Caltex :

30 kết quả

Caltex là một thương hiệu xăng dầu của Chevron Corporation được sử dụng tại hơn 60 quốc gia ở khu vực Châu Á Thái Bình Dương, Trung Đông và Nam Phi.

Caltex bắt đầu vào năm 1936 với tư cách là Công ty Dầu Texas Texas, một liên doanh giữa Công ty Texas (sau này là Texaco) và Standard Oil of California (sau này gọi là Chevron Corp) để bán dầu từ những nhượng bộ mới thu được tại Saudi Arabia.

Năm 2001, Caltex đổi tên thành Caltex Petroleum Corp. Hai công ty mẹ đã sáp nhập vào năm 2001 để thành lập ChevronTexaco (đổi tên thành Chevron năm 2005) và Caltex vẫn là một trong những thương hiệu quốc tế chính