Dictionary bán chạy

Oxford Learner's Pocket Dictionary: A Pocket-sized Reference to English Vocabulary (Fourth Edition)

(531 nhận xét)

55.508đ 75.000đ -26%

Up-to-date vocabulary with new words from British and American English Oxford 3000 keywords (the most important words to learn in English) are marked with a key symbol Corpus-based... Xem chi tiết

Oxford Picture Dictionary: English/Vietnamese

Jayme Adelson-Goldstein

(91 nhận xét)

244.000đ 265.000đ -8%

The English/Vietnamese version of the second edition of the best-selling and well loved Oxford Picture Dictionary, features over 4,000 words and phrases in both languages illustrated with... Xem chi tiết

Oxford Learner's Pocket Phrasal Verbs and Idioms

Nhiều Tác Giả

(139 nhận xét)

140.649đ 188.000đ -25%

Oxford Learner's Pocket Grammar: Phrasal Verbs And Idioms Xem chi tiết

Oxford Advanced Learner's Dictionary (With Vietnamese Translation) - Paperback

(46 nhận xét)

495.000đ

Từ điển ngày nay rất đa dạng, phong phú như các loại từ điển tường giải tiếng Anh (Anh - Anh) của các NXB nước ngoài Xem chi tiết

Oxford Learner's Pocket Grammar: Pocket-sized Grammar To Revise And Check Grammar Rules

John Eastwood

(118 nhận xét)

94.500đ 108.000đ -13%

Each of the 180 grammar topics is organized into 2-page sections Explains how the grammar for each topic is used and how to avoid mistakes Includes a tip to help students sound more natural... Xem chi tiết

Oxford Learner's Pocket Word Skills

Ruth Gairns

(112 nhận xét)

172.800đ 192.000đ -10%

Oxford Picture Dictionary English/Vietnamese 3 Ed. Dictionary

Norma Shapiro

(112 nhận xét)

224.863đ 292.000đ -23%

Oxford Advanced Learner's Dictionary Paperback + DVD + Premium Online Access Code (includes Oxford iWriter) (9th Edition)

(192 nhận xét)

427.300đ 475.000đ -10%

The Oxford Advanced Learner's Dictionary is the ultimate speaking and writing tool for developing the skills you need for passing exams and communicating in English Xem chi tiết

Oxford Learner's Pocket Thesaurus: A Dictionary Of Synonyms For Learners Of English

(118 nhận xét)

127.490đ 161.000đ -21%

A handy, pocket-size thesaurus which helps students find synonyms and opposites for over 5,000 key words. Xem chi tiết

Oxford Collocations Dictionary

(88 nhận xét)

308.668đ 407.000đ -24%

The dictionary that helps students write and speak natural-sounding English, now in a new edition with CD-ROM. Which words usually go together? This dictionary shows you the common word... Xem chi tiết

Oxford Advanced Learner's Dictionary (With Vietnamese Translation) - Hardback

(50 nhận xét)

595.000đ

Oxford Advanced Learner's Dictionary song ngữ là từ điển đầu tiên được sử dụng dữ liệu gốc của nhà xuất bản Oxford và là một trong năm ấn bản trên thế giới được biên soạn sang ngôn ngữ bản... Xem chi tiết

Oxford Idioms Dictionary for Learners of English (New Edition)

(69 nhận xét)

102.720đ 136.000đ -24%

A clear and accessible dictionary that explains over 10,000 frequently-used idioms. Xem chi tiết

Oxford Advanced Learner's Dictionary (9th Edition): International Student's Edition

(94 nhận xét)

348.300đ 387.000đ -10%

The Oxford Advanced Learner’s Dictionary is the ultimate speaking and writing tool for developing the skills students need for passing exams and communicating in English. Xem chi tiết

Oxford Learner's Pocket Verbs And Tenses

Jon Hird

(36 nhận xét)

142.760đ 188.000đ -24%

A concise explanation of a key element of the English language: verbs and tenses Helps you avoid mistakes with tips and examples of common errors Gives examples from spoken and written... Xem chi tiết

Oxford Phrasal Verbs Dictionary (Elt)

(39 nhận xét)

128.300đ 148.000đ -13%

The information students need to understand over 6,000 common phrasal verbs and use them correctly. Xem chi tiết

Từ Điển Anh - Anh - Việt (Phiên Bản Đặc Biệt - Dưới Ánh Trăng)

The Windy

(45 nhận xét)

211.735đ 265.000đ -20%

Từ điển Anh Anh Việt phiên bản đặc biệt- sự kết hợp lần đầu tiên giữa tri thức và nghệ thuật hội họa Việt Nam mang đến giá trị nhân văn. Xem chi tiết

Oxford Basic English Dictionary 4th Edition

Oxford University Press

(33 nhận xét)

98.839đ 130.000đ -24%

Over 19,200 words and phrases explained in clear, simple English. Over 200 new words added, including app, tweet, wind farm. The 2,000 most important and useful words to learn at this level... Xem chi tiết

Macmillan School Dictionary

(15 nhận xét)

342.000đ 380.000đ -10%

Macmillan School Dictionary là từ điển dành cho học sinh có trình độ tiếng Anh trung cấp, đặc biệt dành cho các em học sinh đang học các môn học được giảng dạy bằng tiếng Anh. Xem chi tiết

Oxford Learner's Thesaurus with CD-ROM

(34 nhận xét)

290.000đ 307.000đ -6%

Oxford Learner's Thesaurus with Cd-Rom - A synonyms dictionary written especially for learners. It groups words with similar meanings and explains the differences between them. Xem chi tiết

Oxford Learner's Pocket - Better Together Set 3: Dictionary, Grammar

(3 nhận xét)

179.000đ 186.000đ -4%

Oxford Learner's Pocket - Better Together Set 3: Dictionary, Grammar includes two books to help you learn English better. Xem chi tiết

Oxford Learner's Pocket - Better Together Set 2: Dictionary, Grammar, Phrasal Verbs And Idioms

(7 nhận xét)

355.000đ 365.000đ -3%

Oxford Learner's Pocket - Better Together Set 2: Dictionary, Grammar, Phrasal Verbs And Idioms includes three books to help you learn English better. Xem chi tiết

Oxford Learner's Pocket - Set Of 3 Books: Dictionary, Verbs And Tenses, Phrasal Verbs And Idioms

(4 nhận xét)

390.600đ 434.000đ -10%

Oxford Learner's Pocket - Set Of 3 Books: Dictionary, Verbs And Tenses, Phrasal Verbs And Idioms Oxford Learner's Pocket Dictionary: A Pocket-sized Reference to English Vocabulary... Xem chi tiết

Oxford Learner's Pocket - Better Together Set 1: Dictionary, Grammar, Word Skills

(2 nhận xét)

386.000đ

Oxford Learner's Pocket - Better Together Set 1: Dictionary, Grammar, Word Skills includes three books to help you learn English better. Xem chi tiết

Oxford Learner's Pocket - Better Together Set 5: Phrasal Verbs And Idioms, Thesaurus, Verbs And Tenses

(2 nhận xét)

447.500đ 512.000đ -13%

Oxford Learner's Pocket - Better Together Set 5: Phrasal Verbs And Idioms, Thesaurus, Verbs And Tenses includes three books to help you learn English better. Xem chi tiết