Đăng Nhập / Đăng Ký

Trái Cây Nhập Khẩu:

480 kết quả

[Chỉ Giao HCM] - TÁO TÚI NAM PHI (3KG/TÚI)
[Chỉ Giao HCM] - TÁO TÚI NAM PHI (3KG/TÚI)
Đã bán 1000+
209.000 ₫
[Chỉ Giao HCM] - Nho Xanh Mỹ
[Chỉ Giao HCM] - Nho Xanh Mỹ
Đã bán 658
325.000 ₫
Chỉ giao Hồ Chí Minh
[Chỉ Giao HCM] - Quýt Úc Murcott - 500Gr
[Chỉ Giao HCM] - Quýt Úc Murcott - 500Gr
Đã bán 721
60.000 ₫
[Chỉ Giao HCM] - Cam vàng Navel - 1KG
[Chỉ Giao HCM] - Cam vàng Navel - 1KG
Đã bán 584
89.000 ₫
[Chỉ Giao HCM] - Dâu Mỹ Montery - Hộp 500GR
[Chỉ Giao HCM] - Dâu Mỹ Montery - Hộp 500GR
Đã bán 350
144.000 ₫
[Chỉ Giao HCM] Cherry Canada - 1kg
[Chỉ Giao HCM] Cherry Canada - 1kg
Đã bán 290
399.000 ₫
[Chỉ Giao HCM] - Lê Hàn Quốc - 400Gr
[Chỉ Giao HCM] - Lê Hàn Quốc - 400Gr
Đã bán 471
35.000 ₫
Táo Fuji Nam Phi mini
Táo Fuji Nam Phi mini
Đã bán 224
89.000 ₫
Nho đen không hạt - 500gr
Nho đen không hạt - 500gr
Đã bán 462
107.000 ₫
Nho đen không hạt - 1kg
Nho đen không hạt - 1kg
Đã bán 252
235.000 ₫
[Chỉ Giao HCM] - Táo Rockit Ống
[Chỉ Giao HCM] - Táo Rockit Ống
Đã bán 441
135.000 ₫
[Chỉ Giao HCM] - Kiwi vàng -  Hộp 4 trái
[Chỉ Giao HCM] - Kiwi vàng - Hộp 4 trái
Đã bán 253
124.000 ₫
Táo Envy Size 90 - 1kg 5 trái. Ngon, giòn, ngọt
Táo Envy Size 90 - 1kg 5 trái. Ngon, giòn, ngọt
Đã bán 214
199.000 ₫
Táo envy - 1kg
Táo envy - 1kg
Đã bán 230
159.000 ₫
Quýt 2PH
Quýt 2PH
Đã bán 263
150.000 ₫
[Chỉ Giao HCM] - KIWI NEW ZEALAND ( 1KG)
[Chỉ Giao HCM] - KIWI NEW ZEALAND ( 1KG)
Đã bán 197
209.000 ₫
Quýt Úc mọng nước ngon ngọt
Quýt Úc mọng nước ngon ngọt
Đã bán 166
189.000 ₫
[Chỉ Giao HCM] Táo Túi Fuji Nam Phi 2,8-3kg
[Chỉ Giao HCM] Táo Túi Fuji Nam Phi 2,8-3kg
Đã bán 156
249.000 ₫
[Chỉ Giao HCM] Táo Queen New Zealand - 1Kg
[Chỉ Giao HCM] Táo Queen New Zealand - 1Kg
Đã bán 264
85.000 ₫
Chỉ giao Hồ Chí Minh
Nho Đen Mooi
Nho Đen Mooi
Đã bán 116
220.000 ₫
[Chỉ Giao HCM] - NHO XANH KHÔNG HẠT 500G
[Chỉ Giao HCM] - NHO XANH KHÔNG HẠT 500G
Đã bán 187
172.000 ₫
Nho xanh nhập khẩu - 500gr
Nho xanh nhập khẩu - 500gr
Đã bán 142
149.000 ₫
[Chỉ Giao HCM] - Táo xanh nhập khẩu - 1KG
[Chỉ Giao HCM] - Táo xanh nhập khẩu - 1KG
Đã bán 212
99.000 ₫
[Chỉ giao HN] - Kiwi vàng New Zealand - 1KG
[Chỉ giao HN] - Kiwi vàng New Zealand - 1KG
Đã bán 107
139.000 ₫
Chỉ giao Hà Nội
[Chỉ Giao HCM] Nho Kẹo Candy Snap 500g
[Chỉ Giao HCM] Nho Kẹo Candy Snap 500g
Đã bán 106
209.000 ₫
-16%
Chỉ giao Hồ Chí Minh
[Chỉ Giao HCM] - Kiwi vàng - 1KG
[Chỉ Giao HCM] - Kiwi vàng - 1KG
Đã bán 84
195.000 ₫
[Chỉ Giao HCM] - Chanh vàng Unifruit - 500Gr
[Chỉ Giao HCM] - Chanh vàng Unifruit - 500Gr
Đã bán 178
45.000 ₫
[Chỉ giao HCM] Cherry Đỏ Mỹ size trung 9.5 - Hộp 500G
[Chỉ giao HCM] Cherry Đỏ Mỹ size trung 9.5 - Hộp 500G
Đã bán 48
290.000 ₫
[Chỉ Giao HCM] Táo Gala New Zealand - 1kg
[Chỉ Giao HCM] Táo Gala New Zealand - 1kg
Đã bán 137
135.000 ₫
LỰU PERU
LỰU PERU
Đã bán 110
198.000 ₫
Chỉ giao Hồ Chí Minh
[Chỉ Giao HCM] - Lê Hàn Quốc - 600Gr
[Chỉ Giao HCM] - Lê Hàn Quốc - 600Gr
Đã bán 137
55.000 ₫
[Chỉ Giao HCM] - Táo Dazzle size 100 (1KG)
[Chỉ Giao HCM] - Táo Dazzle size 100 (1KG)
Đã bán 111
125.000 ₫
[Chỉ giao HN] - Nho xanh không hạt Mỹ - 1KG
[Chỉ giao HN] - Nho xanh không hạt Mỹ - 1KG
Đã bán 59
119.000 ₫
[Chỉ Giao HCM] Cam Vàng Ai Cập 1kg
[Chỉ Giao HCM] Cam Vàng Ai Cập 1kg
Đã bán 143
99.000 ₫
[Chỉ Giao HCM] Kiwi Xanh NZ JUMBO 400g
[Chỉ Giao HCM] Kiwi Xanh NZ JUMBO 400g
Đã bán 111
69.000 ₫
[Chỉ Giao HCM] Táo Túi Gala NZ 3kg - Giòn ngọt siêu ngon
[Chỉ Giao HCM] Táo Túi Gala NZ 3kg - Giòn ngọt siêu ngon
Đã bán 39
249.000 ₫
[Chỉ Giao HCM] Kiwi Vàng NZ 500g
[Chỉ Giao HCM] Kiwi Vàng NZ 500g
Đã bán 99
119.000 ₫
[Chỉ Giao HCM] - TÁO ENVY MỸ LỚN 1KG
[Chỉ Giao HCM] - TÁO ENVY MỸ LỚN 1KG
Đã bán 37
219.000 ₫
[Chỉ giao HN] - Dưa Đài Loan 1 quả - 1 quả
[Chỉ giao HN] - Dưa Đài Loan 1 quả - 1 quả
Đã bán 44
149.000 ₫
Chỉ giao Hà Nội
[Chỉ Giao HCM] Cam Cara Ruột Đỏ Úc - 1kg
[Chỉ Giao HCM] Cam Cara Ruột Đỏ Úc - 1kg
Đã bán 62
139.000 ₫
-30%
[Chỉ giao HN] - Cam vàng Mỹ - 1KG
[Chỉ giao HN] - Cam vàng Mỹ - 1KG
Đã bán 49
99.000 ₫
-9%
Chỉ giao Hà Nội
[Chỉ Giao HCM] - Cam Vàng Úc - 1KG
[Chỉ Giao HCM] - Cam Vàng Úc - 1KG
Đã bán 65
115.000 ₫
[Chỉ Giao HN] - Kiwi vàng - 1kg
[Chỉ Giao HN] - Kiwi vàng - 1kg
Đã bán 40
169.000 ₫
Chỉ giao Hà Nội
[Chỉ Giao HCM] - Táo Envy trái - 300gr
[Chỉ Giao HCM] - Táo Envy trái - 300gr
Đã bán 93
69.000 ₫
[Chỉ giao HN] Hồng táo tươi - 1KG
[Chỉ giao HN] Hồng táo tươi - 1KG
Đã bán 56
169.000 ₫
[Chỉ Giao HCM] - Quýt Úc Loại 1 - 1kg
[Chỉ Giao HCM] - Quýt Úc Loại 1 - 1kg
Đã bán 50
250.000 ₫
[Chỉ Giao HCM] - LÊ HÀN QUỐC 1KG
[Chỉ Giao HCM] - LÊ HÀN QUỐC 1KG
Đã bán 59
99.000 ₫
-9%
[Chỉ Giao HCM] - Táo Envy 90 - 1KG
[Chỉ Giao HCM] - Táo Envy 90 - 1KG
Đã bán 56
185.000 ₫
Quýt Úc - 500 gr
Quýt Úc - 500 gr
Đã bán 48
69.000 ₫
[Chỉ Giao HCM] Dưa Lưới Hami Ruột Vàng 1 Quả - 1,2-1,5kg
[Chỉ Giao HCM] Dưa Lưới Hami Ruột Vàng 1 Quả - 1,2-1,5kg
Đã bán 56
200.000 ₫
[Chỉ Giao HCM] - Lê Hàn Quốc - 1 Quả tầm 600gr
[Chỉ Giao HCM] - Lê Hàn Quốc - 1 Quả tầm 600gr
Đã bán 22
130.000 ₫
MÍT THÁI MIẾNG SKY FRUIT BỎ LÕI  - GIÒN NGON VÀ RẤT THƠM
MÍT THÁI MIẾNG SKY FRUIT BỎ LÕI - GIÒN NGON VÀ RẤT THƠM
Đã bán 66
53.900 ₫
Chỉ giao Hà Nội
[Chỉ giao HN] Kiwi Vàng - 1Kg
[Chỉ giao HN] Kiwi Vàng - 1Kg
Đã bán 10
139.000 ₫
-13%
Táo Nam Phi - Túi 1,5 kg
Táo Nam Phi - Túi 1,5 kg
Đã bán 23
120.000 ₫
Chỉ giao Hà Nội
[Chỉ giao HN] - Táo xanh Mỹ - 1KG
[Chỉ giao HN] - Táo xanh Mỹ - 1KG
Đã bán 44
99.000 ₫
Chỉ giao Hà Nội
[Chỉ Giao HCM] Táo Queen NZ 1kg
[Chỉ Giao HCM] Táo Queen NZ 1kg
Đã bán 50
135.000 ₫
Táo Koru - 500 gr
Táo Koru - 500 gr
Đã bán 44
55.000 ₫
Cam Navel Úc
Cam Navel Úc
Đã bán 56
89.000 ₫
TÁO QUEEN - NEWZEALAND
TÁO QUEEN - NEWZEALAND
Đã bán 42
125.000 ₫
[Chỉ giao HN] - Táo Koru Size 80/88 - 1KG
[Chỉ giao HN] - Táo Koru Size 80/88 - 1KG
Đã bán 28
99.000 ₫
Chỉ giao Hà Nội
[Chỉ Giao HCM] - Táo Rockit Mỹ - 4 Trái
[Chỉ Giao HCM] - Táo Rockit Mỹ - 4 Trái
Đã bán 29
190.000 ₫
[Chỉ giao HN] - Táo Dazzle - 1 kg
[Chỉ giao HN] - Táo Dazzle - 1 kg
Đã bán 43
165.000 ₫
Chỉ giao Hà Nội
[Chỉ Giao HCM] Cam Úc Vàng Vitor Size 48 - 800g Siêu To
[Chỉ Giao HCM] Cam Úc Vàng Vitor Size 48 - 800g Siêu To
Đã bán 52
88.000 ₫
[Chỉ Giao HCM] - Nho xanh Autumn 500gr
[Chỉ Giao HCM] - Nho xanh Autumn 500gr
Đã bán 22
220.000 ₫
[Chỉ Giao HCM] - Táo Envy 500gr giòn ngọt thơm
[Chỉ Giao HCM] - Táo Envy 500gr giòn ngọt thơm
Đã bán 25
130.000 ₫
[Chỉ giao HN] - Lê má hồng Nam Phi - 1KG
[Chỉ giao HN] - Lê má hồng Nam Phi - 1KG
Đã bán 19
89.000 ₫
Chỉ giao Hà Nội
[Chỉ Giao HCM] - Dưa lưới Đài Loan (thùng 4 trái ~ 7kg)
[Chỉ Giao HCM] - Dưa lưới Đài Loan (thùng 4 trái ~ 7kg)
Đã bán 30
599.000 ₫
[Chỉ Giao HCM] - Cherry Đỏ Mỹ Size Trung - Hộp 300G
[Chỉ Giao HCM] - Cherry Đỏ Mỹ Size Trung - Hộp 300G
Đã bán 20
210.000 ₫
Kiwi vàng New Zealand sz22
Kiwi vàng New Zealand sz22
Đã bán 45
215.000 ₫
[Chỉ Giao HCM] Táo Dazzel size80,90,100 - 1kg
[Chỉ Giao HCM] Táo Dazzel size80,90,100 - 1kg
Đã bán 49
89.000 ₫
-40%
[Chỉ giao HN] - Táo túi Nam Phi - 3KG
[Chỉ giao HN] - Táo túi Nam Phi - 3KG
Đã bán 21
189.000 ₫
Nho Xanh Úc
Nho Xanh Úc
Đã bán 21
320.000 ₫