Lập Trình bán chạy

Python cơ bản

Bùi Việt Hà

(803 nhận xét)

125.000đ

Python lập trình thuật toán

Bùi Việt Hà

(12 nhận xét)

95.000đ

Lời giải bài tập Python cơ bản

Bùi Việt Hà

(235 nhận xét)

75.000đ

Nhập môn thuật toán

Bùi Việt Hà

(17 nhận xét)

215.000đ

ĐƯỜNG VÀO LẬP TRÌNH PYTHON 2020

TS Nguyễn Ngọc Giang

(19 nhận xét)

139.200đ 160.000đ -13%

Sách Lập trình với Scratch 3 (Dành cho học sinh 8-14 tuổi)

Nguyễn Hữu Hưng (chủ biên)

(109 nhận xét)

200.000đ

Lập Trình Python

(3 nhận xét)

72.000đ

Tự học lập trình Scratch

Bùi Việt Hà

(45 nhận xét)

220.000đ

Sách Lập Trình Với Python

Nguyễn Hữu Hưng (chủ biên)

(4 nhận xét)

237.500đ

Lập Trình Hệ Thống Nhúng Với RASPBERRY

Phạm Quang Huy

(25 nhận xét)

123.000đ 158.000đ -22%

20 bài tập lập trình Scratch.Volume 1

Bùi Việt Hà

(12 nhận xét)

55.000đ

Combo 2 sách Lập trình với Scratch 3 và Bài tập Nâng cao Scratch 3

Nguyễn Hữu Hưng

(13 nhận xét)

360.000đ 400.000đ -10%