Giáo Trình Đại Học - Cao Đẳng bán chạy

Kinh Tế Vĩ Mô

TS. Nguyễn Như Ý

(11 nhận xét)

80.000đ

Marketing Căn Bản

(11 nhận xét)

75.000đ

Câu Hỏi - Bài Tập - Trắc Nghiệm Kinh Tế Vi Mô

TS. Nguyễn Hoàng Bảo

(15 nhận xét)

80.000đ

Kinh Tế Vi Mô

ThS. Trần Bá Thọ

(12 nhận xét)

80.000đ

Giáo Trình C++ Và Lập Trình Hướng Đối Tượng

Phạm Văn Ất

(30 nhận xét)

104.000đ 145.000đ -28%

Nguồn Gốc Các Loài

Darwin

(22 nhận xét)

120.000đ 140.000đ -14%

Nguồn Gốc Các Loài là tên rút gọn của cuốn sách Về Nguồn Gốc Các Loài Qua Con Đường Chọn Lọc Tự Nhiên, hay Sự Bảo Tồn Những Chủng Ưu Thế Trong Đấu Tranh Sinh Tồn (của Charles Darwin, xuất... Xem chi tiết

Kinh Tế Học Vi Mô

NGregory Mankiw

(7 nhận xét)

249.129đ 268.000đ -7%

Giáo Trình Lập Và Thẩm Định Dự Án Đầu Tư

Đỗ Phú Trần Tình

(1 nhận xét)

67.150đ 79.000đ -15%

Giáo Trình Lập Và Thẩm Định Dự Án Đầu Tư Xem chi tiết

Giáo Trình Lập Và Thẩm Định Dự Án Đầu Tư

Đỗ Phú Trần Tình

(2 nhận xét)

27.000đ

Cuốn sách được trình bày dễ hiểu và vận dụng, từ lý thuyết đến các tình huống thực tiễn, đặc biệt cũng đề cập đến các cơ sở pháp lý liên quan đến thẩm định dự án đầu tư. Xem chi tiết

Báo Cáo Và Phân Tích Tài Chính Doanh Nghiệp

PGS. TS Phạm Văn Dược

(4 nhận xét)

47.600đ 56.000đ -15%

Báo Cáo Và Phân Tích Tài Chính Doanh Nghiệp Xem chi tiết

Kế Toán Tài Chính (Tập 1)

MBA Trần Xuân Nam

(14 nhận xét)

249.990đ 390.000đ -36%

Nội dung cuốn sách bao gồm các phần sau: Xem chi tiết

Giáo Trình Marketing Căn Bản

TS. Nguyễn Văn Hùng (Chủ biên)

(9 nhận xét)

103.700đ 122.000đ -15%

Giáo trình được biên soạn nhằm trang bị những kiến thức tổng quan nhất về khoa học marketing cho mọi đối tượng có nhu cầu tìm hiểu và bước đầu ứng dụng kho học này trong kinh doanh và trong... Xem chi tiết

Giáo Trình Thuế

TS. Lê Quang Cường

(3 nhận xét)

103.200đ 129.000đ -20%

Giải Tích - Tập 1 - Calculus 7e

James Stewart

(5 nhận xét)

389.559đ 419.000đ -7%

Giáo Trình Luyện Thi Thiết Kế Thời Trang

Anh Tuấn - Công Sơn

(5 nhận xét)

39.500đ

Quyển sách Giáo Trình Luyện Thi Thiết Kế Thời Trang đã tổng hợp kết cấu nhiều bài thi chuyên ngành thiết kế thời trang những năm gần đây. Xem chi tiết

Giáo Trình Vi Điều Khiển PIC Lý Thuyết và Thực Hành

ThS. Nguyễn Đình Phú

(2 nhận xét)

86.400đ 108.000đ -20%

Luật Kinh Doanh

(3 nhận xét)

99.000đ

Giáo Trình Kế Toán Tài Chính (Quyển 1)

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hưng (Chủ biên)

(4 nhận xét)

92.650đ 109.000đ -15%

Nội dung của quyển Giáo Trình Kế Toán Tài Chính (Quyển 1) phù hợp với các lớp chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán cần hệ thống các kiến thức căn bản bao gồm 7 chương Xem chi tiết

Quản Lý Hợp Đồng Trong Xây Dựng

TS.Phạm Phú Cường

(5 nhận xét)

59.500đ 70.000đ -15%

Từ Điển Kế Toán Và Kiểm Toán (Anh - Việt)

MBA. Nguyễn Văn Dung

(1 nhận xét)

148.750đ 175.000đ -15%

Từ Điển Kế Toán Và Kiểm Toán (Anh - Việt) Xem chi tiết

Kế Toán Tài Chính (Tập 2)

MBA Trần Xuân Nam

(5 nhận xét)

244.990đ 360.000đ -32%

Nội dung cuốn sách bao gồm các phần sau: Xem chi tiết

Kế Toán Quản Trị - Management Acounting

Nhiều Tác Giả

(3 nhận xét)

96.900đ 114.000đ -15%

Kế Toán Quản Trị - Management Acounting Xem chi tiết