Đăng Nhập / Đăng Ký
Cầu Dao Tự Động MCB (Aptomat) Hãng ABB - 1P 4.5kA
Cầu Dao Tự Động MCB (Aptomat) Hãng ABB - 1P 4.5kA
60.000 ₫
Cầu dao tự động Aptomat MCCB Tmax ABB T7L 4P 1000A 120kA 1SDA062810R1
Cầu dao tự động Aptomat MCCB Tmax ABB T7L 4P 1000A 120kA 1SDA062810R1
40.137.500 ₫
Trả góp
Bộ lưu điện UPS hãng ABB dòng POWERVALUE 11LI PRO 1500VA - Hàng chính hãng
Bộ lưu điện UPS hãng ABB dòng POWERVALUE 11LI PRO 1500VA - Hàng chính hãng
8.000.000 ₫
Cầu Dao Tự Động MCB (Aptomat) Hãng ABB - 3P 6kA
Cầu Dao Tự Động MCB (Aptomat) Hãng ABB - 3P 6kA
352.500 ₫
Bộ lưu điện UPS PowerValue 11RT G2 2 kVA B dạng Rack - Hãng ABB - Hàng chính hãng
Bộ lưu điện UPS PowerValue 11RT G2 2 kVA B dạng Rack - Hãng ABB - Hàng chính hãng
18.000.000 ₫
-43%
Bộ lưu điện UPS PowerValue 11T G2 3kVA B dạng Tower - Hãng ABB - Hàng chính hãng
Bộ lưu điện UPS PowerValue 11T G2 3kVA B dạng Tower - Hãng ABB - Hàng chính hãng
15.000.000 ₫
-16%
Cầu Dao Tự Động MCB (Aptomat) Hãng ABB - 2P 4.5kA
Cầu Dao Tự Động MCB (Aptomat) Hãng ABB - 2P 4.5kA
134.500 ₫
Cầu Dao Tự Động MCB (Aptomat) Hãng ABB - 1P 6kA
Cầu Dao Tự Động MCB (Aptomat) Hãng ABB - 1P 6kA
111.500 ₫
Inverter Hòa Lưới ABB TRIO-7.5-TL-OUTD-S-400
Inverter Hòa Lưới ABB TRIO-7.5-TL-OUTD-S-400
57.990.000 ₫
Rơ le nhiệt bảo vệ ABB 13-19A (Ta25DU-M19A) 1SAZ211201R2047
Rơ le nhiệt bảo vệ ABB 13-19A (Ta25DU-M19A) 1SAZ211201R2047
284.000 ₫
Công Tắt Đa Năng ABB AF119
Công Tắt Đa Năng ABB AF119
132.000 ₫
Hàng quốc tế
Cầu dao tự động Aptomat MCCB Tmax ABB T7H 3P 800A 70kA 1SDA062658R1
Cầu dao tự động Aptomat MCCB Tmax ABB T7H 3P 800A 70kA 1SDA062658R1
25.755.000 ₫
Cầu dao tự động Aptomat MCCB Tmax ABB T7L 4P 1000A 120kA 1SDA062826R1
Cầu dao tự động Aptomat MCCB Tmax ABB T7L 4P 1000A 120kA 1SDA062826R1
41.342.500 ₫
Rơ le nhiệt bảo vệ ABB 3.1-4.2A (TF42-0.74) 1SAZ721201R1035
Rơ le nhiệt bảo vệ ABB 3.1-4.2A (TF42-0.74) 1SAZ721201R1035
312.000 ₫
Máy Báo Rò Rỉ Điện ABB Circuit Breaker 2P40A GSH202 AC-C40
Máy Báo Rò Rỉ Điện ABB Circuit Breaker 2P40A GSH202 AC-C40
874.000 ₫
Hàng quốc tế
Cầu Dao Tự Động MCB (Aptomat) Hãng ABB - 4P 4.5kA
Cầu Dao Tự Động MCB (Aptomat) Hãng ABB - 4P 4.5kA
545.000 ₫
Cầu Dao Tự Động MCB (Aptomat) Hãng ABB -4P 6kA
Cầu Dao Tự Động MCB (Aptomat) Hãng ABB -4P 6kA
694.500 ₫
Cầu dao tự động Aptomat MCCB Tmax ABB T7L 3P 1250A 120kA 1SDA062930R1
Cầu dao tự động Aptomat MCCB Tmax ABB T7L 3P 1250A 120kA 1SDA062930R1
33.241.500 ₫
Trả góp
Rơ le nhiệt bảo vệ ABB 13-19A (Ta25DU-M19A) 1SAZ211201R2047
Rơ le nhiệt bảo vệ ABB 13-19A (Ta25DU-M19A) 1SAZ211201R2047
284.000 ₫
Rơ le nhiệt bảo vệ ABB 18-25A (Ta25DU-M25A) 1SAZ211201R2051
Rơ le nhiệt bảo vệ ABB 18-25A (Ta25DU-M25A) 1SAZ211201R2051
284.000 ₫
Rơ le nhiệt bảo vệ ABB 0.16-0.25A (Ta25DU-M0.25A) 1SAZ211201R2009
Rơ le nhiệt bảo vệ ABB 0.16-0.25A (Ta25DU-M0.25A) 1SAZ211201R2009
256.500 ₫
Rơ le nhiệt bảo vệ ABB 80-110A (Ta200DU-100) 1SAZ421201R1002
Rơ le nhiệt bảo vệ ABB 80-110A (Ta200DU-100) 1SAZ421201R1002
1.892.000 ₫
Cầu dao tự động Aptomat MCCB Tmax ABB T7H 4P 800A 70kA 1SDA062666R1
Cầu dao tự động Aptomat MCCB Tmax ABB T7H 4P 800A 70kA 1SDA062666R1
33.482.500 ₫
Bộ lưu điện UPS PowerValue 11T G2 10 kVA B dạng Tower - Hãng ABB - Hàng chính hãng
Bộ lưu điện UPS PowerValue 11T G2 10 kVA B dạng Tower - Hãng ABB - Hàng chính hãng
53.000.000 ₫
-46%
Rơ le nhiệt bảo vệ ABB 65-78A (TF96-78) 1SAZ911201R1004
Rơ le nhiệt bảo vệ ABB 65-78A (TF96-78) 1SAZ911201R1004
1.608.000 ₫
Rơ le nhiệt bảo vệ ABB 24-32A (Ta25DU-M32A) 1SAZ211201R2053
Rơ le nhiệt bảo vệ ABB 24-32A (Ta25DU-M32A) 1SAZ211201R2053
392.500 ₫
Cầu Dao ABB SH202-C63
Cầu Dao ABB SH202-C63
477.000 ₫
Hàng quốc tế
Nắp Che Ổ Cắm Điện Gắn Tường Chống Nước ABB AS502
Nắp Che Ổ Cắm Điện Gắn Tường Chống Nước ABB AS502
Đã bán 2
129.000 ₫
Hàng quốc tế
UPS hãng ABB dòng POWERVALUE 11LI PRO 2000VA - Hàng chính hãng
UPS hãng ABB dòng POWERVALUE 11LI PRO 2000VA - Hàng chính hãng
10.520.000 ₫
Bộ lưu điện UPS ABB POWERVALUE 11LI UP 1000VA - Hàng chính hãng
Bộ lưu điện UPS ABB POWERVALUE 11LI UP 1000VA - Hàng chính hãng
4.880.000 ₫
Cầu dao tự động Aptomat MCCB Tmax ABB T7H 4P 1600A 70kA 1SDA063034R1
Cầu dao tự động Aptomat MCCB Tmax ABB T7H 4P 1600A 70kA 1SDA063034R1
53.978.500 ₫
Rơ le nhiệt bảo vệ ABB 45-63A (Ta75DU-M63A) 1SAZ321201R2005
Rơ le nhiệt bảo vệ ABB 45-63A (Ta75DU-M63A) 1SAZ321201R2005
958.000 ₫
Bộ lưu điện UPS PowerValue 11RT G2 10kVA dạng Rack - Hàng chính hãng
Bộ lưu điện UPS PowerValue 11RT G2 10kVA dạng Rack - Hàng chính hãng
57.000.000 ₫
-23%
Rơ le nhiệt bảo vệ ABB 0.63-1.0A (Ta25DU-M1.0A) 1SAZ211201R2021
Rơ le nhiệt bảo vệ ABB 0.63-1.0A (Ta25DU-M1.0A) 1SAZ211201R2021
243.500 ₫
Cầu dao tự động Aptomat MCCB Tmax ABB T7H 3P 1600A 70kA 1SDA063042R1
Cầu dao tự động Aptomat MCCB Tmax ABB T7H 3P 1600A 70kA 1SDA063042R1
42.767.500 ₫
Rơ le nhiệt bảo vệ ABB 66-90A (Ta200DU-90) 1SAZ421201R1001
Rơ le nhiệt bảo vệ ABB 66-90A (Ta200DU-90) 1SAZ421201R1001
1.781.000 ₫
Bộ lưu điện UPS ABB POWERVALUE 11LI UP 800VA - Hàng chính hãng
Bộ lưu điện UPS ABB POWERVALUE 11LI UP 800VA - Hàng chính hãng
2.850.000 ₫
Cầu dao tự động Aptomat MCCB Tmax ABB T7L 3P 1000A 120kA 1SDA062802R1
Cầu dao tự động Aptomat MCCB Tmax ABB T7L 3P 1000A 120kA 1SDA062802R1
30.874.500 ₫
Rơ le nhiệt bảo vệ ABB 25-33A (TF65-33) 1SAZ811201R1002
Rơ le nhiệt bảo vệ ABB 25-33A (TF65-33) 1SAZ811201R1002
960.500 ₫
Bộ lưu điện ABB POWERVALUE 11LI PRO 1000VA - Hàng chính hãng
Bộ lưu điện ABB POWERVALUE 11LI PRO 1000VA - Hàng chính hãng
7.100.000 ₫
Rơ le nhiệt bảo vệ ABB 45-63A (Ta80DU-63) 1SAZ331201R1005
Rơ le nhiệt bảo vệ ABB 45-63A (Ta80DU-63) 1SAZ331201R1005
1.100.500 ₫
Bộ lưu điện UPS ABB POWERVALUE 11LI PRO công suất 800VA - Hàng chính hãng
Bộ lưu điện UPS ABB POWERVALUE 11LI PRO công suất 800VA - Hàng chính hãng
4.300.000 ₫
Rơ le nhiệt bảo vệ ABB 29-42A (Ta80DU-M42A) 1SAZ331201R1003
Rơ le nhiệt bảo vệ ABB 29-42A (Ta80DU-M42A) 1SAZ331201R1003
890.500 ₫
Rơ le nhiệt bảo vệ ABB 13-19A (Ta25DU-M19A) 1SAZ211201R2047
Rơ le nhiệt bảo vệ ABB 13-19A (Ta25DU-M19A) 1SAZ211201R2047
284.000 ₫
Rơ le nhiệt bảo vệ ABB 57-68A (TF96-68) 1SAZ911201R1003
Rơ le nhiệt bảo vệ ABB 57-68A (TF96-68) 1SAZ911201R1003
1.371.500 ₫
Rơ le nhiệt bảo vệ ABB 1.7-2.4A (Ta25DU-M2.4A) 1SAZ211201R2028
Rơ le nhiệt bảo vệ ABB 1.7-2.4A (Ta25DU-M2.4A) 1SAZ211201R2028
243.500 ₫
Rơ le nhiệt bảo vệ ABB 1.3-1.8A (Ta25DU-M1.8A) 1SAZ211201R2025
Rơ le nhiệt bảo vệ ABB 1.3-1.8A (Ta25DU-M1.8A) 1SAZ211201R2025
243.500 ₫
Rơ le nhiệt bảo vệ ABB 0.10-.016A (Ta25DU-M0.16A) 1SAZ211201R2005
Rơ le nhiệt bảo vệ ABB 0.10-.016A (Ta25DU-M0.16A) 1SAZ211201R2005
256.500 ₫

SẢN PHẨM BẠN ĐÃ XEM

Không có sản phẩm nào