Đặc điểm của mô hình Qua kho Tiki (ODF)

Chủ động quản lý
tồn kho

Phù hợp với các
sản phẩm giá trị cao

Cách thức vận hành đơn giản

Bước 1:

Xác nhận đơn hàng
trên Seller Center

Bước 2:

Bàn giao hàng cho
Nhân viên vận chuyển

Bước 3:

Tiki bàn giao hàng cho
Khách hàng

ĐĂNG KÝ NGAY HÔM NAY

Tổng quan mô hình vận hành

MÔ HÌNH QUA KHO TIKI

Mô hình Qua kho Tiki, viết tắt là ODF. Với mô hình này, Nhà Bán Hàng có thể chủ động quản lý tồn kho. Khi có đơn hàng phát sinh, Hàng Hóa sẽ được chuyển về kho Tiki, Tiki tiếp nhận, xử lý đơn hàng và các vấn đề liên quan đến hậu mãi.

Đăng ký ngay