Đăng Nhập / Đăng Ký
[CHỈ GIAO HN] - NEM CUA BỂ HẢI PHÒNG VITOT FOOD (1 khay 12 chiếc)
[CHỈ GIAO HN] - NEM CUA BỂ HẢI PHÒNG VITOT FOOD (1 khay 12 chiếc)
Đã bán 236
50.000 ₫
-50%
Vitot Seafood v Fresh Food
[CHỈ GIAO HN] - TÔM LỘT TỰ NHIÊN VITOT FOOOD (500g/khay)
[CHỈ GIAO HN] - TÔM LỘT TỰ NHIÊN VITOT FOOOD (500g/khay)
Đã bán 23
145.000 ₫
-24%
Vitot Seafood v Fresh Food
[CHỈ GIAO HN] - CHẢ NEM RẾ HẢI SẢN VITOT FOOD (1 HỘP 10 CHIẾC)
[CHỈ GIAO HN] - CHẢ NEM RẾ HẢI SẢN VITOT FOOD (1 HỘP 10 CHIẾC)
Đã bán 13
59.000 ₫
-46%
Vitot Seafood v Fresh Food
[CHỈ GIAO HN] - RUỐC TÔM THỊT VITOT FOOD (500h/ hộp)
[CHỈ GIAO HN] - RUỐC TÔM THỊT VITOT FOOD (500h/ hộp)
Đã bán 68
165.000 ₫
-11%
Vitot Seafood v Fresh Food
[CHỈ GIAO HN] - VITOT FOOD CÁ MỐI PHILE
[CHỈ GIAO HN] - VITOT FOOD CÁ MỐI PHILE
Đã bán 54
90.000 ₫
-17%
Vitot Seafood v Fresh Food
[CHỈ GIAO HN] - VITOT FOOD CHẢ MỰC HẠ LONG (500g)
[CHỈ GIAO HN] - VITOT FOOD CHẢ MỰC HẠ LONG (500g)
Đã bán 34
200.000 ₫
-16%
Vitot Seafood v Fresh Food
[CHỈ GIAO HN] - CÁ CHIM VÀNG ANH TƯƠI VITOT FOOD (600g - 1kg/ con)
[CHỈ GIAO HN] - CÁ CHIM VÀNG ANH TƯƠI VITOT FOOD (600g - 1kg/ con)
Đã bán 10
230.000 ₫
-14%
Vitot Seafood v Fresh Food
[CHỈ GIAO HN] - CÁ HỐ TƯƠI CẮT KHÚC VITOT FOOD (500g/khay)
[CHỈ GIAO HN] - CÁ HỐ TƯƠI CẮT KHÚC VITOT FOOD (500g/khay)
Đã bán 29
90.000 ₫
-17%
Vitot Seafood v Fresh Food
[CHỈ GIAO HN] - CHẢ ỐC HÀ THÀNH VITOT FOOD (500g/khay)
[CHỈ GIAO HN] - CHẢ ỐC HÀ THÀNH VITOT FOOD (500g/khay)
Đã bán 50
159.000 ₫
Vitot Seafood v Fresh Food
[CHỈ GIAO HN] - CÁ HỒNG 1 NẮNG VITOT FOOD (500g/ khay)
[CHỈ GIAO HN] - CÁ HỒNG 1 NẮNG VITOT FOOD (500g/ khay)
Đã bán 20
80.000 ₫
-25%
Vitot Seafood v Fresh Food
[CHỈ GIAO HN] - TÔM LỚT BÓC NÕN VITOT FOOD (500g/khay)
[CHỈ GIAO HN] - TÔM LỚT BÓC NÕN VITOT FOOD (500g/khay)
Đã bán 7
195.000 ₫
-17%
Vitot Seafood v Fresh Food
[CHỈ GIAO HN] - CÁ THU TƯƠI CẮT KHÚC VITOT FOOD (3- 4 khúc/kg)
[CHỈ GIAO HN] - CÁ THU TƯƠI CẮT KHÚC VITOT FOOD (3- 4 khúc/kg)
Đã bán 4
280.000 ₫
-44%
Vitot Seafood v Fresh Food
[CHỈ GIAO HN] - CHẢ CUA HUẾ DAI NGỌT CHUẨN VỊ CỐ ĐÔ (500G/ HỘP)
[CHỈ GIAO HN] - CHẢ CUA HUẾ DAI NGỌT CHUẨN VỊ CỐ ĐÔ (500G/ HỘP)
Đã bán 1
160.000 ₫
-27%
Vitot Seafood v Fresh Food
[GIAO HN và HCM] - VITOT FOOD CÁ ĐÙ TRÒN (500g/khay)
[GIAO HN và HCM] - VITOT FOOD CÁ ĐÙ TRÒN (500g/khay)
Đã bán 2
125.000 ₫
-4%
Vitot Seafood v Fresh Food
[CHỈ GIAO HN] - VITOT FOOD CÁ NGẦN SÔNG ĐÀ (500g/ khay)
[CHỈ GIAO HN] - VITOT FOOD CÁ NGẦN SÔNG ĐÀ (500g/ khay)
Đã bán 6
160.000 ₫
-18%
Vitot Seafood v Fresh Food
[CHỈ GIAO HN] - TÔM SẮT NÕN TƯƠI VITOT FOOD (500g/ khay)
[CHỈ GIAO HN] - TÔM SẮT NÕN TƯƠI VITOT FOOD (500g/ khay)
Đã bán 41
125.000 ₫
-18%
Vitot Seafood v Fresh Food
[CHỈ GIAO HN] - MỰC LÁ CÂU TƯƠI VITOT FOOD (500g/khay)
[CHỈ GIAO HN] - MỰC LÁ CÂU TƯƠI VITOT FOOD (500g/khay)
Đã bán 8
195.000 ₫
-35%
Vitot Seafood v Fresh Food
[CHỈ GIAO HN] - MỰC TRỨNG VITOT FOOD (500g/ khay)
[CHỈ GIAO HN] - MỰC TRỨNG VITOT FOOD (500g/ khay)
Đã bán 11
180.000 ₫
-31%
Vitot Seafood v Fresh Food
[CHỈ GIAO HN] VỤN BỀ BỀ, BỀ BỀ VỠ THỊT DAI, NGỌT VÀ CHẮC VITOT FOOD (500g/ túi)
[CHỈ GIAO HN] VỤN BỀ BỀ, BỀ BỀ VỠ THỊT DAI, NGỌT VÀ CHẮC VITOT FOOD (500g/ túi)
Đã bán 7
79.000 ₫
-47%
Vitot Seafood v Fresh Food
[CHỈ GIAO HN] - MỰC KHÔ CÁT BÀ VITOT FOOD (500g/ 5- 6 con)
[CHỈ GIAO HN] - MỰC KHÔ CÁT BÀ VITOT FOOD (500g/ 5- 6 con)
Đã bán 27
525.000 ₫
-12%
Vitot Seafood v Fresh Food
[CHỈ GIAO HN] - CÁ ĐÙI GÀ 1 NẮNG VITOT FOOD (500g/ khay)
[CHỈ GIAO HN] - CÁ ĐÙI GÀ 1 NẮNG VITOT FOOD (500g/ khay)
Đã bán 34
95.000 ₫
-32%
Vitot Seafood v Fresh Food
[CHỈ GIAO HN] - GÀ Ủ MUỐI HOA TIÊU ĂN LIỀN VITOT FOOD (1 CON 2 KHAY)
[CHỈ GIAO HN] - GÀ Ủ MUỐI HOA TIÊU ĂN LIỀN VITOT FOOD (1 CON 2 KHAY)
Đã bán 2
250.000 ₫
-29%
Vitot Seafood v Fresh Food
[CHỈ GIAO HN] - CHẢ TÔM VITOT FOOD (500g/ khay)
[CHỈ GIAO HN] - CHẢ TÔM VITOT FOOD (500g/ khay)
Đã bán 3
160.000 ₫
-17%
Vitot Seafood v Fresh Food
[CHỈ GIAO HN] - VITOT FOOD CÁ BỐNG SÔNG ĐÀ (500g/ khay)
[CHỈ GIAO HN] - VITOT FOOD CÁ BỐNG SÔNG ĐÀ (500g/ khay)
Đã bán 6
90.000 ₫
-44%
Vitot Seafood v Fresh Food
[CHỈ GIAO HN] - CHẢ CHÌA HẠ LŨNG VITOT FOOD (500g/ khay)
[CHỈ GIAO HN] - CHẢ CHÌA HẠ LŨNG VITOT FOOD (500g/ khay)
Đã bán 33
125.000 ₫
-18%
Vitot Seafood v Fresh Food
[CHỈ GIAO HN] - CỒI SÒ ĐIỆP VITOT FOOD (500g/ khay)
[CHỈ GIAO HN] - CỒI SÒ ĐIỆP VITOT FOOD (500g/ khay)
Đã bán 45
160.000 ₫
-17%
Vitot Seafood v Fresh Food
[CHỈ GIAO HN] - TÔM TẨM BỘT CHIÊN XÙ VITOT FOOD (10 chiếc/ khay)
[CHỈ GIAO HN] - TÔM TẨM BỘT CHIÊN XÙ VITOT FOOD (10 chiếc/ khay)
Đã bán 20
99.000 ₫
-17%
Vitot Seafood v Fresh Food
[CHỈ GIAO HN] - NEM HẢI SẢN SỐT MAYONNAISE VITOT FOOD (1 hộp 10 chiếc)
[CHỈ GIAO HN] - NEM HẢI SẢN SỐT MAYONNAISE VITOT FOOD (1 hộp 10 chiếc)
Đã bán 81
120.000 ₫
Vitot Seafood v Fresh Food
[CHỈ GIAO HN] - CÁ NỤC SIM 1 NẮNG VITOT FOOD (500g/khay)
[CHỈ GIAO HN] - CÁ NỤC SIM 1 NẮNG VITOT FOOD (500g/khay)
Đã bán 5
60.000 ₫
-50%
Vitot Seafood v Fresh Food
[CHỈ GIAO HN] - TÔM THẺ BÓC NÕN VITOT FOOD (500g/Khay)
[CHỈ GIAO HN] - TÔM THẺ BÓC NÕN VITOT FOOD (500g/Khay)
Đã bán 7
180.000 ₫
-8%
Vitot Seafood v Fresh Food
[CHỈ GIAO HN] - VITOT FOOD CHẢ CÁ THU LẪN MỰC (500g)
[CHỈ GIAO HN] - VITOT FOOD CHẢ CÁ THU LẪN MỰC (500g)
Đã bán 3
100.000 ₫
-32%
Vitot Seafood v Fresh Food
[CHỈ GIAO HN] - BỀ BỀ THỊT BÓC NÕN VITOT FOOD (500g/ khay)
[CHỈ GIAO HN] - BỀ BỀ THỊT BÓC NÕN VITOT FOOD (500g/ khay)
Đã bán 9
225.000 ₫
Vitot Seafood v Fresh Food
[CHỈ GIAO HN] - THỊT GHẸ BÓC NÕN VITOT FOOD (500g/ khay)
[CHỈ GIAO HN] - THỊT GHẸ BÓC NÕN VITOT FOOD (500g/ khay)
Đã bán 53
180.000 ₫
-14%
Vitot Seafood v Fresh Food
[CHỈ GIAO HN] - VITOT FOOD CÁ NỤC 1 NẮNG (500g/ khay)
[CHỈ GIAO HN] - VITOT FOOD CÁ NỤC 1 NẮNG (500g/ khay)
Đã bán 39
65.000 ₫
-35%
Vitot Seafood v Fresh Food
[CHỈ GIAO HN và HCM] - THỊT CÁ THÁC LÁC VITOT FOOD (500g/ túi)
[CHỈ GIAO HN và HCM] - THỊT CÁ THÁC LÁC VITOT FOOD (500g/ túi)
Đã bán 32
125.000 ₫
-18%
Vitot Seafood v Fresh Food
[CHỈ GIAO HN] - RAM TÔM ĐẤT BÌNH ĐỊNH VITOT FOOD (500g/ khay)
[CHỈ GIAO HN] - RAM TÔM ĐẤT BÌNH ĐỊNH VITOT FOOD (500g/ khay)
Đã bán 12
125.000 ₫
-18%
Vitot Seafood v Fresh Food
[CHỈ GIAO HN] - CÁ THU CẮT KHÚC 1 NẮNG VITOT FOOD (3- 4 khúc/ kg)
[CHỈ GIAO HN] - CÁ THU CẮT KHÚC 1 NẮNG VITOT FOOD (3- 4 khúc/ kg)
Đã bán 4
310.000 ₫
-26%
Vitot Seafood v Fresh Food
[CHỈ GIAO HN] - VITOT FOOD TÔM CUỘN KHOAI TÂY (1 khay 10 chiếc)
[CHỈ GIAO HN] - VITOT FOOD TÔM CUỘN KHOAI TÂY (1 khay 10 chiếc)
99.000 ₫
-9%
Vitot Seafood v Fresh Food
[CHỈ GIAO HN] - CÁ KHOAI TƯƠI VITOT FOOD (1kg/hộp)
[CHỈ GIAO HN] - CÁ KHOAI TƯƠI VITOT FOOD (1kg/hộp)
Đã bán 2
190.000 ₫
-37%
Vitot Seafood v Fresh Food
[CHỈ GIAO HN] - TÔM SÚ QUẢNG CANH VITOT FOOD (15- 16 con/kg)
[CHỈ GIAO HN] - TÔM SÚ QUẢNG CANH VITOT FOOD (15- 16 con/kg)
490.000 ₫
-11%
Vitot Seafood v Fresh Food
[GIAO HN & HCM] - KHÔ CÁ DỨA 1 NẮNG TỰ NHIÊN VITOT FOOD (700g - 1.5kg/ con)
[GIAO HN & HCM] - KHÔ CÁ DỨA 1 NẮNG TỰ NHIÊN VITOT FOOD (700g - 1.5kg/ con)
Đã bán 4
385.000 ₫
-17%
Vitot Seafood v Fresh Food
[CHỈ GIAO HN] - CÁ NHỤ 1 NẮNG VITOT FOOD (1 túi/kg)
[CHỈ GIAO HN] - CÁ NHỤ 1 NẮNG VITOT FOOD (1 túi/kg)
Đã bán 1
260.000 ₫
-18%
Vitot Seafood v Fresh Food
[CHỈ GIAO HN] - CHẢ BỀ BỀ VITOT FOOD (500g/ khay)
[CHỈ GIAO HN] - CHẢ BỀ BỀ VITOT FOOD (500g/ khay)
Đã bán 4
160.000 ₫
-36%
Vitot Seafood v Fresh Food
[GIAO HN & HCM] - KHÔ CÁ DỨA 1 NẮNG QUẢNG CANH VITOT FOOD (500g- 700g/ con)
[GIAO HN & HCM] - KHÔ CÁ DỨA 1 NẮNG QUẢNG CANH VITOT FOOD (500g- 700g/ con)
Đã bán 5
249.000 ₫
-45%
Vitot Seafood v Fresh Food
[CHỈ GIAO HN] TÔM BỘP BÓC NÕN VITOT FOOD (500g/ khay)
[CHỈ GIAO HN] TÔM BỘP BÓC NÕN VITOT FOOD (500g/ khay)
160.000 ₫
-36%
Vitot Seafood v Fresh Food
[CHỈ GIAO HN] - CÁ BỚP TƯƠI CẮT KHÚc VITOT FOOD (3- 4 khúc/kg)
[CHỈ GIAO HN] - CÁ BỚP TƯƠI CẮT KHÚc VITOT FOOD (3- 4 khúc/kg)
Đã bán 4
350.000 ₫
-31%
Vitot Seafood v Fresh Food
[CHỈ GIAO HN] - CÁ LANH NON 1 NẮNG VITOT FOOD (500g/ khay)
[CHỈ GIAO HN] - CÁ LANH NON 1 NẮNG VITOT FOOD (500g/ khay)
Đã bán 6
125.000 ₫
-21%
Vitot Seafood v Fresh Food
[CHỈ GIAO HN] - CÁ ĐÙ VÀNG 1 NẮNG VITOT FOOD (500g/ khay)
[CHỈ GIAO HN] - CÁ ĐÙ VÀNG 1 NẮNG VITOT FOOD (500g/ khay)
Đã bán 14
148.000 ₫
Vitot Seafood v Fresh Food

SẢN PHẨM BẠN ĐÃ XEM

Không có sản phẩm nào