BullSone:

15 kết quả

Bullsone Co, Ltd bắt đầu như là một thực thể độc lập vào năm 2001, tách ra từ Oxy Công ty TNHH, một doanh nghiệp Hàn Quốc hàng đầu. Kể từ đó, nó đã phát triển thành nhà sản xuất sản phẩm chăm sóc ô tô số 1 của Hàn Quốc.

Sau đây là những yếu tố góp phần vào thành công của Bullsone: triết lý công ty đó ưu tiên cho sự tin tưởng của khách hàng, tinh thần cạnh tranh mà không chấp nhận thất bại, trồng trọt của tư duy sáng tạo với mong muốn luôn luôn theo đuổi một cái gì đó mới.

Đặc biệt, Bullsone đã và đang chuẩn bị cho một tương lai bền vững bằng cách chủ động phát triển các sản phẩm dựa trên ý tưởng tăng trưởng cácbon thấp. Kết quả là, nó đã đặt nền móng để mở rộng kinh doanh của mình vào thị trường toàn cầu và trở thành một công ty toàn cầu.