Luật - Văn Bản Luật bán chạy

Bộ Luật Dân Sự (Hiện Hành)

Quốc hội

(27 nhận xét)

52.000đ 74.000đ -30%

Luật Đất Đai (Hiện Hành, Sửa Đổi Bsung 2018)

Quốc hội

(96 nhận xét)

41.000đ 54.000đ -24%

Bộ Luật Lao Động (Hiện Hành)

(92 nhận xét)

29.000đ 37.000đ -22%

Luật Cạnh Tranh (Hiện Hành)

Quốc hội

(19 nhận xét)

22.620đ

Luật Doanh Nghiệp

Quốc hội

(147 nhận xét)

115.000đ

Luật Chứng Khoán

Quốc hội

(42 nhận xét)

30.000đ

Sách - Luật công chứng

Nhiều Tác Giả

(3 nhận xét)

20.000đ

Luật Hôn Nhân Và Gia Đình (Hiện Hành)

Quốc hội

(33 nhận xét)

19.400đ 20.000đ -3%