Thông tin tác giả

Kuroyanagi Tetsuko (黒柳彻 sinh ra ngày 09 Tháng 8 1933 ở Tokyo). 1981 đánh dấu một bước ngoặt trong sự nghiệp của mình, như Kuroyanagi xuất bản trẻ em cuốn sách Totto-chan, cô bé ở Window , trong đó Kuroyanagi đã viết về các giá trị của giáo dục độc đáo mà cô đã nhận được ở trường Tomoe Gakuen tiểu học trong chiến tranh thế giới thứ II , và cô giáo Sosaku Kobayashi. Cuốn sách được coi là của mình thời thơ ấu của cuốn hồi ký , và sau khi được thả, nó trở thành cuốn sách bán chạy nhất trong lịch sử Nhật Bản