Jeff Kinney

Thông tin tác giả

Jeffrey Kinney (Sinh ngày 19 tháng 2 1971) đã được sinh ra và lớn lên tại Fort Washington, Maryland , Hoa Kỳ . Ông theo học tại trường Đại học Maryland tại College Park đầu những năm 1990. Đó là trong trường đại học mà Kinney tạo ra các truyện tranh. Trong khi ở trường đại học, ông muốn để trở thành một họa sĩ truyện tranh.

Năm 2004, FunBrain và Kinney phát hành một phiên bản trực tuyến của Diary of a Wimpy Kid. Các trang web mục hàng ngày cho đến tháng 6 năm 2005. Cuốn sách đã trở thành một “hit” ngay lập tức, với phiên bản trực tuyến nhận được khoảng 20 triệu lượt xem vào năm 2007. Khi nhiều độc giả trực tuyến yêu cầu một phiên bản in, Kinney đã đồng ý và trong năm 2007, Diary of A Wimpy Kid đã được xuất bản.

Cho đến nay, chín sách Wimpy Kid đã được phát hành, bao gồm cả một cuốn sách do-it-yourself và nhật ký một bộ phim. Trong năm 2009, Kinney được bình chịn là 100 "người có ảnh hưởng nhất" trên thế giới do tạp chí Time bình chọn.