Khaled Hosseini

Thông tin tác giả

Khaled Hosseini sinh ngày 04 tháng 3 năm 1965 là một tiểu thuyết gia người Mỹ sinh ra ở Afghanistan. Ông đã sống ở Hoa Kỳ kể từ hey những gì mười lăm tuổi và là một công dân Mỹ.

Cuốn tiểu thuyết ra mắt năm 2003, The Kite Runner, những gì để bán chạy nhất quốc tế, bán được hơn 12 triệu bản trên toàn thế giới, cuốn sách thứ hai của ông, A Thousand Splendid Suns, được phát hành vào ngày 22 Tháng Năm năm 2007. Năm 2008, cuốn sách mà cuốn tiểu thuyết bán chạy nhất tại Anh (tính đến ngày 11 Tháng Tư năm 2008), với hơn 700.000 bản được bán ra.