Đăng Nhập / Đăng Ký
Bộ nguồn DC một chiều Netsure 731 A41 - Hãng Vertiv - Hàng chính hãng

Bộ nguồn DC một chiều Netsure 731 A41 - Hãng Vertiv - Hàng chính hãng

60.000.000 ₫
Bộ lưu điện UPS Liebert GXT-MTPLUS CX On-Line 3kVA - Hãng Vertiv - Hàng chính hãng

Bộ lưu điện UPS Liebert GXT-MTPLUS CX On-Line 3kVA - Hãng Vertiv - Hàng chính hãng

23.700.000 ₫
Bộ lưu điện Liebert ITA2 20KVA/20KW UPS 400V LCD standard model - Hãng Vertiv - Hàng chính hãng

Bộ lưu điện Liebert ITA2 20KVA/20KW UPS 400V LCD standard model - Hãng Vertiv - Hàng chính hãng

120.000.000 ₫
Bộ lưu điện UPS Liebert GXT5 On-Line 10kVA 10kW  LCD - Hãng Vertiv - Hàng chính hãng

Bộ lưu điện UPS Liebert GXT5 On-Line 10kVA 10kW LCD - Hãng Vertiv - Hàng chính hãng

81.500.000 ₫
Bộ lưu điện Liebert ITA2 6KVA/6KW UPS 230V LCD standard model hãng Vertiv

Bộ lưu điện Liebert ITA2 6KVA/6KW UPS 230V LCD standard model hãng Vertiv

42.964.000 ₫
UPS Liebert GXT-MTPLUS CX On-Line 1kVA hãng Vertiv - Hàng chính hãng

UPS Liebert GXT-MTPLUS CX On-Line 1kVA hãng Vertiv - Hàng chính hãng

6.000.000 ₫
Bộ lưu điện Liebert ITA2 6KVA/6KW UPS 230V LCD long backup model - Hãng Vertiv - Hàng chính hãng

Bộ lưu điện Liebert ITA2 6KVA/6KW UPS 230V LCD long backup model - Hãng Vertiv - Hàng chính hãng

35.000.000 ₫
Bộ lưu điện UPS Liebert PSA1000-BX - Hãng Vertiv - Hàng chính hãng

Bộ lưu điện UPS Liebert PSA1000-BX - Hãng Vertiv - Hàng chính hãng

3.850.000 ₫
UPS Liebert GXT5 On-Line 1500VA/1500W 230V LCD - Hãng Vertiv - Hàng chính hãng

UPS Liebert GXT5 On-Line 1500VA/1500W 230V LCD - Hãng Vertiv - Hàng chính hãng

28.750.000 ₫
Bộ lưu điện Liebert GXT5 On-Line 5000VA/5000W 230V LCD - Hãng Vertiv - Hàng chính hãng

Bộ lưu điện Liebert GXT5 On-Line 5000VA/5000W 230V LCD - Hãng Vertiv - Hàng chính hãng

56.500.000 ₫
Bộ lưu điện Liebert GXT5 On-Line công suất 1000VA/1000W 230V LCD - Hãng Vertiv - Hàng chính hãng

Bộ lưu điện Liebert GXT5 On-Line công suất 1000VA/1000W 230V LCD - Hãng Vertiv - Hàng chính hãng

17.160.000 ₫
Bộ lưu điện UPS Liebert PSA ITON 1000VA 230V AVR model PSA1000-BX - hãng Vertiv - hàng chính hãng

Bộ lưu điện UPS Liebert PSA ITON 1000VA 230V AVR model PSA1000-BX - hãng Vertiv - hàng chính hãng

2.200.000 ₫
Bộ lưu điện Liebert ITA2 16KVA/16KW UPS 400V LCD long backup model - Hãng Vertiv - Hàng chính hãng

Bộ lưu điện Liebert ITA2 16KVA/16KW UPS 400V LCD long backup model - Hãng Vertiv - Hàng chính hãng

90.000.000 ₫
Bộ lưu điện Liebert ITA2 20KVA/20KW UPS 400V LCD long backup model hãng Vertiv

Bộ lưu điện Liebert ITA2 20KVA/20KW UPS 400V LCD long backup model hãng Vertiv

120.000.000 ₫
Bộ lưu điện Liebert ITA2 16KVA/16KW UPS 400V LCD standard model

Bộ lưu điện Liebert ITA2 16KVA/16KW UPS 400V LCD standard model

90.000.000 ₫
Bộ lưu điện Liebert ITA2 5KVA/5KW UPS 230V LCD long backup model - Hãng Vertiv - Hàng chính hãng

Bộ lưu điện Liebert ITA2 5KVA/5KW UPS 230V LCD long backup model - Hãng Vertiv - Hàng chính hãng

51.000.000 ₫
Bộ lưu điện UPS Liebert ITA2 5KVA/5KW UPS 230V LCD standard model - Hãng Vertiv - Hàng chính hãng

Bộ lưu điện UPS Liebert ITA2 5KVA/5KW UPS 230V LCD standard model - Hãng Vertiv - Hàng chính hãng

51.000.000 ₫

SẢN PHẨM BẠN ĐÃ XEM

Không có sản phẩm nào