Mô hình đặc biệt Nhà Bán
tự vận hành (SD)

Doanh số tăng vượt bậc thông qua giải pháp
sàn thương mại điện tử

ĐĂNG KÝ NGAY HÔM NAY

Đặc điểm của mô hình Nhà Bán tự vận hành (SD)

Nhà bán chủ động
quản lý đơn hàng

Áp dụng với một số
ngành hàng đặc biệt

Cách thức vận hành đơn giản

Bước 1:

Xác nhận đơn hàng
trên Seller Center

Bước 2:

Bàn giao hàng cho
Khách hàng

Bước 3:

Xác nhận bàn giao hàng
trên Seller Center

ĐĂNG KÝ NGAY HÔM NAY