Walter Isaacson

Thông tin tác giả

Walter Isaacson, sinh năm 1952, CEO của Aspen Institute, là chủ tịch của CNN và quản lí biên tập cho tạp chí Time. Ông là tác giả của Benjamin Franklin: An American Life and of Kissinger: A Biography và đồng tác giả của The Wise Men: Six Friends and the World They Made. Ông sống ở Washington DC với vợ và con gái