Đăng Nhập / Đăng Ký
Lãnh Đạo Giỏi Hỏi Câu Hỏi Hay
Lãnh Đạo Giỏi Hỏi Câu Hỏi Hay
Đã bán 1000+
116.000 ₫
-27%
Phát Triển Kỹ Năng Lãnh Đạo (Tái Bản)
Phát Triển Kỹ Năng Lãnh Đạo (Tái Bản)
Đã bán 1000+
88.200 ₫
-26%
17 Nguyên Tắc Vàng Trong Làm Việc Nhóm (Tái Bản 2018)
17 Nguyên Tắc Vàng Trong Làm Việc Nhóm (Tái Bản 2018)
Đã bán 1000+
76.000 ₫
-23%
Giá hội viên TikiNOW: 68.400 ₫
Thái Độ 101 – Những Điều Nhà Lãnh Đạo Cần Biết
Thái Độ 101 – Những Điều Nhà Lãnh Đạo Cần Biết
Đã bán 95
38.350 ₫
-35%
Quà tặng kèm
Combo 101 Những Điều Nhà Lãnh Đạo Cần Biết (Trọn Bộ 8 Cuốn)
Combo 101 Những Điều Nhà Lãnh Đạo Cần Biết (Trọn Bộ 8 Cuốn)
Đã bán 1000+
347.900 ₫
-26%
Trở Thành Người Ảnh Hưởng
Trở Thành Người Ảnh Hưởng
Đã bán 1000+
70.200 ₫
-35%
Giá hội viên TikiNOW: 63.180 ₫
Lãnh Đạo 101 – Những Điều Nhà Lãnh Đạo Cần Biết
Lãnh Đạo 101 – Những Điều Nhà Lãnh Đạo Cần Biết
Đã bán 1000+
45.000 ₫
-24%
Nghệ Thuật Kết Nối Đỉnh Cao Trong Giao Tiếp (Tái Bản 2018)
Nghệ Thuật Kết Nối Đỉnh Cao Trong Giao Tiếp (Tái Bản 2018)
Đã bán 1000+
95.100 ₫
-26%
Cuốn Sách Nhỏ Cho Nhà Lãnh Đạo Lớn (Tái Bản 2020)
Cuốn Sách Nhỏ Cho Nhà Lãnh Đạo Lớn (Tái Bản 2020)
Đã bán 404
52.000 ₫
-20%
21 Phẩm Chất Vàng Của Nhà Lãnh Đạo (Tái Bản 2018)
21 Phẩm Chất Vàng Của Nhà Lãnh Đạo (Tái Bản 2018)
Đã bán 6
83.660 ₫
Mối Quan Hệ 101 – Những Điều Nhà Lãnh Đạo Cần Biết
Mối Quan Hệ 101 – Những Điều Nhà Lãnh Đạo Cần Biết
Đã bán 1000+
40.000 ₫
-32%
Nhà Lãnh Đạo 360 Độ (Tái Bản)
Nhà Lãnh Đạo 360 Độ (Tái Bản)
Đã bán 24
130.100 ₫
-27%
Làm Việc Nhóm 101 – Những Điều Nhà Lãnh Đạo Cần Biết
Làm Việc Nhóm 101 – Những Điều Nhà Lãnh Đạo Cần Biết
Đã bán 1000+
39.000 ₫
-34%
Tự Phát Triển 101 – Những Điều Nhà Lãnh Đạo Cần Biết
Tự Phát Triển 101 – Những Điều Nhà Lãnh Đạo Cần Biết
Đã bán 46
38.350 ₫
-35%
Quà tặng kèm
Lãnh Đạo Giỏi Hỏi Câu Hỏi Hay
Lãnh Đạo Giỏi Hỏi Câu Hỏi Hay
Đã bán 48
123.200 ₫
-23%
15 Nguyên Tắc Vàng Về Phát Triển Bản Thân (Tái Bản 2018)
15 Nguyên Tắc Vàng Về Phát Triển Bản Thân (Tái Bản 2018)
Đã bán 13
158.000 ₫
Nhà Lãnh Đạo 360° (Tái Bản 2018)
Nhà Lãnh Đạo 360° (Tái Bản 2018)
Đã bán 34
118.140 ₫
-12%
Nhà Lãnh Đạo Giỏi Giải Quyết Vấn Đề Như Thế Nào? (Tái Bản 2018)
Nhà Lãnh Đạo Giỏi Giải Quyết Vấn Đề Như Thế Nào? (Tái Bản 2018)
Đã bán 493
88.000 ₫
-26%
Tinh Hoa Lãnh Đạo (Tái Bản 2019)
Tinh Hoa Lãnh Đạo (Tái Bản 2019)
Đã bán 1
132.050 ₫
Cố Vấn 101 – Những Điều Nhà Lãnh Đạo Cần Biết
Cố Vấn 101 – Những Điều Nhà Lãnh Đạo Cần Biết
Đã bán 1000+
39.000 ₫
-34%
Thành Công 101 – Những Điều Nhà Lãnh Đạo Cần Biết
Thành Công 101 – Những Điều Nhà Lãnh Đạo Cần Biết
Đã bán 1000+
41.000 ₫
-31%
Không Giới Hạn
Không Giới Hạn
Đã bán 402
128.800 ₫
-28%
Combo Sách 101 - Những Điều Nhà Lãnh Đạo Cần Biết (4 Cuốn) - Bộ 2
Combo Sách 101 - Những Điều Nhà Lãnh Đạo Cần Biết (4 Cuốn) - Bộ 2
Đã bán 336
176.500 ₫
-25%
Dám Ước Mơ, Biết Thực Hiện
Dám Ước Mơ, Biết Thực Hiện
Đã bán 523
102.500 ₫
-26%
21 Nguyên Tắc Vàng Của Nghệ Thuật Lãnh Đạo (Tái Bản 2017)(Tặng Kèm Bookmark Tiki)
21 Nguyên Tắc Vàng Của Nghệ Thuật Lãnh Đạo (Tái Bản 2017)(Tặng Kèm Bookmark Tiki)
Đã bán 19
104.000 ₫
Trang Bị 101 – Những Điều Nhà Lãnh Đạo Cần Biết
Trang Bị 101 – Những Điều Nhà Lãnh Đạo Cần Biết
Đã bán 13
39.000 ₫
-17%
Combo Sách 101 - Những Điều Nhà Lãnh Đạo Cần Biết (4 Cuốn) - Bộ 1
Combo Sách 101 - Những Điều Nhà Lãnh Đạo Cần Biết (4 Cuốn) - Bộ 1
Đã bán 3
145.000 ₫
-39%
The Power of Your Leadership: Making a Difference With Others
The Power of Your Leadership: Making a Difference With Others
Đã bán 34
191.000 ₫
-36%
How Successful People Lead: Taking Your Influence To The Next Level (Hardcover)
How Successful People Lead: Taking Your Influence To The Next Level (Hardcover)
Đã bán 15
149.000 ₫
-37%
21 Phẩm Chất Vàng Của Nhà Lãnh Đạo (Tái Bản 2018)(Tặng Kèm Bookmark)
21 Phẩm Chất Vàng Của Nhà Lãnh Đạo (Tái Bản 2018)(Tặng Kèm Bookmark)
78.640 ₫
Để Trở Thành Nhà Lãnh Đạo Quần Chúng Xuất Sắc
Để Trở Thành Nhà Lãnh Đạo Quần Chúng Xuất Sắc
Đã bán 149
68.000 ₫
-20%
Tạo Dựng Sự Khác Biệt (Tái Bản 2018)
Tạo Dựng Sự Khác Biệt (Tái Bản 2018)
Đã bán 448
59.600 ₫
-25%
Combo 101 - Những Điều Nhà Lãnh Đạo Cần Biết (Bộ 6 Cuốn)
Combo 101 - Những Điều Nhà Lãnh Đạo Cần Biết (Bộ 6 Cuốn)
Đã bán 12
237.180 ₫
-33%
21 Nguyên Tắc Vàng Của Nghệ Thuật Lãnh Đạo (Tái Bản)
21 Nguyên Tắc Vàng Của Nghệ Thuật Lãnh Đạo (Tái Bản)
Đã bán 17
120.000 ₫
-19%
Nhà Lãnh Đạo 360 Độ (Tái Bản)
Nhà Lãnh Đạo 360 Độ (Tái Bản)
Đã bán 3
157.000 ₫
Good Leaders Ask Great Questions: Your Foundation For Successful Leadership
Good Leaders Ask Great Questions: Your Foundation For Successful Leadership
Đã bán 14
256.000 ₫
-36%
Thái Độ 101 – Những Điều Nhà Lãnh Đạo Cần Biết ( tặng Bookmark tuyệt đẹp )
Thái Độ 101 – Những Điều Nhà Lãnh Đạo Cần Biết ( tặng Bookmark tuyệt đẹp )
Đã bán 20
39.530 ₫
-33%
Sometimes You Win -- Sometimes You Learn: Life's Greatest Lessons Are Gained from Our Losses
Sometimes You Win -- Sometimes You Learn: Life's Greatest Lessons Are Gained from Our Losses
Đã bán 48
293.000 ₫
-27%
Quà tặng kèm
The 360 Degree Leader Workbook: Developing Your Influence From Anywhere In The Organization
The 360 Degree Leader Workbook: Developing Your Influence From Anywhere In The Organization
Đã bán 12
233.000 ₫
-17%
Thuật Đắc Nhân Tâm (Tái Bản 2020)
Thuật Đắc Nhân Tâm (Tái Bản 2020)
Đã bán 53
109.700 ₫
-26%
Sách-John C.Maxwell-15 nguyên tắc vàng về phát triển bản thân (tái bản 2018)
Sách-John C.Maxwell-15 nguyên tắc vàng về phát triển bản thân (tái bản 2018)
Đã bán 26
130.999 ₫
Tư Duy Tích Cực Quyết Định Thành Công
Tư Duy Tích Cực Quyết Định Thành Công
Đã bán 554
92.600 ₫
-28%
25 Thuật Đắc Nhân Tâm (Tái Bản 2018)
25 Thuật Đắc Nhân Tâm (Tái Bản 2018)
Đã bán 485
74.500 ₫
-25%
How Successful People Grow: 15 Ways To Get Ahead In Life (Hardcover)
How Successful People Grow: 15 Ways To Get Ahead In Life (Hardcover)
Đã bán 230
235.000 ₫
Today Matters: 12 Daily Practices to Guarantee Tomorrow's Success
Today Matters: 12 Daily Practices to Guarantee Tomorrow's Success
Đã bán 34
368.000 ₫
Phát Triển Kỹ Năng Lãnh Đạo ( Tặng Bookmark Sáng Tạo )
Phát Triển Kỹ Năng Lãnh Đạo ( Tặng Bookmark Sáng Tạo )
Đã bán 10
83.299 ₫
Kỹ Năng Lãnh Đạo
Kỹ Năng Lãnh Đạo
Đã bán 448
80.000 ₫
-38%
Sách - Nghệ thuật kết nối đỉnh cao trong giao tiếp
Sách - Nghệ thuật kết nối đỉnh cao trong giao tiếp
Đã bán 18
94.099 ₫

SẢN PHẨM BẠN ĐÃ XEM

Không có sản phẩm nào