Uni Mitsubishi Pencil:

46 kết quả

Uni Mitsubishi Pencil

Công ty bút chì Mitsubishi khởi đầu từ Nhật Bản. Với hơn 100 năm hoạt động kinh doanh, bằng việc nhấn mạnh vào chất lượng, mẫu mã và sự cải tiến, công ty bút chì Mitsubishi đã giới thiệu ra thị trường hàng loạt các sản phẩm bút bi, bút mực gel, bút chì xé, bút chì bấm xoay chiều tự động....

Các dòng sản phẩm Uni Mitsubishi Pencil - Bút chì, bút chì bấm, bút bi, và bút chì gỗ,bút bi và các dòng sản phẩm mở rộng sau này như thiết bị văn phòng đồ gọt viết chì, tẩy, hồ sơ, kim bấm .…