Đăng Nhập / Đăng Ký
Trí Tuệ Xúc Cảm
GIAO SIÊU TỐC 2H

Trí Tuệ Xúc Cảm

Đã bán 1000+
137.000 ₫
-31%
Trí Tuệ Xúc Cảm (Tái Bản 2021)

Trí Tuệ Xúc Cảm (Tái Bản 2021)

Đã bán 133
129.350 ₫
-35%
Sách - Trí Tuệ Xúc Cảm 199K (Tái bản 2021)

Sách - Trí Tuệ Xúc Cảm 199K (Tái bản 2021)

Đã bán 64
129.350 ₫
-1%
Trí Tuệ Xúc Cảm Ứng Dụng Trong Công Việc (Tái Bản 2019)

Trí Tuệ Xúc Cảm Ứng Dụng Trong Công Việc (Tái Bản 2019)

Đã bán 403
159.000 ₫
Emotional Intelligence: Why It Can Matter More Than IQ

Emotional Intelligence: Why It Can Matter More Than IQ

Đã bán 95
162.000 ₫
Trí Tuệ Xúc Cảm (Tái Bản 2018)

Trí Tuệ Xúc Cảm (Tái Bản 2018)

Đã bán 117
149.250 ₫
Trí Tuệ Xúc Cảm (Emotional Intelligence)

Trí Tuệ Xúc Cảm (Emotional Intelligence)

Đã bán 6
139.300 ₫
-30%
Trí Tuệ Xúc Cảm Ứng Dụng Trong Công Việc (Tái Bản)
GIAO SIÊU TỐC 2H

Trí Tuệ Xúc Cảm Ứng Dụng Trong Công Việc (Tái Bản)

Đã bán 32
159.000 ₫
-20%
Trí Tuệ Xúc Cảm Ứng Dụng Trong Công Việc (Tái Bản)

Trí Tuệ Xúc Cảm Ứng Dụng Trong Công Việc (Tái Bản)

Đã bán 5
189.050 ₫
-5%
Cuốn Sách Giúp Bạn Hiểu Rõ Về Tầm Quan Trọng Của Trí Tuệ Xúc Cảm (EQ) Và Chỉ Ra Cách Thức Để Nuôi Dưỡng, Phát Triển Chúng: Trí Tuệ Xúc Cảm Ứng Dụng Trong Công Việc

Cuốn Sách Giúp Bạn Hiểu Rõ Về Tầm Quan Trọng Của Trí Tuệ Xúc Cảm (EQ) Và Chỉ Ra Cách Thức Để Nuôi Dưỡng, Phát Triển Chúng: Trí Tuệ Xúc Cảm Ứng Dụng Trong Công Việc

Đã bán 11
199.000 ₫
Trí Tuệ Xúc Cảm Ứng Dụng Trong Công Việc (Tái Bản 2018)

Trí Tuệ Xúc Cảm Ứng Dụng Trong Công Việc (Tái Bản 2018)

Đã bán 83
159.000 ₫
Working with Emotional Intelligence

Working with Emotional Intelligence

Đã bán 5
291.600 ₫
Harvard Business Review Classics Leadership That Gets Results
GIAO SIÊU TỐC 2H

Harvard Business Review Classics Leadership That Gets Results

Đã bán 22
208.000 ₫
-11%
Quà tặng kèm
Harvard Business Review Classics What Makes A Leader?
GIAO SIÊU TỐC 2H

Harvard Business Review Classics What Makes A Leader?

Đã bán 14
208.000 ₫
-11%
Quà tặng kèm
Harvard Business Review: 10 Must Reads For New Managers

Harvard Business Review: 10 Must Reads For New Managers

654.000 ₫
Hàng quốc tế
Harvard Business Review: 10 Must Reads On Managing People

Harvard Business Review: 10 Must Reads On Managing People

Đã bán 1
676.000 ₫
Hàng quốc tế
Sách - Trí tuệ xúc cảm

Sách - Trí tuệ xúc cảm

Đã bán 8
149.250 ₫
Emotional Intelligence: Why It Can Matter More Than IQ

Emotional Intelligence: Why It Can Matter More Than IQ

Đã bán 6
294.000 ₫
Hàng quốc tế
Harvard Business Review: 10 Must Reads On Leadership

Harvard Business Review: 10 Must Reads On Leadership

473.000 ₫
Hàng quốc tế
Harvard Business Review: Self-Awareness: Emotional Intelligence Series

Harvard Business Review: Self-Awareness: Emotional Intelligence Series

352.000 ₫
Hàng quốc tế
HBR: 10 Must Reads: The Essentials

HBR: 10 Must Reads: The Essentials

569.000 ₫
Hàng quốc tế
Resilience (HBR Emotional Intelligence Series)

Resilience (HBR Emotional Intelligence Series)

268.000 ₫
Hàng quốc tế
HBR's 10 Must Reads: On Collaboration

HBR's 10 Must Reads: On Collaboration

Đã bán 2
667.000 ₫
Hàng quốc tế
Harvard Business Review: What Makes A Leader?

Harvard Business Review: What Makes A Leader?

Đã bán 2
311.000 ₫
Hàng quốc tế
Trí Tuệ Xúc Cảm - Ứng Dụng Trong Công Việc (Tái Bản 2021)

Trí Tuệ Xúc Cảm - Ứng Dụng Trong Công Việc (Tái Bản 2021)

199.000 ₫
Harvard Business Review10 Must Reads: On Emotional Intelligence

Harvard Business Review10 Must Reads: On Emotional Intelligence

Đã bán 1
639.000 ₫
Hàng quốc tế
Hbr: 10 Must Reads On Managing Yourself

Hbr: 10 Must Reads On Managing Yourself

Đã bán 9
569.000 ₫
Hàng quốc tế
The Emotionally Intelligent Leader

The Emotionally Intelligent Leader

Đã bán 1
463.000 ₫
The Science of Meditation

The Science of Meditation

Đã bán 12
220.400 ₫
-5%
Working With Emotional Intelligence

Working With Emotional Intelligence

Đã bán 33
189.000 ₫
Trí Tuệ Xúc Cảm Ứng Dụng Trong Công Việc  ( Tái Bản )

Trí Tuệ Xúc Cảm Ứng Dụng Trong Công Việc ( Tái Bản )

152.000 ₫

SẢN PHẨM BẠN ĐÃ XEM

Không có sản phẩm nào