mình muốn lựa màu thì sao shop

Các câu trả lời

0

Thích

Huy. Le Thi Kim

Chào bạn, sản phẩm giao màu ngẫu nhiên nên chưa hỗ trợ chọn màu bạn nhé.

Thích