Đăng Nhập / Đăng Ký
Quản Lý Dự Án Trong 20 Phút (Tái Bản 2018)
Quản Lý Dự Án Trong 20 Phút (Tái Bản 2018)
Đã bán 596
60.700 ₫
-23%
HBR On Making Smart Decisions - Ra Quyết Định Thông Minh
HBR On Making Smart Decisions - Ra Quyết Định Thông Minh
Đã bán 268
159.900 ₫
-20%
HBR Guide To - Tài Chính Dành Cho Sếp (Tái Bản 2017)
HBR Guide To - Tài Chính Dành Cho Sếp (Tái Bản 2017)
Đã bán 993
90.100 ₫
-24%
HBR Guide To Làm Đúng Việc (Tái Bản 2018)
HBR Guide To Làm Đúng Việc (Tái Bản 2018)
Đã bán 730
89.200 ₫
-25%
20 Phút Quản Lý Sếp (Tái Bản 2017)
20 Phút Quản Lý Sếp (Tái Bản 2017)
Đã bán 294
74.700 ₫
-25%
HBR Guide To – Kèm Cặp Nhân Viên (Tái Bản 2018)
HBR Guide To – Kèm Cặp Nhân Viên (Tái Bản 2018)
Đã bán 1
119.000 ₫
20 Phút Hội Họp Hiệu Quả (Tái Bản 2017)
20 Phút Hội Họp Hiệu Quả (Tái Bản 2017)
Đã bán 333
74.300 ₫
-25%
HBR Guide To - Tài Chính Dành Cho Sếp (Tái Bản) Tặng BookMark Romantic
HBR Guide To - Tài Chính Dành Cho Sếp (Tái Bản) Tặng BookMark Romantic
Đã bán 13
83.300 ₫
-30%
HBR Guide To - Quản Lý Sếp Và Đồng Cấp (Quà Tặng Tickbook)
HBR Guide To - Quản Lý Sếp Và Đồng Cấp (Quà Tặng Tickbook)
Đã bán 1
74.250 ₫
HBR Guide To - Tài Chính Dành Cho Sếp (Tái Bản) (Quà Tặng Tickbook)
HBR Guide To - Tài Chính Dành Cho Sếp (Tái Bản) (Quà Tặng Tickbook)
Đã bán 2
83.300 ₫
-30%
HBR On Change Manegement - Quản Lý Sự Thay Đổi
HBR On Change Manegement - Quản Lý Sự Thay Đổi
Đã bán 1
187.000 ₫
HBR Guide To - Giải Tỏa Áp Lực (Tái Bản 2018)
HBR Guide To - Giải Tỏa Áp Lực (Tái Bản 2018)
Đã bán 259
74.600 ₫
-25%
Phản Hồi Hiệu Quả Trong 20 Phút (Tái Bản 2018)
Phản Hồi Hiệu Quả Trong 20 Phút (Tái Bản 2018)
Đã bán 381
58.000 ₫
-27%
20 Phút Ủy Thác Công Việc (Tái Bản 2017)
20 Phút Ủy Thác Công Việc (Tái Bản 2017)
Đã bán 386
74.800 ₫
-24%
Combo Sách Kỹ Năng Làm Việc : 20 Phút Quản Lý Sếp + 20 Phút Ủy Thác Công Việc
Combo Sách Kỹ Năng Làm Việc : 20 Phút Quản Lý Sếp + 20 Phút Ủy Thác Công Việc
Đã bán 2
163.500 ₫
Harvard Business Review's 10 Must Reads On Managing Across Cultures
Harvard Business Review's 10 Must Reads On Managing Across Cultures
Đã bán 1
410.200 ₫
-30%
Quà tặng kèm
Harvard Business Review's 10 Must Reads: On Leadership
Harvard Business Review's 10 Must Reads: On Leadership
Đã bán 4
571.350 ₫
-3%
HBR Guide To - Giải Tỏa Áp Lực ( Tặng Kèm Bookmark Tuyệt Đẹp )
HBR Guide To - Giải Tỏa Áp Lực ( Tặng Kèm Bookmark Tuyệt Đẹp )
Đã bán 4
74.250 ₫
HBR Guide To - Đưa Dự Án Đến Thành Công (Tặng kèm Tickbook)
HBR Guide To - Đưa Dự Án Đến Thành Công (Tặng kèm Tickbook)
Đã bán 2
69.300 ₫
-30%
HBR On Teams - Quản Lý Nhóm
HBR On Teams - Quản Lý Nhóm
169.150 ₫
-15%
HBR Guide To - Đưa Dự Án Đến Thành Công (Tái Bản)
HBR Guide To - Đưa Dự Án Đến Thành Công (Tái Bản)
Đã bán 268
74.800 ₫
-24%
HBR Guide To - Đưa Dự Án Đến Thành Công Tặng ( Tặng Kèm Bookmark Tuyệt Đẹp )
HBR Guide To - Đưa Dự Án Đến Thành Công Tặng ( Tặng Kèm Bookmark Tuyệt Đẹp )
Đã bán 3
69.300 ₫
-30%
Lập Kế Hoạch Kinh Doanh Trong 20 Phút (Tái Bản 2018)
Lập Kế Hoạch Kinh Doanh Trong 20 Phút (Tái Bản 2018)
Đã bán 582
60.700 ₫
-23%
Sách - HBR Guide to - Quản lý Sếp và đồng cấp
Sách - HBR Guide to - Quản lý Sếp và đồng cấp
Đã bán 1
74.250 ₫
Harvard Business Review's 10 Must Reads On Managing People
Harvard Business Review's 10 Must Reads On Managing People
Đã bán 4
571.350 ₫
-3%
HBR Guide To - Giải Tỏa Áp Lực (Quà Tặng Tickbook)
HBR Guide To - Giải Tỏa Áp Lực (Quà Tặng Tickbook)
Đã bán 1
74.250 ₫
Combo 4 Cuốn HBR GUIDE : HBR Guide To – Trình Bày Thuyết Phục + HBR Guide To - Đưa Dự Án Đến Thành Công + HBR Guide To - Quản Lý Sếp Và Đồng Cấp + HBR Guide To - Giải Tỏa Áp Lực
Combo 4 Cuốn HBR GUIDE : HBR Guide To – Trình Bày Thuyết Phục + HBR Guide To - Đưa Dự Án Đến Thành Công + HBR Guide To - Quản Lý Sếp Và Đồng Cấp + HBR Guide To - Giải Tỏa Áp Lực
Đã bán 7
458.000 ₫
Thuyết Trình Hiệu Quả Trong 20 Phút (Tái Bản 2017)
Thuyết Trình Hiệu Quả Trong 20 Phút (Tái Bản 2017)
99.000 ₫
Tủ Sách Hay Dành Cho Doanh Nhân: HBR Guide To - Đưa Dự Án Đến Thành Công; Tặng Kèm BookMark
Tủ Sách Hay Dành Cho Doanh Nhân: HBR Guide To - Đưa Dự Án Đến Thành Công; Tặng Kèm BookMark
Đã bán 1
69.300 ₫
-30%
HBR Guide To - Tài Chính Dành Cho Sếp (Tái Bản) ( tặng kèm bookmark Sáng Tạo )
HBR Guide To - Tài Chính Dành Cho Sếp (Tái Bản) ( tặng kèm bookmark Sáng Tạo )
Đã bán 1
83.300 ₫
-30%
Combo Hbr On: Harvard Business Review - On Communication - Truyền Thông Giao Tiếp + Harvard Business Review - On Strategic Marketing - Marketing Chiến Lược + Harvard Business Review - On Strategy - Chiến Lược + Harvard Business Review - On Innovation - Đổ
Combo Hbr On: Harvard Business Review - On Communication - Truyền Thông Giao Tiếp + Harvard Business Review - On Strategic Marketing - Marketing Chiến Lược + Harvard Business Review - On Strategy - Chiến Lược + Harvard Business Review - On Innovation - Đổ
Đã bán 2
796.000 ₫
Harvard Business Review's 10 Must Reads On Managing Yourself
Harvard Business Review's 10 Must Reads On Managing Yourself
Đã bán 4
571.350 ₫
-3%
Harvard Business Review's 10 Must Reads On Change Management
Harvard Business Review's 10 Must Reads On Change Management
Đã bán 1
569.000 ₫
Hàng quốc tế
Combo Sách : Checklist Thông Minh Cho Mọi Dự Án + Quản Lý Dự Án Trong 20 Phút
Combo Sách : Checklist Thông Minh Cho Mọi Dự Án + Quản Lý Dự Án Trong 20 Phút
Đã bán 4
171.750 ₫
Combo HBR On Making Smart Decisions + HBR On Change Management (Bộ 2 Cuốn)
Combo HBR On Making Smart Decisions + HBR On Change Management (Bộ 2 Cuốn)
Đã bán 1
398.000 ₫
Sách - HBR ON - Chiến lược
Sách - HBR ON - Chiến lược
199.000 ₫
HBR Guide To - Đưa Dự Án Đến Thành Công Tặng BookMark Romantic
HBR Guide To - Đưa Dự Án Đến Thành Công Tặng BookMark Romantic
69.300 ₫
-30%
Combo Hbr - On Innovation + On Communication (Bộ 2 Cuốn)
Combo Hbr - On Innovation + On Communication (Bộ 2 Cuốn)
398.000 ₫
HBR On Making Smart Decisions - Ra Quyết Định Thông Minh(Tặng Kèm Bookmark Tiki)
HBR On Making Smart Decisions - Ra Quyết Định Thông Minh(Tặng Kèm Bookmark Tiki)
199.000 ₫
HBR Guide To - Kèm Cặp Nhân Viên ( Tặng Kèm Bookmark Tuyệt Đẹp )
HBR Guide To - Kèm Cặp Nhân Viên ( Tặng Kèm Bookmark Tuyệt Đẹp )
Đã bán 4
89.250 ₫
Combo Hbr Guide To: Kèm Cặp Nhân Viên + Tài Chính Dành Cho Sếp (Bộ 2 Cuốn)
Combo Hbr Guide To: Kèm Cặp Nhân Viên + Tài Chính Dành Cho Sếp (Bộ 2 Cuốn)
190.400 ₫
HBR On Managing Yourself - Quản Lý Bản Thân
HBR On Managing Yourself - Quản Lý Bản Thân
Đã bán 123
160.400 ₫
-19%
Combo Sách Kỹ Năng Làm Việc : Tài Chính Dành Cho Nhà Quản Lý+HBR Guide To - Tài Chính Dành Cho Sếp ( Tặng Kèm Bookmark Green Life)
Combo Sách Kỹ Năng Làm Việc : Tài Chính Dành Cho Nhà Quản Lý+HBR Guide To - Tài Chính Dành Cho Sếp ( Tặng Kèm Bookmark Green Life)
Đã bán 1
233.120 ₫
Combo Sách Kỹ Năng Làm Việc : HBR GUIDE - Kèm Cặp Nhân Viên + HBR GUIDE - Làm Đúng Việc
Combo Sách Kỹ Năng Làm Việc : HBR GUIDE - Kèm Cặp Nhân Viên + HBR GUIDE - Làm Đúng Việc
190.400 ₫
Harvard Business Review's 10 Must Reads On Leadership for Healthcare
Harvard Business Review's 10 Must Reads On Leadership for Healthcare
Đã bán 3
410.200 ₫
-30%
Quà tặng kèm
HBR Guide To - Kèm Cặp Nhân Viên (Tặng Notebook tự thiết kế)
HBR Guide To - Kèm Cặp Nhân Viên (Tặng Notebook tự thiết kế)
89.250 ₫
HBR Guide To - Quản Lý Sếp Và Đồng Cấp (Tái Bản 2018)
HBR Guide To - Quản Lý Sếp Và Đồng Cấp (Tái Bản 2018)
69.300 ₫
-30%
HBR On Making Smart Decisions - Ra Quyết Định Thông Minh - Khóa do trùng MSKU 3113747802749
HẾT HÀNG
HBR On Making Smart Decisions - Ra Quyết Định Thông Minh - Khóa do trùng MSKU 3113747802749
Đã bán 24
163.400 ₫
-18%

SẢN PHẨM BẠN ĐÃ XEM

Không có sản phẩm nào