn Nga - 1KG
Đã bán 550
150.000 ₫
Thịt Xay Bò Mỹ
Thịt Xay Bò Mỹ
Đã bán 907
139.000 ₫
[Chỉ giao HCM] - Bắp bò Úc thái lát (1kg)
[Chỉ giao HCM] - Bắp bò Úc thái lát (1kg)
Đã bán 608
228.000 ₫
-5%
[Chỉ giao HCM] - Đùi gà tỏi (1kg)
[Chỉ giao HCM] - Đùi gà tỏi (1kg)
Đã bán 595
66.500 ₫
-5%
[Chỉ Giao HCM] Thịt Ba Rọi Rút Sườn Nhập Khẩu - 1kg
[Chỉ Giao HCM] Thịt Ba Rọi Rút Sườn Nhập Khẩu - 1kg
Đã bán 592
130.000 ₫
Thịt Heo Xay - 1Kg
Thịt Heo Xay - 1Kg
Đã bán 562
289.000 ₫
Bắp Bò Úc
Bắp Bò Úc
Đã bán 637
280.000 ₫
-26%
Nạm Bò Úc
Nạm Bò Úc
Đã bán 637
155.000 ₫
[Chỉ giao HCM] - Thịt Ba chỉ bò Mỹ cắt BBQ - US Beef Short Plate - 500gram
[Chỉ giao HCM] - Thịt Ba chỉ bò Mỹ cắt BBQ - US Beef Short Plate - 500gram
Đã bán 651
110.000 ₫
-17%
[Chỉ giao HCM] - KHOANH BẮP HEO CẮT SẴN - [Giao siêu tốc]
[Chỉ giao HCM] - KHOANH BẮP HEO CẮT SẴN - [Giao siêu tốc]
Đã bán 526
95.000 ₫
-2%
[Chỉ bán HCM] - Thịt Thăn Ngoại Bò Úc - AUST Beef Striploin - 500gram
[Chỉ bán HCM] - Thịt Thăn Ngoại Bò Úc - AUST Beef Striploin - 500gram
Đã bán 518
160.000 ₫
-17%
[Chỉ Giao HCM] - Cốt lết heo NK MVP khay 600g
[Chỉ Giao HCM] - Cốt lết heo NK MVP khay 600g
Đã bán 1000+
99.000 ₫
-29%
[Chỉ Giao HCM] - Cánh gà đông lạnh 500gr
[Chỉ Giao HCM] - Cánh gà đông lạnh 500gr
Đã bán 858
59.000 ₫
[Chỉ Giao HCM] - Sườn non heo pork spare rib 500g
[Chỉ Giao HCM] - Sườn non heo pork spare rib 500g
Đã bán 1000+
85.000 ₫
[Chỉ giao HCM] - DỰNG HEO CẮT KHOANH - [Giao siêu tốc]
[Chỉ giao HCM] - DỰNG HEO CẮT KHOANH - [Giao siêu tốc]
Đã bán 511
35.000 ₫
-13%
[HCM] - BA CHỈ HEO CÓ DA ĐÔNG LẠNH NKP 1KG
[HCM] - BA CHỈ HEO CÓ DA ĐÔNG LẠNH NKP 1KG
Đã bán 1000+
99.000 ₫
-18%
[Chỉ Giao HCM] - Nạc Bò Úc Xay 500g
[Chỉ Giao HCM] - Nạc Bò Úc Xay 500g
Đã bán 679
105.000 ₫
[Chỉ giao HCM] Đùi Gọ Bò DTP - 1KG
[Chỉ giao HCM] Đùi Gọ Bò DTP - 1KG
Đã bán 368
259.000 ₫
-12%
[Giao Nhanh 2H] Ba chỉ heo có sườn cắt khúc (4*6cm) - 1kg
[Giao Nhanh 2H] Ba chỉ heo có sườn cắt khúc (4*6cm) - 1kg
Đã bán 420
139.000 ₫
-40%
[Chỉ giao HCM] Cánh Gà Khúc Giữa
[Chỉ giao HCM] Cánh Gà Khúc Giữa
Đã bán 472
99.000 ₫
[Chỉ giao HCM] - Ức gà - NK Mỹ - 500gram
[Chỉ giao HCM] - Ức gà - NK Mỹ - 500gram
Đã bán 823
78.000 ₫
-16%
[Chỉ Giao HCM] Cánh gà khúc giữa Ban Lan loại I - 1kg
[Chỉ Giao HCM] Cánh gà khúc giữa Ban Lan loại I - 1kg
Đã bán 531
120.000 ₫
[Chỉ giao HCM] Lõi Vai Bò Mỹ DTP Cắt lát 5cm - 1KG
[Chỉ giao HCM] Lõi Vai Bò Mỹ DTP Cắt lát 5cm - 1KG
Đã bán 404
299.000 ₫
-16%
[Chỉ Giao HCM] - Bắp bò Mỹ Hotpot 500gr
[Chỉ Giao HCM] - Bắp bò Mỹ Hotpot 500gr
Đã bán 619
139.000 ₫
[Chỉ bán HCM] - Sườn que heo Piano - 500gram
[Chỉ bán HCM] - Sườn que heo Piano - 500gram
Đã bán 835
45.000 ₫
-17%
[Chỉ bán HCM] - Cốt lết Heo -  Canada - 500gram
[Chỉ bán HCM] - Cốt lết Heo - Canada - 500gram
Đã bán 556
83.000 ₫
-16%

SẢN PHẨM BẠN ĐÃ XEM

Không có sản phẩm nào