Chủ động quản lý tồn kho cùng
mô hình Qua kho Tiki (ODF)

Doanh số tăng vượt bậc thông qua giải pháp
sàn thương mại điện tử

ĐĂNG KÝ NGAY HÔM NAY

Đặc điểm của mô hình Qua kho Tiki (ODF)

Chủ động quản lý
tồn kho

Phù hợp với các
sản phẩm giá trị cao

Cách thức vận hành đơn giản

Bước 1:

Xác nhận đơn hàng
trên Seller Center

Bước 2:

Bàn giao hàng cho
Nhân viên vận chuyển

Bước 3:

Tiki bàn giao hàng cho
Khách hàng

ĐĂNG KÝ NGAY HÔM NAY

Tổng quan mô hình vận hành

Đăng ký ngay