Eran Katz

Thông tin tác giả

Những gì mà người đàn ông Isarel đang giữ kỷ lục Guinness về trí nhớ đã khiến người ta không khỏi kinh ngạc. Chỉ nghe một lần, Eran có thể nhớ ngon lành một dãy số bao gồm 500 chữ số. Và khả năng độc đáo ấy - kết quả của một quá trình rèn luyện từ nhiều năm - là lý do đưa Eran đi khắp thế giới để thức hiện 1.700 buổi hội thảo, với số thính giả trực tiếp lên tới gần 200.000 người.