Abbott:

39 kết quả

Abbott là một thương hiệu tầm quốc tế chuyên nghiên cứu, phát triển những loại dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng với công nghệ mới nhằm mục tiêu chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho con người ở mọi độ tuổi. Abbott đã được thành lập hơn 120 năm thành lập, luôn được đầu tư phát triển công nghệ Y tế để nâng cao chất lượng và đa dạng hóa sản phẩm để phục vụ nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho người tiêu dùng. Các sản phẩm dinh dưỡng của Abbott dành cho trẻ em, người lớn tuổi cũng như chăm sóc sức khỏe nằm trong số các nhãn hiệu được tin cậy nhất trên thế giới.