Đăng Nhập / Đăng Ký
Combo 02 Mặt Nạ - Khẩu trang than hoạt tính NeoVision NeoMask NC95 đạt chuẩn N95 (Thun qua gáy-Có hộp) - Chống bụi siêu mịn PM2.5, lọc khuẩn BFE >95% (Được cấp bởi Nelson Lab), kháng khuẩn, chống giọt bắn có thể giặt tái sử dụng nhiều lần- Xanh đậm
Combo 02 Mặt Nạ - Khẩu trang than hoạt tính NeoVision NeoMask NC95 đạt chuẩn N95 (Thun qua gáy-Có hộp) - Chống bụi siêu mịn PM2.5, lọc khuẩn BFE >95% (Được cấp bởi Nelson Lab), kháng khuẩn, chống giọt bắn có thể giặt tái sử dụng nhiều lần- Xanh đậm
Đã bán 125
150.000 ₫
-6%
Khẩu trang N95 than hoạt tính cao cấp chống bụi kháng khuẩn chống độc Neovision NeoMask
Khẩu trang N95 than hoạt tính cao cấp chống bụi kháng khuẩn chống độc Neovision NeoMask
Đã bán 101
135.000 ₫
Combo 10 Mặt Nạ - Khẩu trang than hoạt tính NeoVision NeoMask VC65 đạt chuẩn N95(Thun Qua Tai) - Chống bụi siêu mịn PM2.5, lọc khuẩn BFE 95% (Được cấp bởi Nelson Lab), kháng khuẩn, chống giọt bắn có thể giặt tái sử dụng nhiều lần - Xanh đậm
Combo 10 Mặt Nạ - Khẩu trang than hoạt tính NeoVision NeoMask VC65 đạt chuẩn N95(Thun Qua Tai) - Chống bụi siêu mịn PM2.5, lọc khuẩn BFE 95% (Được cấp bởi Nelson Lab), kháng khuẩn, chống giọt bắn có thể giặt tái sử dụng nhiều lần - Xanh đậm
Đã bán 100
360.000 ₫
-10%
Khẩu Trang Than Hoạt Tính NeoVision -NeoMask VC65 (Thun Qua Tai) - Xanh đen
Khẩu Trang Than Hoạt Tính NeoVision -NeoMask VC65 (Thun Qua Tai) - Xanh đen
Đã bán 615
44.900 ₫
Combo 05 Mặt Nạ - Khẩu trang than hoạt tính kháng khuẩn NeoVision NeoMask NC95 chuẩn N95 - Ngăn ngừa bụi mịn PM2.5, lọc khuẩn BFE >95% (Được cấp bởi Nelson Lab), kháng giọt bắn ngăn ngừa vi khuẩn, có thể giặt tái sử dụng nhiều lần
Combo 05 Mặt Nạ - Khẩu trang than hoạt tính kháng khuẩn NeoVision NeoMask NC95 chuẩn N95 - Ngăn ngừa bụi mịn PM2.5, lọc khuẩn BFE >95% (Được cấp bởi Nelson Lab), kháng giọt bắn ngăn ngừa vi khuẩn, có thể giặt tái sử dụng nhiều lần
Đã bán 72
350.000 ₫
-13%
Khẩu Trang Than Hoạt Tính NeoVision -NeoMask - NM (Quàng Gáy) - Xanh đen
Khẩu Trang Than Hoạt Tính NeoVision -NeoMask - NM (Quàng Gáy) - Xanh đen
Đã bán 7
124.000 ₫
Khẩu trang N95 chống bụi có van thở Neoshield
Khẩu trang N95 chống bụi có van thở Neoshield
Đã bán 102
125.000 ₫
Khẩu Trang Than Hoạt Tính Neovision NeoSHIELD
Khẩu Trang Than Hoạt Tính Neovision NeoSHIELD
Đã bán 23
125.000 ₫
Khẩu Trang Than Hoạt Tính NeoVision -NeoMask KMP710 (Thun Qua Tai) - In Chữ You Only Live Once - Dành Cho Bé 7 - 10 tuổi
Khẩu Trang Than Hoạt Tính NeoVision -NeoMask KMP710 (Thun Qua Tai) - In Chữ You Only Live Once - Dành Cho Bé 7 - 10 tuổi
Đã bán 5
34.000 ₫
Combo 10 Mặt Nạ - Khẩu trang than hoạt tính NeoVision NeoMask VC65 chuẩn N95 (Thun Qua Gáy)- Chống bụi siêu mịn PM2.5, lọc khuẩn BFE 95% (Được cấp bởi Nelson Lab), kháng khuẩn, chống giọt bắn có thể giặt tái sử dụng nhiều lần-  Xanh đậm
Combo 10 Mặt Nạ - Khẩu trang than hoạt tính NeoVision NeoMask VC65 chuẩn N95 (Thun Qua Gáy)- Chống bụi siêu mịn PM2.5, lọc khuẩn BFE 95% (Được cấp bởi Nelson Lab), kháng khuẩn, chống giọt bắn có thể giặt tái sử dụng nhiều lần- Xanh đậm
Đã bán 20
400.000 ₫
-7%
Khẩu trang VC65 than hoạt tính, lọc bụi mịn khói xe, vải mịn không sờn, dễ đeo giặt và tái sử dụng nhiều lần
Khẩu trang VC65 than hoạt tính, lọc bụi mịn khói xe, vải mịn không sờn, dễ đeo giặt và tái sử dụng nhiều lần
Đã bán 53
39.000 ₫
Khẩu trang chống bụi than hoạt tính Neomask NC95
Khẩu trang chống bụi than hoạt tính Neomask NC95
Đã bán 138
72.900 ₫
Khẩu Trang N95Than Hoạt Tính NeoVision -NeoMask KMP356 (Thun Qua Tai) - In Chữ You Only Live Once Dành Cho Bé 3 - 6 tuổi
Khẩu Trang N95Than Hoạt Tính NeoVision -NeoMask KMP356 (Thun Qua Tai) - In Chữ You Only Live Once Dành Cho Bé 3 - 6 tuổi
Đã bán 19
45.000 ₫
Khẩu trang than hoạt tính Neomask NC95 chống bụi mịn kháng khuẩn hơi vô cơ
Khẩu trang than hoạt tính Neomask NC95 chống bụi mịn kháng khuẩn hơi vô cơ
Đã bán 33
89.000 ₫
Khẩu Trang Than Hoạt Tính NeoVision -NeoMask NC95 (Thun Quàng Gáy) - Xanh đen
Khẩu Trang Than Hoạt Tính NeoVision -NeoMask NC95 (Thun Quàng Gáy) - Xanh đen
Đã bán 131
82.000 ₫
Khẩu Trang Than Hoạt Tính Cao Cấp Lọc Khí Ô Nhiễm Neovision Neomask Vc - 65 (Xanh)
Khẩu Trang Than Hoạt Tính Cao Cấp Lọc Khí Ô Nhiễm Neovision Neomask Vc - 65 (Xanh)
Đã bán 74
45.000 ₫
Khẩu trang y tế than hoạt tính Neovision DM01- AC Khẩu trang 4 lớp lọc bụi : Lớp vải không dệt (non-woven) - XSAFE
Khẩu trang y tế than hoạt tính Neovision DM01- AC Khẩu trang 4 lớp lọc bụi : Lớp vải không dệt (non-woven) - XSAFE
Đã bán 24
4.500 ₫
Khẩu trang than hoạt tính Neomask VC65 kháng khuẩn chống bụi mịn màng lọc hoạt tính
Khẩu trang than hoạt tính Neomask VC65 kháng khuẩn chống bụi mịn màng lọc hoạt tính
Đã bán 5
42.000 ₫
Khẩu trang kháng khuẩn Neomask Duststop DS01 màng lọc 6 lớp kháng khuẩn chống bụi mịn (giặt được) Tiêu chuẩn Nelson Hoa Kỳ
Khẩu trang kháng khuẩn Neomask Duststop DS01 màng lọc 6 lớp kháng khuẩn chống bụi mịn (giặt được) Tiêu chuẩn Nelson Hoa Kỳ
Đã bán 15
42.000 ₫
Khẩu trang than hoạt tính cao cấp chính hãng chống bụi PM2.5 , kháng khuẩn bảo vệ hô hấp , có Van thở NeoVision NeoShield (Xanh đậm) Quàng qua gáy
Khẩu trang than hoạt tính cao cấp chính hãng chống bụi PM2.5 , kháng khuẩn bảo vệ hô hấp , có Van thở NeoVision NeoShield (Xanh đậm) Quàng qua gáy
Đã bán 238
114.258 ₫
Khẩu Trang Than Hoạt Tính NeoVision -NeoMask KMP710 (Thun Qua Tai) - In Chữ I Love Việt Nam - Dành Cho Bé 7 - 10 tuổi
Khẩu Trang Than Hoạt Tính NeoVision -NeoMask KMP710 (Thun Qua Tai) - In Chữ I Love Việt Nam - Dành Cho Bé 7 - 10 tuổi
Đã bán 7
45.000 ₫
Combo 2 Khẩu Trang Than Hoạt Tính Neo Vision VC65-QT-BLUE Qua Tai - Màu Xanh
Combo 2 Khẩu Trang Than Hoạt Tính Neo Vision VC65-QT-BLUE Qua Tai - Màu Xanh
75.000 ₫
Bộ 2 Khẩu Trang Neovision Neomask Vc - 65 (Xanh)
Bộ 2 Khẩu Trang Neovision Neomask Vc - 65 (Xanh)
Đã bán 19
85.000 ₫
Khẩu trang than hoạt tính Neomask NM77 kháng khuẩn chống bụi mịn tiêu chuẩn Nelson Hoa Kỳ
Khẩu trang than hoạt tính Neomask NM77 kháng khuẩn chống bụi mịn tiêu chuẩn Nelson Hoa Kỳ
Đã bán 2
145.000 ₫
Combo 05 Mặt nạ - Khẩu trang than hoạt tính NeoMask Neovision VC65 đạt chuẩn N95(Thun Qua Gáy)- Chống bụi siêu mịn PM2.5, lọc khuẩn BFE 95% (Được cấp bởi Nelson Lab), kháng khuẩn, chống giọt bắn, có thể giặt tái sử dụng nhiều lần- Xanh đậm
Combo 05 Mặt nạ - Khẩu trang than hoạt tính NeoMask Neovision VC65 đạt chuẩn N95(Thun Qua Gáy)- Chống bụi siêu mịn PM2.5, lọc khuẩn BFE 95% (Được cấp bởi Nelson Lab), kháng khuẩn, chống giọt bắn, có thể giặt tái sử dụng nhiều lần- Xanh đậm
Đã bán 27
200.000 ₫
-7%
Khẩu Trang Than Hoạt Tính Neovision Neomask Nc95
Khẩu Trang Than Hoạt Tính Neovision Neomask Nc95
Đã bán 66
78.900 ₫
Khẩu trang than hoạt tính cao cấp NeoVision NeoMask
Khẩu trang than hoạt tính cao cấp NeoVision NeoMask
Đã bán 45
135.000 ₫
HỘP 50 KHẨU TRANG Y TẾ THAN HOẠT TÍNH 4 LỚP HÃNG NEOVISION CODE DM01AC
HỘP 50 KHẨU TRANG Y TẾ THAN HOẠT TÍNH 4 LỚP HÃNG NEOVISION CODE DM01AC
Đã bán 1
275.000 ₫
Bộ 3 Khẩu Trang Neovision Neomask Vc - 65 (Xanh)
Bộ 3 Khẩu Trang Neovision Neomask Vc - 65 (Xanh)
Đã bán 3
118.900 ₫
Khẩu Trang Than Hoạt Tính Kháng Khuẩn Neovision Neomask - Nm (Xanh)
Khẩu Trang Than Hoạt Tính Kháng Khuẩn Neovision Neomask - Nm (Xanh)
Đã bán 3
122.000 ₫
Combo 100 Khẩu trang y tế than hoạt tính DM01-AC đạt chuẩn lọc khuẩn Nelson (Hoa Kỳ)
Combo 100 Khẩu trang y tế than hoạt tính DM01-AC đạt chuẩn lọc khuẩn Nelson (Hoa Kỳ)
Đã bán 59
440.000 ₫
Khẩu trang hoạt tính Neomask VC65 kháng khuẩn chống bụi mịn hơi hóa chất loãng có thể thay thế tấm lọc [XSAFE]
Khẩu trang hoạt tính Neomask VC65 kháng khuẩn chống bụi mịn hơi hóa chất loãng có thể thay thế tấm lọc [XSAFE]
42.000 ₫
Combo 10 khẩu trang y tế than hoạt tính DM01
Combo 10 khẩu trang y tế than hoạt tính DM01
Đã bán 88
50.000 ₫
Khẩu Trang Than Hoạt Tính Neovision Neomask Vc 65 Tqg (Xanh)
Khẩu Trang Than Hoạt Tính Neovision Neomask Vc 65 Tqg (Xanh)
Đã bán 62
41.500 ₫

SẢN PHẨM BẠN ĐÃ XEM

Không có sản phẩm nào