Đăng Nhập / Đăng Ký
Ba chỉ heo có da - 1kg
Ba chỉ heo có da - 1kg
Đã bán 1000+
180.000 ₫
-23%
Chỉ giao Hồ Chí Minh
[Chỉ Giao HCM] - Sườn que heo 1kg
[Chỉ Giao HCM] - Sườn que heo 1kg
Đã bán 1000+
80.000 ₫
-47%
[Chỉ Giao HCM] - Cốt lết heo NK MVP khay 600g
[Chỉ Giao HCM] - Cốt lết heo NK MVP khay 600g
Đã bán 1000+
99.000 ₫
-38%
[Chỉ Giao HCM] - Đùi tỏi gà Mỹ 1kg
[Chỉ Giao HCM] - Đùi tỏi gà Mỹ 1kg
Đã bán 1000+
78.000 ₫
-48%
Cánh Gà Giữa - 1KG
Cánh Gà Giữa - 1KG
Đã bán 775
110.000 ₫
-4%
Cốt Lết Heo - 1KG
Cốt Lết Heo - 1KG
Đã bán 662
120.000 ₫
-14%
Bắp Bò Úc JMF - 1kg
Bắp Bò Úc JMF - 1kg
Đã bán 624
230.000 ₫
-15%
[Chỉ Giao HCM] - Sườn non heo pork spare rib 500g
[Chỉ Giao HCM] - Sườn non heo pork spare rib 500g
Đã bán 945
85.000 ₫
-43%
[Chỉ Giao HCM] - Sườn heo Mỹ - 1 kg
[Chỉ Giao HCM] - Sườn heo Mỹ - 1 kg
Đã bán 667
180.000 ₫
-23%
Sườn Sụn Heo - 1KG
Sườn Sụn Heo - 1KG
Đã bán 445
115.000 ₫
-18%
[Chỉ Giao HCM] - Đùi tỏi gà đông lạnh 500gr
[Chỉ Giao HCM] - Đùi tỏi gà đông lạnh 500gr
Đã bán 668
43.000 ₫
-12%
[Chỉ giao HCM] - NẠC DĂM HEO - [Giao siêu tốc]
[Chỉ giao HCM] - NẠC DĂM HEO - [Giao siêu tốc]
Đã bán 444
150.000 ₫
-12%
[Chỉ giao HCM] - SƯỜN QUE HEO NHẬP KHẨU - Túi 1kg - [Giao siêu tốc]
[Chỉ giao HCM] - SƯỜN QUE HEO NHẬP KHẨU - Túi 1kg - [Giao siêu tốc]
Đã bán 435
60.000 ₫
Bắp Bò Úc
Bắp Bò Úc
Đã bán 297
280.000 ₫
[Chỉ Giao HCM] Ba chỉ rút sườn 1kg
[Chỉ Giao HCM] Ba chỉ rút sườn 1kg
Đã bán 129
159.000 ₫
-6%
[Chỉ Giao HCM] - Đùi gà góc tư Mỹ 1kg
[Chỉ Giao HCM] - Đùi gà góc tư Mỹ 1kg
Đã bán 425
67.000 ₫
-33%
[Chỉ Giao HCM] - Cánh gà đông lạnh 500gr
[Chỉ Giao HCM] - Cánh gà đông lạnh 500gr
Đã bán 323
55.000 ₫
-13%
[Chỉ Giao HCM] - Cánh gà khúc giữa 1kg
[Chỉ Giao HCM] - Cánh gà khúc giữa 1kg
Đã bán 353
100.000 ₫
-50%
[Chỉ giao HCM] Nạc dăm heo nguyên khối - 1KG
[Chỉ giao HCM] Nạc dăm heo nguyên khối - 1KG
Đã bán 330
180.000 ₫
-18%
Chỉ giao Hồ Chí Minh
Thịt Xay Bò Mỹ
Thịt Xay Bò Mỹ
Đã bán 257
130.000 ₫
-28%
[Chỉ Giao HCM] - Nạc Bò Úc Xay 500g
[Chỉ Giao HCM] - Nạc Bò Úc Xay 500g
Đã bán 314
100.000 ₫
-44%
[Chỉ Giao HCM] - Cotllet heo porkloin bone in 1kg
[Chỉ Giao HCM] - Cotllet heo porkloin bone in 1kg
Đã bán 347
160.000 ₫
-27%
Bắp Bò Úc
Bắp Bò Úc
Đã bán 234
280.000 ₫
Bắp Hoa Bò Mỹ
Bắp Hoa Bò Mỹ
Đã bán 165
209.000 ₫
-9%
[Chỉ Giao HCM] - Ba chỉ bò Mỹ Hotpot 500gr
[Chỉ Giao HCM] - Ba chỉ bò Mỹ Hotpot 500gr
Đã bán 1000+
125.000 ₫
-14%
Con Gà Dai Hàn Quốc Nguyên Con
Con Gà Dai Hàn Quốc Nguyên Con
Đã bán 239
99.000 ₫
-29%
Sườn Bẹ heo cao cấp
Sườn Bẹ heo cao cấp
Đã bán 230
130.000 ₫
-13%
Dựng heo 500g
Dựng heo 500g
Đã bán 297
50.000 ₫
-50%
Xương ức heo
Xương ức heo
Đã bán 231
55.000 ₫
-50%
[Chỉ giao HCM] - SƯỜN NON HEO NHẬP KHẨU - [Giao siêu tốc]
[Chỉ giao HCM] - SƯỜN NON HEO NHẬP KHẨU - [Giao siêu tốc]
Đã bán 201
150.000 ₫
Chỉ giao Hồ Chí Minh
Nạm Bò Úc
Nạm Bò Úc
Đã bán 180
155.000 ₫
-6%
Lõi Vai Bò Mỹ Nướng
Lõi Vai Bò Mỹ Nướng
Đã bán 157
339.000 ₫
-2%
[Chỉ giao HCM] - CÁNH GÀ NHẬP KHẨU - [Giao siêu tốc] - Túi 1kg
[Chỉ giao HCM] - CÁNH GÀ NHẬP KHẨU - [Giao siêu tốc] - Túi 1kg
Đã bán 194
90.000 ₫
-10%
Sườn Bò Mỹ Excel Choice
Sườn Bò Mỹ Excel Choice
Đã bán 141
197.500 ₫
-1%
[Chỉ Giao HCM] Cánh gà khúc giữa Ban Lan loại I - 1kg
[Chỉ Giao HCM] Cánh gà khúc giữa Ban Lan loại I - 1kg
Đã bán 104
120.000 ₫
-20%
[Chỉ Giao HCM] - Lõi vai bò Mỹ BBQ -500gr
[Chỉ Giao HCM] - Lõi vai bò Mỹ BBQ -500gr
Đã bán 240
179.000 ₫
-27%
[Chỉ Giao HCM] - Cánh tỏi (nách cánh) 1kg
[Chỉ Giao HCM] - Cánh tỏi (nách cánh) 1kg
Đã bán 205
80.000 ₫
-56%
[Chỉ Giao HCM] - Cánh Gà Nguyên 1kg
[Chỉ Giao HCM] - Cánh Gà Nguyên 1kg
Đã bán 193
100.000 ₫
-47%
[Chỉ Giao HCM] - Sụn ức gà 1kg
[Chỉ Giao HCM] - Sụn ức gà 1kg
Đã bán 222
100.000 ₫
-47%
Chân Gà Rút Xương - 1KG
Chân Gà Rút Xương - 1KG
Đã bán 121
100.000 ₫
-9%
[Chỉ Giao HCM] - Bắp bò Mỹ Hotpot 500gr
[Chỉ Giao HCM] - Bắp bò Mỹ Hotpot 500gr
Đã bán 258
139.000 ₫
-25%
Nạc vai heo pork shoulde 500g
Nạc vai heo pork shoulde 500g
Đã bán 224
80.000 ₫
-47%
[Chỉ giao HCM] - XƯƠNG ỐNG HEO - [Giao siêu tốc]
[Chỉ giao HCM] - XƯƠNG ỐNG HEO - [Giao siêu tốc]
Đã bán 165
50.000 ₫
[Chỉ giao HCM] - CỐT LẾT HEO CẮT MIẾNG NHẬP KHẨU - [Giao siêu tốc]
[Chỉ giao HCM] - CỐT LẾT HEO CẮT MIẾNG NHẬP KHẨU - [Giao siêu tốc]
Đã bán 154
140.000 ₫
-13%
Tenderloin Úc Angus - Thăn Nội Bò Úc Angus
Tenderloin Úc Angus - Thăn Nội Bò Úc Angus
Đã bán 111
288.000 ₫
-10%
[Chỉ Giao HCM] - Chân gà rút xương - hộp 300g
[Chỉ Giao HCM] - Chân gà rút xương - hộp 300g
59.999 ₫
-25%
Gù Bò Úc
Gù Bò Úc
Đã bán 166
250.000 ₫
-7%
[Chỉ Giao HCM] - Bò Úc xay 300gr
[Chỉ Giao HCM] - Bò Úc xay 300gr
Đã bán 271
72.000 ₫
-20%