Đăng Nhập / Đăng Ký
[Chỉ giao HCM] - Ba chỉ heo có da - 1kg
[Chỉ giao HCM] - Ba chỉ heo có da - 1kg
Đã bán 1000+
180.000 ₫
-23%
Chỉ giao Hồ Chí Minh
[Chỉ Giao HCM] - Sườn que heo 1kg
[Chỉ Giao HCM] - Sườn que heo 1kg
Đã bán 1000+
80.000 ₫
-47%
[Chỉ giao HCM] - BA RỌI HEO CÓ DA RÚT SƯỜN - [Giao siêu tốc]
[Chỉ giao HCM] - BA RỌI HEO CÓ DA RÚT SƯỜN - [Giao siêu tốc]
Đã bán 1000+
160.000 ₫
[Chỉ giao HCM] - Bắp Bò Úc JMF - 1kg
[Chỉ giao HCM] - Bắp Bò Úc JMF - 1kg
Đã bán 1000+
230.000 ₫
-15%
[Chỉ Giao HCM] - Đùi tỏi gà Mỹ 1kg
[Chỉ Giao HCM] - Đùi tỏi gà Mỹ 1kg
Đã bán 1000+
78.000 ₫
-48%
[Chỉ Giao HCM] - Sườn heo Mỹ - 1 kg
[Chỉ Giao HCM] - Sườn heo Mỹ - 1 kg
Đã bán 1000+
180.000 ₫
-23%
[Chỉ giao HCM] - ĐÙI TỎI GÀ NHẬP KHẨU - [Giao siêu tốc] - Túi 1kg
[Chỉ giao HCM] - ĐÙI TỎI GÀ NHẬP KHẨU - [Giao siêu tốc] - Túi 1kg
Đã bán 924
90.000 ₫
[Chỉ giao HCM] - SƯỜN QUE HEO NHẬP KHẨU - Túi 1kg - [Giao siêu tốc]
[Chỉ giao HCM] - SƯỜN QUE HEO NHẬP KHẨU - Túi 1kg - [Giao siêu tốc]
Đã bán 949
60.000 ₫
[Chỉ giao HCM] Nạc dăm heo nguyên khối - 1KG
[Chỉ giao HCM] Nạc dăm heo nguyên khối - 1KG
Đã bán 675
180.000 ₫
-18%
Chỉ giao Hồ Chí Minh
[Chỉ Giao HCM] - Cốt lết heo NK MVP khay 600g
[Chỉ Giao HCM] - Cốt lết heo NK MVP khay 600g
Đã bán 1000+
139.000 ₫
-13%
[Chỉ Giao HCM] - Nạc dăm 1kg
[Chỉ Giao HCM] - Nạc dăm 1kg
Đã bán 437
156.000 ₫
[Chỉ giao HCM] - SƯỜN NON HEO NHẬP KHẨU - [Giao siêu tốc]
[Chỉ giao HCM] - SƯỜN NON HEO NHẬP KHẨU - [Giao siêu tốc]
Đã bán 447
150.000 ₫
Chỉ giao Hồ Chí Minh
[Chỉ Giao HCM] - Nạc Bò Úc Xay 500g
[Chỉ Giao HCM] - Nạc Bò Úc Xay 500g
Đã bán 380
100.000 ₫
-44%
Bắp Bò Úc
Bắp Bò Úc
Đã bán 671
280.000 ₫
[Chỉ Giao HCM] - Cánh gà khúc giữa 1kg
[Chỉ Giao HCM] - Cánh gà khúc giữa 1kg
Đã bán 425
100.000 ₫
-50%
[Chỉ Giao HCM] - Ba chỉ bò Mỹ Hotpot 500gr
[Chỉ Giao HCM] - Ba chỉ bò Mỹ Hotpot 500gr
Đã bán 1000+
125.000 ₫
-14%
[Chỉ giao HCM] - CỐT LẾT HEO CẮT MIẾNG NHẬP KHẨU - [Giao siêu tốc]
[Chỉ giao HCM] - CỐT LẾT HEO CẮT MIẾNG NHẬP KHẨU - [Giao siêu tốc]
Đã bán 310
150.000 ₫
-6%
[Chỉ Giao HCM] - Đuôi heo pork tail 1kg
[Chỉ Giao HCM] - Đuôi heo pork tail 1kg
Đã bán 235
120.000 ₫
Xương ức heo
Xương ức heo
Đã bán 280
55.000 ₫
-50%
[Chỉ Giao HCM] - Cánh tỏi (nách cánh) 1kg
[Chỉ Giao HCM] - Cánh tỏi (nách cánh) 1kg
Đã bán 228
80.000 ₫
-56%
Dựng heo 500g
Dựng heo 500g
Đã bán 328
50.000 ₫
-50%
[Chỉ giao HCM] - XƯƠNG ỐNG HEO - [Giao siêu tốc]
[Chỉ giao HCM] - XƯƠNG ỐNG HEO - [Giao siêu tốc]
Đã bán 328
50.000 ₫
[Chỉ Giao HCM] - Bắp bò Mỹ Hotpot 500gr
[Chỉ Giao HCM] - Bắp bò Mỹ Hotpot 500gr
Đã bán 335
139.000 ₫
-25%
Bắp Bò Úc
Bắp Bò Úc
Đã bán 392
280.000 ₫
[Chỉ giao HCM] - KHOANH BẮP HEO CẮT SẴN - [Giao siêu tốc]
[Chỉ giao HCM] - KHOANH BẮP HEO CẮT SẴN - [Giao siêu tốc]
Đã bán 224
100.000 ₫
Thịt Xay Bò Mỹ
Thịt Xay Bò Mỹ
Đã bán 563
269.000 ₫
-12%
[Chỉ Giao HCM] - Lõi vai bò Mỹ - 1kg
[Chỉ Giao HCM] - Lõi vai bò Mỹ - 1kg
Đã bán 137
350.000 ₫
-23%
[Chỉ Giao HCM] - Gà Gò Công 1/2 con 800gr
[Chỉ Giao HCM] - Gà Gò Công 1/2 con 800gr
Đã bán 160
165.000 ₫
[Chỉ Giao HCM] Ba chỉ rút sườn 1kg
[Chỉ Giao HCM] Ba chỉ rút sườn 1kg
Đã bán 303
159.000 ₫
-6%
Ba Rọi Heo 500g
Ba Rọi Heo 500g
Đã bán 309
90.000 ₫
-55%
[Chỉ giao HCM] - DỰNG HEO CẮT KHOANH - [Giao siêu tốc]
[Chỉ giao HCM] - DỰNG HEO CẮT KHOANH - [Giao siêu tốc]
Đã bán 169
77.000 ₫
-14%
[Chỉ Giao HCM] - Lõi vai bò Mỹ BBQ -500gr
[Chỉ Giao HCM] - Lõi vai bò Mỹ BBQ -500gr
Đã bán 275
179.000 ₫
-27%
Nạm Bò Úc
Nạm Bò Úc
Đã bán 333
280.000 ₫
[Chỉ Giao HCM] - Ba chỉ bò Mỹ BBQ 500gr
[Chỉ Giao HCM] - Ba chỉ bò Mỹ BBQ 500gr
Đã bán 369
125.000 ₫
-17%
Lõi Vai Bò Mỹ Nướng
Lõi Vai Bò Mỹ Nướng
Đã bán 250
339.000 ₫
-2%
[Chỉ Giao HCM] - Tai heo pork ear 1kg
[Chỉ Giao HCM] - Tai heo pork ear 1kg
Đã bán 103
120.000 ₫
-45%
[Chỉ Giao HCM] - Đầu thăn ngoại bò Úc - 1kg
[Chỉ Giao HCM] - Đầu thăn ngoại bò Úc - 1kg
Đã bán 132
380.000 ₫
-16%
Chỉ giao Hồ Chí Minh
[Chỉ giao HCM] - Ba Chỉ Heo Rút Sườn Nga - 1KG
[Chỉ giao HCM] - Ba Chỉ Heo Rút Sườn Nga - 1KG
Đã bán 220
180.000 ₫
-23%
Nạc vai heo pork shoulde 500g
Nạc vai heo pork shoulde 500g
Đã bán 253
80.000 ₫
-47%
[Chỉ Giao HCM] - Bò lúc lắc (Thăn mông bò Úc) 500gr
[Chỉ Giao HCM] - Bò lúc lắc (Thăn mông bò Úc) 500gr
Đã bán 125
139.000 ₫
-13%
[Chỉ giao HCM] - CHÂN GIÒ HEO NGUYÊN CÁI - [Giao siêu tốc]
[Chỉ giao HCM] - CHÂN GIÒ HEO NGUYÊN CÁI - [Giao siêu tốc]
Đã bán 125
115.000 ₫
[Chỉ Giao HCM] - Bò Úc xay 300gr
[Chỉ Giao HCM] - Bò Úc xay 300gr
Đã bán 337
72.000 ₫
-20%
[Chỉ giao HCM] - SƯỜN SỤN HEO NHẬP KHẨU - [Giao siêu tốc]
[Chỉ giao HCM] - SƯỜN SỤN HEO NHẬP KHẨU - [Giao siêu tốc]
Đã bán 109
130.000 ₫
-19%
[Chỉ Giao HCM] - Thịt cổ bò Úc Hotpot 500gr
[Chỉ Giao HCM] - Thịt cổ bò Úc Hotpot 500gr
Đã bán 115
149.000 ₫
-12%
[Chỉ Giao HCM] - Hokubee Úc - Thăn ngoại bò Hokubee -1 kg
[Chỉ Giao HCM] - Hokubee Úc - Thăn ngoại bò Hokubee -1 kg
Đã bán 75
690.000 ₫
-23%
Ba Rọi Bò Mỹ Cuộn
Ba Rọi Bò Mỹ Cuộn
Đã bán 150
270.000 ₫
-4%
[Chỉ giao HCM] - Bắp bò hoa Canada cắt 3 cm - 1 kg
[Chỉ giao HCM] - Bắp bò hoa Canada cắt 3 cm - 1 kg
Đã bán 89
350.000 ₫
-17%
Chỉ giao Hồ Chí Minh
[Chỉ Giao HCM] Bắp bò Úc loại I - bịch 1kg
[Chỉ Giao HCM] Bắp bò Úc loại I - bịch 1kg
Đã bán 91
230.000 ₫
-4%