Flashcards Oxford:

100 kết quả

Bay cùng Tiki
Với xu hướng phát triển và hội nhập toàn cầu hiện nay. Tiếng Anh là chiếc chìa khóa vạn năng kỳ diệu để giao tiếp. Tuy nhiên, việc sử dụng Tiếng Anh hiệu quả là điều khiến không ít bạn gặp khó khăn, trăn trở, trong đó từ vựng là một trong những yếu tố quan trọng nhất. Từ vựng không thể tích lũy trong 1 đến 2 ngày mà nó phải tích lũy trong cả quá trình học tiếng Anh của bạn. Những người học tiếng Anh từ lâu hẳn sẽ có một vốn từ vựng rất lớn và sử dụng chúng tương đối thành thạo. Từ vựng không chỉ quan trọng đối với những người bình thường có nhu cầu tìm hiểu thông tin, đọc sách báo... mà còn tối quan trọng đối với những người theo đuổi những chứng chỉ tiếng Anh phục vụ cho sự nghiệp của mình. Với Thẻ Học Từ Vựng Anh Văn Siêu Tốc FLASHCARD OXFORD bạn có thể cảm nhận được rằng khả năng Tiếng Anh của bạn đang được cải thiện và nâng cao lên từng ngày, từng giờ!