Coca-Cola:

13 kết quả

 

Coca-Cola (còn được gọi tắt là Coke) là nhãn hiệu nước ngọt được đăng ký năm 1893 tại Mỹ. Cha đẻ của Coca-Cola là một dược sỹ và theo cách hiểu của người dân Mỹ thời kỳ đó Coke (Coca-Cola) là một loại thuốc uống.

Coca-Cola hiện hoạt động tại 5 vùng: Bắc Mỹ, Mỹ Latinh, Châu Âu, Âu Á & Trung Đông, Châu Á, Châu Phi