Tiki cho mình hỏi, nếu mua hàng trên tiki thì chính sách bảo hành cho sản phẩm này như thế nào a? Nếu có lỗi máy móc thiết bị trong thời gian bảo hành sẽ có nhân viên đến kiểm tra hay mình phải đem ra tiki? Cảm ơn tiki

Các câu trả lời

0

Thích

Tiki

Chào bạn, sản phẩm này bảo hành qua Phiếu và Điện tử (24 tháng) chính hãng bạn nhé. Khi có lỗi máy móc thiết bị trong thời gian bảo hành sẽ có nhân viên hãng Panasonic xuống kiểm tra bạn nhé.

Thích