Máy, que thử đường huyết bán chạy

Hộp 50 que thử đường huyết

(54 nhận xét)

215.000đ 400.000đ -46%

Que Thử Đường Huyết Accu-chek Active 50

(72 nhận xét)

258.000đ 390.000đ -34%

Que Thử Đường Huyết Accu-chek Performa 50

(155 nhận xét)

352.000đ 590.000đ -40%

Hộp 50 que thử đường Accu Chek Instant

(30 nhận xét)

372.000đ 420.000đ -11%