Luật - Văn Bản Luật bán chạy

Luật Doanh Nghiệp Năm 2020

(43 nhận xét)

52.000đ 65.000đ -20%

Bộ Luật Dân Sự (Hiện Hành)

Quốc hội

(185 nhận xét)

62.000đ 74.000đ -16%

Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự (Hiện Hành)

Quốc hội

(121 nhận xét)

71.600đ 96.000đ -25%

Bộ Luật Lao Động

Nhiều Tác Giả

(56 nhận xét)

28.400đ 37.000đ -23%

Luật Đầu Tư

Quốc hội

(41 nhận xét)

32.000đ

Luật Doanh Nghiệp Năm 2020

(15 nhận xét)

45.000đ 50.000đ -10%

Luật Doanh Nghiệp

Quốc hội

(89 nhận xét)

50.000đ 53.000đ -6%

Thiết Kế Kết Cấu Bê Tông Cốt Thép Theo TCVN 5574-2018

PGS.TS. Bùi Quốc Bảo

(15 nhận xét)

164.900đ 184.000đ -10%

Luật Tố Cáo (Hiện Hành, Sửa Đổi, Bỗ Sung 2020)

Quốc hội

(5 nhận xét)

18.000đ 20.000đ -10%

Luật Khiếu Nại (Hiện Hành)

Quốc hội

(6 nhận xét)

10.000đ 12.000đ -17%

Từ điển pháp luật Việt Nam

Luật gia Nguyễn Ngọc Điệp

(37 nhận xét)

300.000đ 595.000đ -50%

Luật Đất Đai (Hiện Hành, Sửa Đổi Bsung 2018)

Quốc hội

(21 nhận xét)

51.000đ 54.000đ -6%