Đăng Nhập / Đăng Ký

Trái Cây Nội Địa:

445 kết quả

[Chỉ giao HCM] - Chôm Chôm Thái Bến Tre (giòn ngọt) - được bán bởi TikiNGON - Giao nhanh 3H
[Chỉ giao HCM] - Chôm Chôm Thái Bến Tre (giòn ngọt) - được bán bởi TikiNGON - Giao nhanh 3H
Đã bán 1000+
115.000 ₫
Chỉ giao Hồ Chí Minh
[Chỉ giao HCM] - Chanh bông tím Bến Tre nhiều nước - được bán bởi TikiNGON - Giao nhanh 3H
[Chỉ giao HCM] - Chanh bông tím Bến Tre nhiều nước - được bán bởi TikiNGON - Giao nhanh 3H
Đã bán 1000+
26.000 ₫
[Chỉ giao HCM] - Cam sành VietGAP Loại 1 (3kg) - được bán bởi TikiNGON - Giao nhanh 3H
[Chỉ giao HCM] - Cam sành VietGAP Loại 1 (3kg) - được bán bởi TikiNGON - Giao nhanh 3H
Đã bán 1000+
136.000 ₫
Chỉ giao Hồ Chí Minh
[Chỉ giao HCM] - Dừa Xiêm Xanh Bến Tre Gọt Trọc size Trung - được bán bởi TikiNGON - Giao nhanh 3H
[Chỉ giao HCM] - Dừa Xiêm Xanh Bến Tre Gọt Trọc size Trung - được bán bởi TikiNGON - Giao nhanh 3H
Đã bán 1000+
19.000 ₫
Chỉ giao Hồ Chí Minh
Cam sành (1kg)
Cam sành (1kg)
Đã bán 1000+
29.000 ₫
-17%
[Chỉ Giao HCM] - Cam sành Tiền Giang - 1KG
[Chỉ Giao HCM] - Cam sành Tiền Giang - 1KG
Đã bán 1000+
34.000 ₫
[Chỉ Giao HCM] - Dưa hấu Long An Trái - 2.5KG
[Chỉ Giao HCM] - Dưa hấu Long An Trái - 2.5KG
Đã bán 1000+
43.000 ₫
[Chỉ giao HCM] - Bơ booth (1kg) - được bán bởi TikiNGON - Giao nhanh 3h
[Chỉ giao HCM] - Bơ booth (1kg) - được bán bởi TikiNGON - Giao nhanh 3h
Đã bán 1000+
48.000 ₫
Chỉ giao Hồ Chí Minh
[Chỉ Giao HCM] - Ổi Nữ Hoàng - 1KG
[Chỉ Giao HCM] - Ổi Nữ Hoàng - 1KG
Đã bán 1000+
30.000 ₫
[Chỉ Giao HCM] - Ổi Lê - 1KG
[Chỉ Giao HCM] - Ổi Lê - 1KG
Đã bán 1000+
25.000 ₫
[Chỉ Giao HCM] - Dưa lưới nhà kính Trái - 1.3KG
[Chỉ Giao HCM] - Dưa lưới nhà kính Trái - 1.3KG
Đã bán 1000+
73.000 ₫
[Chỉ Giao HCM] Túi 5Kg - Cam Kiến Vàng Vĩnh Long - Loại Vắt Nước (7-8 quả/kg) - Foodmap
[Chỉ Giao HCM] Túi 5Kg - Cam Kiến Vàng Vĩnh Long - Loại Vắt Nước (7-8 quả/kg) - Foodmap
Đã bán 802
199.000 ₫
Chỉ giao Hồ Chí Minh
[Chỉ Giao HCM] - Chanh không hạt - 500Gr
[Chỉ Giao HCM] - Chanh không hạt - 500Gr
Đã bán 1000+
15.000 ₫
[Chỉ Giao HCM] - Bưởi da xanh 1 Trái - 1.5KG
[Chỉ Giao HCM] - Bưởi da xanh 1 Trái - 1.5KG
Đã bán 1000+
65.000 ₫
[Chỉ Giao HCM] Túi 1Kg - Cam Kiến Vàng Vĩnh Long - Loại Vắt Nước (7-8 quả/Kg) - Foodmap
[Chỉ Giao HCM] Túi 1Kg - Cam Kiến Vàng Vĩnh Long - Loại Vắt Nước (7-8 quả/Kg) - Foodmap
Đã bán 1000+
40.000 ₫
Chỉ giao Hồ Chí Minh
[Chỉ Giao HCM] - Nhãn Thái cành - 1kG
[Chỉ Giao HCM] - Nhãn Thái cành - 1kG
Đã bán 900
45.000 ₫
[Chỉ Giao HCM] - Combo 10 trái dừa xiêm gọt trọc (size trung)
[Chỉ Giao HCM] - Combo 10 trái dừa xiêm gọt trọc (size trung)
Đã bán 1000+
189.000 ₫
[Chỉ Giao HCM] - Chuối Laba Đà Lạt - 1kg
[Chỉ Giao HCM] - Chuối Laba Đà Lạt - 1kg
Đã bán 828
39.000 ₫
THƠM / DỨA - 1 TRÁI ( 500G~600G)
THƠM / DỨA - 1 TRÁI ( 500G~600G)
Đã bán 1000+
15.000 ₫
Chỉ giao Hồ Chí Minh
Thanh long ruột đỏ (1kg)
Thanh long ruột đỏ (1kg)
Đã bán 1000+
29.000 ₫
[Chỉ giao HCM] - Bưởi Da Xanh Bến Tre loại 1 tiêu chuẩn xuất khẩu - được bán bởi TikiNGON - Giao nhanh 3H
[Chỉ giao HCM] - Bưởi Da Xanh Bến Tre loại 1 tiêu chuẩn xuất khẩu - được bán bởi TikiNGON - Giao nhanh 3H
Đã bán 1000+
95.000 ₫
[Chỉ Giao HCM] - Thơm nguyên trái - 1KG
[Chỉ Giao HCM] - Thơm nguyên trái - 1KG
Đã bán 805
23.000 ₫
[Chỉ Giao HCM] - Dưa hấu Long An 1 Trái - 3.5KG
[Chỉ Giao HCM] - Dưa hấu Long An 1 Trái - 3.5KG
Đã bán 424
59.000 ₫
[Chỉ Giao HCM] - Dưa hấu không hạt Trái - 3.5KG
[Chỉ Giao HCM] - Dưa hấu không hạt Trái - 3.5KG
Đã bán 471
75.000 ₫
[Chỉ Giao HCM] - Chanh dây - 1KG
[Chỉ Giao HCM] - Chanh dây - 1KG
Đã bán 502
34.000 ₫
Xoài Tứ Quý - 1 kg
Xoài Tứ Quý - 1 kg
Đã bán 545
31.000 ₫
-3%
[Chỉ Giao HCM] - Chuối Cau Nải - 1KG
[Chỉ Giao HCM] - Chuối Cau Nải - 1KG
Đã bán 292
32.000 ₫
[Chỉ Giao HCM] - Quýt đường Lai Vung - 1KG
[Chỉ Giao HCM] - Quýt đường Lai Vung - 1KG
Đã bán 351
45.000 ₫
[Chỉ Giao HCM] - Thanh long đỏ Trái - 600Gr
[Chỉ Giao HCM] - Thanh long đỏ Trái - 600Gr
Đã bán 481
20.000 ₫
[Chỉ giao HN] - Mận An Phước - quả Roi - 1 kg
[Chỉ giao HN] - Mận An Phước - quả Roi - 1 kg
Đã bán 147
75.000 ₫
Chỉ giao Hà Nội
Tắc/ Quất
Tắc/ Quất
Đã bán 205
15.000 ₫
Chỉ giao Hồ Chí Minh
[FARMVILL] [Chỉ Giao HCM] Combo 5kg Cam Sành - Cam Sành Bi
[FARMVILL] [Chỉ Giao HCM] Combo 5kg Cam Sành - Cam Sành Bi
Đã bán 155
180.000 ₫
Chuối Laba - 1kg
Chuối Laba - 1kg
Đã bán 384
29.000 ₫
[ Chỉ giao HCM] Túi 1Kg Cam Kiến Vàng Vĩnh Long Mọng Nước - Canh Tác An Toàn - Foodmap
[ Chỉ giao HCM] Túi 1Kg Cam Kiến Vàng Vĩnh Long Mọng Nước - Canh Tác An Toàn - Foodmap
Đã bán 279
65.000 ₫
Chỉ giao Hồ Chí Minh
[Chỉ giao HCM] Combo 10 trái Dừa xiêm lạnh gọt trọc (size L)
[Chỉ giao HCM] Combo 10 trái Dừa xiêm lạnh gọt trọc (size L)
Đã bán 101
199.000 ₫
[Chỉ giao HN] Bưởi Năm Roi - 1kg
[Chỉ giao HN] Bưởi Năm Roi - 1kg
Đã bán 179
35.000 ₫
[Chỉ Giao HCM] Túi 4Kg - Cam Kiến Vàng Vĩnh Long Mọng Nước - Canh Tác Thiên Địch An Toàn -  Foodmap
[Chỉ Giao HCM] Túi 4Kg - Cam Kiến Vàng Vĩnh Long Mọng Nước - Canh Tác Thiên Địch An Toàn - Foodmap
Đã bán 91
259.000 ₫
Chỉ giao Hồ Chí Minh
[Chỉ giao HN] Táo Đường - 1kg
[Chỉ giao HN] Táo Đường - 1kg
Đã bán 175
22.000 ₫
-37%
[Chỉ Giao HCM] - Combo 10 trái dừa xiêm gọt trọc mini
[Chỉ Giao HCM] - Combo 10 trái dừa xiêm gọt trọc mini
Đã bán 127
115.000 ₫
[Chỉ giao HN] - Cam sành - 1 kg
[Chỉ giao HN] - Cam sành - 1 kg
Đã bán 207
55.000 ₫
Chỉ giao Hà Nội
[Chỉ Giao HN] - Chuối tiêu hồng Viba - 1 Kg
[Chỉ Giao HN] - Chuối tiêu hồng Viba - 1 Kg
Đã bán 177
27.000 ₫
Dưa hấu Sài Gòn - 1 quả 2,9 kg - 3, 2 kg
Dưa hấu Sài Gòn - 1 quả 2,9 kg - 3, 2 kg
Đã bán 109
84.000 ₫
[Chỉ Giao HCM] - Thanh long trắng - 1KG
[Chỉ Giao HCM] - Thanh long trắng - 1KG
Đã bán 242
30.000 ₫
[Chỉ Giao HCM] Chuối Lapa Đà Lạt - 1KG
[Chỉ Giao HCM] Chuối Lapa Đà Lạt - 1KG
Đã bán 192
25.000 ₫
Xoài tứ quý - 1kg
Xoài tứ quý - 1kg
Đã bán 146
39.000 ₫
[FARMVILL] [Chỉ Giao HCM] Combo 10 Trái Dừa Xiêm Thượng Hạng Ngọt Nước - Đặc Sản Bến Tre - L
[FARMVILL] [Chỉ Giao HCM] Combo 10 Trái Dừa Xiêm Thượng Hạng Ngọt Nước - Đặc Sản Bến Tre - L
Đã bán 87
190.000 ₫
[Chỉ giao HN] - Dưa lưới ruột cam nhà kính - 1kg
[Chỉ giao HN] - Dưa lưới ruột cam nhà kính - 1kg
Đã bán 120
59.000 ₫
-23%
Chỉ giao Hà Nội
[Chỉ Giao HN] - Dưa hấu không hạt - 3kg
[Chỉ Giao HN] - Dưa hấu không hạt - 3kg
Đã bán 111
119.000 ₫
[Chỉ giao HN] Củ đậu - 1kg
[Chỉ giao HN] Củ đậu - 1kg
Đã bán 99
15.000 ₫
-40%
Bưởi da xanh (1kg)
Bưởi da xanh (1kg)
Đã bán 113
48.000 ₫
-19%
[Chỉ giao HN] - Dưa lưới Việt GAP (1.3kg - 1.6kg) - được bán bởi TikiNGON - Giao nhanh 3H
[Chỉ giao HN] - Dưa lưới Việt GAP (1.3kg - 1.6kg) - được bán bởi TikiNGON - Giao nhanh 3H
Đã bán 70
65.000 ₫
Chỉ giao Hà Nội
[Chỉ Giao HCM] - Phúc Bồn Tử Đỏ Tươi - Hộp 170GR
[Chỉ Giao HCM] - Phúc Bồn Tử Đỏ Tươi - Hộp 170GR
Đã bán 120
60.000 ₫
[Chỉ giao HN] - Na dai - được bán bởi TikiNGON - Giao nhanh 3H
[Chỉ giao HN] - Na dai - được bán bởi TikiNGON - Giao nhanh 3H
Đã bán 112
58.000 ₫
Chỉ giao Hà Nội
[Chỉ Giao HCM] - DƯA LƯỚI RUỘT CAM TL3 /TRÁI
[Chỉ Giao HCM] - DƯA LƯỚI RUỘT CAM TL3 /TRÁI
Đã bán 97
90.000 ₫
Quà tặng kèm
Ổi nữ hoàng - 1kg
Ổi nữ hoàng - 1kg
Đã bán 137
29.000 ₫
[Chỉ giao HN] Chanh tươi - 1kg
[Chỉ giao HN] Chanh tươi - 1kg
Đã bán 80
14.000 ₫
-30%
Bưởi da xanh - 1kg
Bưởi da xanh - 1kg
Đã bán 190
59.000 ₫
[Chỉ Giao HN] - Dứa quả xanh - 1quả
[Chỉ Giao HN] - Dứa quả xanh - 1quả
Đã bán 194
20.000 ₫
CAM XOÀN
CAM XOÀN
Đã bán 160
60.000 ₫
[Chỉ giao HN] Dừa - 1 quả
[Chỉ giao HN] Dừa - 1 quả
Đã bán 121
18.000 ₫
[Chỉ giao HCM] - Xoài cát Hòa Lộc loại 1  (2kg loại quả còn xanh) - được bán bởi TikiNGON - Giao nhanh 3h
[Chỉ giao HCM] - Xoài cát Hòa Lộc loại 1 (2kg loại quả còn xanh) - được bán bởi TikiNGON - Giao nhanh 3h
Đã bán 106
131.000 ₫
[Chỉ giao HN] Chuối tiêu - 1 quả
[Chỉ giao HN] Chuối tiêu - 1 quả
Đã bán 437
1.800 ₫
-28%
THANH LONG XUẤT KHẨU - 1KG
THANH LONG XUẤT KHẨU - 1KG
Đã bán 180
48.000 ₫
[Chỉ giao HN] Chanh Dây - 1kg
[Chỉ giao HN] Chanh Dây - 1kg
Đã bán 83
35.000 ₫
-22%
[Chỉ Giao HCM] - Phúc Bồn Tử Đông Lạnh - Hộp 500GR
[Chỉ Giao HCM] - Phúc Bồn Tử Đông Lạnh - Hộp 500GR
Đã bán 55
100.000 ₫
[Chỉ giao HCM] - Cà chua Socola (500 gram) - được bán bởi TikiNGON - Giao nhanh 3H
[Chỉ giao HCM] - Cà chua Socola (500 gram) - được bán bởi TikiNGON - Giao nhanh 3H
Đã bán 94
32.000 ₫
[Chỉ giao HN] - Combo 10 trái Dừa xiêm gọt trọc size Lớn - được bán bởi TikiNGON - Giao nhanh 3H
[Chỉ giao HN] - Combo 10 trái Dừa xiêm gọt trọc size Lớn - được bán bởi TikiNGON - Giao nhanh 3H
Đã bán 44
210.000 ₫
Chỉ giao Hà Nội
[Chỉ Giao HN] - Cam sành Tiền Giang - 1 kg
[Chỉ Giao HN] - Cam sành Tiền Giang - 1 kg
Đã bán 105
68.000 ₫
Mít Thái bóc múi SKY FRUIT size S/M/L
Mít Thái bóc múi SKY FRUIT size S/M/L
Đã bán 114
38.000 ₫
Chỉ giao Hà Nội
[Chỉ Giao Hồ CHí Minh] Bơ Booth Đà Lạt
[Chỉ Giao Hồ CHí Minh] Bơ Booth Đà Lạt
Đã bán 136
35.000 ₫
[Chỉ giao HN] Dừa xiêm sọ - combo 5 quả
[Chỉ giao HN] Dừa xiêm sọ - combo 5 quả
Đã bán 67
150.000 ₫
Sầu riêng ri 6 SKY FRUIT khay 500gram
Sầu riêng ri 6 SKY FRUIT khay 500gram
Đã bán 40
149.000 ₫
Chỉ giao Hà Nội