Đăng Nhập / Đăng Ký
Cá hồi phi lê cắt miếng
Cá hồi phi lê cắt miếng
Đã bán 56
194.500 ₫
Đầu cá hồi - 1KG
Đầu cá hồi - 1KG
Đã bán 38
55.000 ₫
Set 04: Cá Trích ép trứng 100gr (hộp)
Set 04: Cá Trích ép trứng 100gr (hộp)
Đã bán 1
129.000 ₫
Xương cá hồi - 1KG
Xương cá hồi - 1KG
Đã bán 37
35.000 ₫
Set 02 Sashimi cá hồi - 200gr (hộp)
Set 02 Sashimi cá hồi - 200gr (hộp)
Đã bán 3
139.000 ₫
Combo 7: Cá hồi 200gr & Cá Trích 100gr (hộp)
Combo 7: Cá hồi 200gr & Cá Trích 100gr (hộp)
Đã bán 1
250.000 ₫
Cá hồi cắt khoanh đông lạnh
Cá hồi cắt khoanh đông lạnh
Đã bán 5
136.500 ₫
Đuôi cá hồi phile
Đuôi cá hồi phile
Đã bán 6
175.000 ₫
Set 03 Sashimi cá hồi - 300gr (hộp)
Set 03 Sashimi cá hồi - 300gr (hộp)
Đã bán 13
199.000 ₫
Set 01 Sashimi cá hồi - 100gr (hộp)
Set 01 Sashimi cá hồi - 100gr (hộp)
Đã bán 3
79.000 ₫
Gừng chua ngọt - 150gr (Gói)
Gừng chua ngọt - 150gr (Gói)
Đã bán 3
48.000 ₫
Vụn cá hồi đông lạnh - 1KG
Vụn cá hồi đông lạnh - 1KG
Đã bán 1
295.000 ₫
Combo 1: Cá hồi 100gr & Trứng cá hồi 20gr (hộp)
Combo 1: Cá hồi 100gr & Trứng cá hồi 20gr (hộp)
Đã bán 2
129.000 ₫
Combo 6: Cá hồi 100gr & Cá Trích 100gr (hộp)
Combo 6: Cá hồi 100gr & Cá Trích 100gr (hộp)
Đã bán 2
199.000 ₫
Combo 8: Cá hồi 300gr & Cá Trích 100gr (hộp)
Combo 8: Cá hồi 300gr & Cá Trích 100gr (hộp)
Đã bán 1
315.000 ₫
Sriracha Salmon Poke - 300gr (hộp)
Sriracha Salmon Poke - 300gr (hộp)
Đã bán 1
200.000 ₫
Spicy Tuna Poke - 300gr (hộp)
Spicy Tuna Poke - 300gr (hộp)
Đã bán 1
150.000 ₫
Trứng cá hồi - 80gr (hũ)
Trứng cá hồi - 80gr (hũ)
Đã bán 2
205.000 ₫
Vây cá hồi đông lạnh - khay 500gr
Vây cá hồi đông lạnh - khay 500gr
Đã bán 12
70.000 ₫
Combo 2: Cá hồi 200gr & Trứng cá hồi 40gr (hộp)
Combo 2: Cá hồi 200gr & Trứng cá hồi 40gr (hộp)
250.000 ₫
Combo 3: Cá hồi 300gr & Trứng cá hồi 80gr (hộp)
Combo 3: Cá hồi 300gr & Trứng cá hồi 80gr (hộp)
Đã bán 1
399.000 ₫
Wasabi Kaneku - 2.5gr (gói)
Wasabi Kaneku - 2.5gr (gói)
Đã bán 5
3.000 ₫
Limu Tuna Poke - 300gr (hộp)
Limu Tuna Poke - 300gr (hộp)
Đã bán 4
150.000 ₫
Trứng cá hồi - 20gr (hũ)
Trứng cá hồi - 20gr (hũ)
Đã bán 2
55.000 ₫
Limu Tuna Poke - 500gr (hộp)
Limu Tuna Poke - 500gr (hộp)
280.000 ₫
Nước xốt Wasabi - 300gr (gói)
Nước xốt Wasabi - 300gr (gói)
55.000 ₫
Cube cá ngừ đông lạnh
Cube cá ngừ đông lạnh
Đã bán 2
200.000 ₫
Spicy Tuna Poke - 500gr (hộp)
Spicy Tuna Poke - 500gr (hộp)
280.000 ₫
Mix Shoyu Poke_Cá hồi & Cá ngừ 300gr (hộp)
Mix Shoyu Poke_Cá hồi & Cá ngừ 300gr (hộp)
200.000 ₫
Nước xốt Limu - 300gr (gói)
Nước xốt Limu - 300gr (gói)
55.000 ₫
Trứng cá hồi - 120gr (hũ)
Trứng cá hồi - 120gr (hũ)
315.000 ₫
Cá Trích Ép Trứng - 1KG
Cá Trích Ép Trứng - 1KG
1.250.000 ₫
Steak cá ngừ đông lạnh
Steak cá ngừ đông lạnh
200.000 ₫
Nước xốt Shoyu - 300gr (gói)
Nước xốt Shoyu - 300gr (gói)
55.000 ₫
Mix Shoyu Poke_Cá ngừ & Cá hồi 500gr (hộp)
Mix Shoyu Poke_Cá ngừ & Cá hồi 500gr (hộp)
280.000 ₫
Sriracha Salmon Poke - 500gr (hộp)
Sriracha Salmon Poke - 500gr (hộp)
330.000 ₫
Cá trứng Canada đông lạnh (khay 500gr)
Cá trứng Canada đông lạnh (khay 500gr)
Đã bán 6
95.000 ₫
Chỉ giao Hồ Chí Minh
Shoyu Tuna Poke - 500gr (hộp)
Shoyu Tuna Poke - 500gr (hộp)
280.000 ₫
Nước xốt Sriracha - 300gr (gói)
Nước xốt Sriracha - 300gr (gói)
55.000 ₫
Wasabi Tuna Poke - 500gr (hộp)
Wasabi Tuna Poke - 500gr (hộp)
280.000 ₫
Đuôi cá hồi đông lạnh
Đuôi cá hồi đông lạnh
Đã bán 2
140.000 ₫
Wasabi Tuna Poke - 300gr (hộp)
Wasabi Tuna Poke - 300gr (hộp)
150.000 ₫
Sriracha Salmon Poke - 200gr (hộp)
Sriracha Salmon Poke - 200gr (hộp)
Đã bán 2
150.000 ₫
Shoyu Tuna Poke - 300gr (hộp)
Shoyu Tuna Poke - 300gr (hộp)
Đã bán 1
150.000 ₫