TOÀN THƯ VỀ Ý TƯỞNG QUẢNG CÁO - TƯ DUY TRƯỚC, THIẾT KẾ SAU (Hướng dẫn hoàn chỉnh về ý tưởng sáng tạo, chiến thuật và chiến dịch) - Pete Barry - Thái Uyên dịch - Á Châu Books
product-img-0product-img-1product-img-2product-img-3
Tác giả: Pete Barry

TOÀN THƯ VỀ Ý TƯỞNG QUẢNG CÁO - TƯ DUY TRƯỚC, THIẾT KẾ SAU (Hướng dẫn hoàn chỉnh về ý tưởng sáng tạo, chiến thuật và chiến dịch) - Pete Barry - Thái Uyên dịch - Á Châu Books

399.000
Sản phẩm đã hết hàng
Bạn có thể xem các sản phẩm tương tự.