WHIRLPOOL:

17 kết quả

WHIRLPOOL- Thương hiệu Mỹ-Chất lượng Mỹ. Với mong muốn mang lại những sản phẩm tốt nhất đến người tiêu dùng Việt Nam cũng như truyền tải nhanh chóng đến thị trường Việt Nam 1 thương hiệu chất lượng Mỹ-WHIRLPOOL (sáng lập từ hơn 100 năm với hơn 70 nhà máy sản xuất và sản phẩm hiện đã có mặt trên 170 quốc gia), thương hiệu đã hiện diện trên các phương tiện truyền thông (báo giấy, báo mạng) và sẽ còn được truyền thông mạnh mẽ đến người tiêu dùng.