Máy, que thử đường huyết bán chạy

Hộp 50 que thử đường Accu Chek Instant

(31 nhận xét)

389.000đ 420.000đ -7%

Hộp 50 que thử đường huyết

(47 nhận xét)

215.000đ 400.000đ -46%