Jim Collins

Thông tin tác giả

Jim là tác giả và đồng tác giả của bốn cuốn sách, bao gồm cả cổ điển xây dựng để cuối, một trận đấu trên Business Week danh sách bán chạy nhất trong hơn sáu năm, và đã được dịch ra 29 ngôn ngữ . Tác phẩm của ông đã được giới thiệu trong tạp chí Fortune, The Wall Street Journal, Business Week, Harvard Business Review, và Fast Company.

Thúc đẩy bởi một sự tò mò không ngừng, Jim bắt đầu nghiên cứu của ông và sự nghiệp giảng dạy trên các giảng viên tại Đại học Stanford Graduate School of Business, nơi ông nhận được giải thưởng thành tựu xuất sắc trong năm 1992. Năm 1995, ông thành lập một phòng thí nghiệm quản lý ở Boulder, Colorado, nơi ông bây giờ tiến hành nghiên cứu và giảng dạy giám đốc điều hành của các thành phần doanh nghiệp và xã hội. Jim có bằng quản trị kinh doanh và khoa học toán học tại Đại học Stanford, và bằng tiến sĩ danh dự của Đại học Colorado và F. Drucker Graduate School Peter Quản lý tại Đại học Claremont Graduate.

Ngoài ra, Jim là một nhà leo núi đá cuồng nhiệt và đã thực hiện ascents một ngày của North Face của Half Dome và các tuyến đường mũi trên mặt Nam của El Capitan ở Yosemite Valley.