Các bước để hợp tác cùng tiki

Bước 1.

Điền form theo mô hình
đăng ký kinh doanh

Bước 2.

Ký kết hợp đồng

Bước 3.

Đăng tải
nội dung sản phẩm

Bước 4.

Thiết lập giá
& tồn kho

Bước 5.

Tận hưởng niềm vui
bán hàng

LỰA CHỌN HÌNH THỨC ĐĂNG Ký

Doanh nghiệp

Chứng từ cơ bản cần cung cấp:

  • Bản sao Giấy phép đăng ký kinh doanh

Đăng ký

HỘ KINH DOANH

Chứng từ cơ bản cần cung cấp:

  • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh
  • Bản sao giấy chứng nhận đăng ký mã số thuế

Đăng ký